2010-6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi – Şirket Başvuru Formu

ŞİRKET BAŞVURU FORMU

YURT İÇİNDEKİ ANA ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER:

Unvanı :

Kuruluş Tarihi :

Adresi :

Posta Kodu :

Telefon :

Faks :

İnternet Adresi :

KEP Adresi (Bildirimler bu adrese yapılacaktır):

 1. Vergi Dairesi ve Sicil No :
 2. SGK İş Yeri Sicil No :
 3. Banka Şubesi ve IBAN No (TL) :
 4. Bu Destekten Daha Önce Yararlanılıp Yararlanılmadığı :
 5. Faaliyet :

Sınai/Ticari (Üretici) Şirket     (   )

Ticari Şirket      (   )

 1. Şirket Türü    Ortaklar ve Ortaklık Payları(%) 

Anonim    (   )

Limited     (   )

Kollektif   (   )

Komandit  (   )

Kooperatif (   )

 1. Personel Sayısı:

12.Üretilen/Ticareti Yapılan Başlıca Ürünler:     Ürün Adı                            Markası

 

 1. İthal Edilen Ürünler ve İthalat Değerleri (Son Üç Yıl İçin):

 

DESTEK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER:

Yurt Dışı Birimin (Şirketin)

Unvanı:

Cinsi:

a)Mağaza (   )    b) Ofis (   )   c)Showroom (   )   d)Depo (   )    e) Reyon (   )

f) Ürün teşhir serası/tarlası ( ) g) Üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa (   )

Bulunduğu Ülke :

Kuruluş (Tescil) Tarihi:

Adresi :

Sermaye Yapısı

a)Yurt İçi Şirket Yurt Dışı Şirketin Tamamına Sahip (%100)   (   )

b)Yurt İçi Şirket Yurt Dışı Şirkete Belli Bir Oranda Ortak (% …. )  (    )

b1) Yurt İçi Şirket Tüzel Kişilik Olarak Ortak (   )

b2) Yurt İçi Şirketin En Az %51 hissesine Sahip Ortak/Ortaklar Yurt Dışı                                                             Şirkete Ortak  (   )

İlgili Ortaklar: ……..

………

 1. Net Aylık Kirası (KDV dahil; elektrik, ısınma, otopark vb. harcamalar hariç):
 2. Mortgage ile satın alınan birimler için aylık taksit ödemesi:
 3. Tanıtıma İlişkin Bilgiler

a) Tanıtımın Şekli-Yazılı Görsel Diğer (Radyo, dergi, v.s.) :

b) Tanıtımın Süresi :

c) Tanıtımın Toplam Maliyeti :

Yurt Dışında Marka Tescili ve Korunmasına İlişkin Giderler

a) Gider Kalemleri:

b) Toplam Maliyeti :

 1. Yurt Dışı Birimin İthalat Amacıyla Kullanılıp Kullanılmadığı:

III. BEKLENEN FAYDALAR (Yurt dışı birimin açılması, tanıtım veya marka tescilinden beklenilen faydalar, ilgili ülkede pazar araştırması yapılıp yapılmadığı, uzun ve kısa vadeli planlarınız ile ilgili açıklayıcı bilgiler):

Destek başvurularımızla ilgili eksiklik bildiriminin yukarıda belirttiğimiz kayıtlı elektronik posta adresimize yapılmasını, yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.

Adı ve Soyadı* :

Şirket Kaşesi ve İmza :

* İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi.

              (Diğer sayfaları da paraflayı

© Akif PARLATAN 500&1715