2010-6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi – EK-7 Beyanname

BEYANNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yer alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

ŞİRKET/KURULUŞ UNVANI     :

ŞİRKET/KURULUŞ  ADRESİ     :

KEP ADRESİ                                  :

TELEFON/FAKS                           :

VERGİ DAİRESİ                           :

VERGİ NUMARASI                      :

TİCARET SİCİL NO                     :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*                        :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR         :

 

TARİH                                              :

KAŞE                                                :

 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

© Akif PARLATAN 500&1715