2010-6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi – EK-8 Şirketler İçin Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu

YURT DIŞI BİRİM YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

 

 1. YURT İÇİ ŞİRKET UNVANI :
 2. DESTEK BAŞVURUSU YAPILAN İHRACATÇI BİRLİĞİ:

III. YURT DIŞI ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER :

 1. Unvanı :
 2. Adresi:
 3. Alanı (m²) :
 4. Birimin/Faaliyetin Türü : a) Mağaza ( )                          d) Depo (  )
 5. b) Ofis ( )                               e) Ürün Teşhir Serası/Tarlası (  )
 6. c) Showroom ( )                    f) Reyon (  )

 

BİRİME/FAALİYETE İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER :

Faaliyeti Yürütülen Ürünler ve Markaları :

  Ürün Marka
1.           
2.           


 1. Kira Harcamalarına İlişkin Bilgiler :
 • KDV Dahil Aylık Net Kira Bedeli :
 • Rayiç Bedelin Alt ve Üst Limitleri :
 1. Genel Bilgiler :
 • Birimde Türk ürünleri dışında başka ürünler pazarlanıyor mu?

Evet

Hayır

 

Cevabınız evet ise ürünlerin niteliği (ana ürün, tamamlayıcı ürün, yan ürün, aksesuar vb.):

  Ana ürün Tamamlayıcı ürün Yan ürün Aksesuar Diğer Marka
1.      ÜRÜN            
2.      ÜRÜN            
 • Birim Türkiye’ye ithalata yönelik faaliyetlerde de kullanılıyor mu?

Evet

Hayır

 

2010/6 SAYILI TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENMESİ UYGUN MUDUR?

 

Tebliğ’in 10uncu ve 20 nci maddeleri ile Genelgenin 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.

 

 

Uygundur.

Uygun değildir.

 

 

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği İmza ve Kaşesi

© Akif PARLATAN 500&1715