2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Ekleri (EK 7 Beyanname)

EK 7

BEYANNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”da yer alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için, Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunmadığımızı/ bulunmayacağımızı,

2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında desteklerden yararlanmak için başka bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvurmadığımızı ve başvurmayacağımızı,

2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında olmadığımızı ve destek kapsamına alınmamız durumunda Bakanlığınıza ivedilikle bilgi vereceğimizi,

Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

 

ŞİRKET UNVANI                                    :

ŞİRKET ADRESİ                         :

KEP ADRESİ                                 :

TELEFON/FAKS                          :

VERGİ DAİRESİ                          :

VERGİ NUMARASI                    :

TİCARET SİCİL NO                   :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER**         :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR        :

TARİH                                            :

KAŞE                                             : 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler.

(Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır)

© Akif PARLATAN 500&1715