2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Ekleri (EK 4 Tarım Analizi Başvuru Formu)

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ İLİŞKİN BAŞVURU FORMU EK-4 (Tarım Analiz Raporları İçin)
BAŞVURU SAHİBİ ŞİRKET İLE İLGİLİ BİLGİLER
Şirketin Unvanı   Formu Dolduran Personelin Adı  
Şirket Adresi  
Şirket İli           Personelin Şirketteki Görevi  
Şirket İlçesi  
Şirket Tel No   Şirket E-mail Adresi  
              Şirket KEP Adresi            
Şirket Fax No           Şirket Vergi Dairesi  
Faaliyet Gösterdiği Sektör     Sektör Nace Kodu*   Şirket Vergi No  
Şirket Türü(Ticari/Sinai-Ticari)   IBAN (TL Hesabı)  
Başvuru Tarihi   Banka Adı ve Şubesi  
TARIM ANALİZİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Destek alınan belge/sertifika/raporların adları. Yapılan tarım analizinin çeşidi (pestisit, aflatoksin vb.) yazılmalıdır.
Tarım Analizlerinin Türü(Aflatoksin, pestitit vb.)   Analizlerin Yapıldığı Ülke(ler)  
Tarım Analiz Raporlarını ve Faturaları Düzenleyen Kuruluş(lar)   Ürünlerin İhraç Edileceği Ülke(ler)  
GEREKLİ BELGELERİN KONTROLÜ
       
     
   
 
 
Analize İlişkin Giderleri Tutar
Sıra No Ürün Adı Parti No Analiz Tarihi Analiz No Analizin Yapıldığı Kurum Sağlık Sertifikası Tarihi Sağlık Sertifika No Fatura Tarihi Fatura No Fatura Tutarı Ödeme Belgesi Tarihi Ödeme Belgesi Tutarı Desteğe Esas Tutar Para Birimi İlgili Para Birimi/ TL** Dolar/ TL *** ABD Doları TL
1                                    
2                                    
3                                    
4                                    
5                                    
HAKEDİŞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**** TUTAR Genel Toplam 0,00 0,00
 
  Destek Tutarı (%50) 0,00 0,00
 
*Şirketin yer aldığı sektör, alt sektör, ürün grubuna göre 4 haneli NACE kodu Şirket Yetkilisi Kaşe ve İmza
** Dekont tarihinden 1 gün önceki ilgili döviz kuru yazılacaktır. (TL ise 1 yazılması yeterlidir)
*** Dekont tarihinden 1 gün önceki dolar kuru yazılacaktır.  
****Varsa fatura, ödeme belgesi ve/veya desteğe esas tutar arasındaki farklara ilişkin bilgiler ve diğer açıklamalar.  
Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır.

© Akif PARLATAN 500&1715