2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Ekleri (EK 3 (Belge-Sertifika-Rapor) Başvuru Formu)

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN  BAŞVURU FORMU EK-3 (Belge/Sertifika/Raporlar için)
 
Şirketin Unvanı   Formu Dolduran Personelin Adı  
Şirket Adresi   Personelin Şirketteki Görevi  
Şirket İli   Şirket E-mail Adresi  
Şirket İlçesi   Şirket KEP Adresi  
    Şirket Vergi Dairesi        
Şirket Tel No   Şirket Vergi No  
Şirket Fax No   IBAN (TL Hesabı)  
Faaliyet Gösterdiği Sektör   Sektör Nace Kodu*   Banka Adı ve Şubesi  
Şirket Türü(Ticari/Sinai-Ticari)   Akreditasyon Kuruluşu  
Başvuru Tarihi   Belgeyi Düzenleyen Kuruluş  
Belge Adı   Faturayı Düzenleyen Kuruluş  
Belgenin Düzenlendiği Tarih           Belgenin Alındığı Ülke(ler)        
GEREKLİ BELGELERİN KONTROLÜ
           
     
       
 
 
 
Belgeye İlişkin Giderler Açıklama Ödeme Belgesi Tarihi Ödeme Belgesi Tutarı Desteğe Esas Tutar
(TL)
İlgili Para Birimi/ TL** Dolar/ TL *** Tutar
Fatura Tarihi Fatura No Fatura Tutarı ABD Doları TL
                     
                     
                     
                     
HAKEDİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**** TUTAR Genel Toplam $0,00 0,00 TL
 
  Destek Tutarı (%50) $0,00 0,00 TL
 
 
*Şirketin yer aldığı sektör, alt sektör, ürün grubuna göre 4 haneli NACE kodu Şirket Yetkilisi Kaşe ve İmza
** Dekont tarihinden 1 gün önceki ilgili döviz kuru yazılacaktır. (TL ise 1 yazılması yeterlidir)
*** Dekont tarihinden 1 gün önceki dolar kuru yazılacaktır.  
****Varsa fatura, ödeme belgesi ve/veya desteğe esas tutar arasındaki farklara ilişkin bilgiler ve diğer açıklamalar.  
Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır.

© Akif PARLATAN 500&1715