Mevzuatlar

Tarih Mevzuat Başlığı
11/04/2018 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2018/11510)
27/03/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11542)
16.02.2018 Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
21/04/2018 Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2018/15)
15/03/2018 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
11/04/2018 DİİB Özel Şartları (Gümrükler Genel Müdürlüğü )
30/03/2018 Geçici Depolama Yeri Giriş Kaydı-Konteyner ve Liman Takip Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü )
27/03/2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23)
02/04/2018 Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Birleşme ve Tür Değiştirmesi (Genelge 2018/ 6)
22/03/2018 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2.03.2018-30368 R.G.)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.