2010-6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi – EK-5 Marka Tescil Desteği için Gerekli Belgeler

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Destek başvurusu şirketin üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne yapılır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirküleri
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazeteleri
 7. Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri
 8. Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi
 9. Yurt içi marka tescil belgesi
 10. Yurt dışı marka tescil belgesi ya da başvurusu ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 11. Fatura ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 12. Ödemelere ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü belgeler ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. (Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 13. İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Yurt içinde düzenlenen belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Yurt dışında düzenlenen belge asıllarının ya da aslı Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından görülmüş örneklerinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
 3. İngilizce belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 4. WIPO’dan alınan ödeme makbuzunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.
 5. Kira veya tanıtım desteği çerçevesinde yurt içi şirket belgelerinin ibraz edilmesi durumunda, marka tescil desteği kapsamında ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 6. Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6 ve 9. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

© Akif PARLATAN 500&1715