Finlandiya’da Üretici Fiyatları 2018 Yılı Ocak Ayında Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Kıyasla %2,4 Oranında Arttı

Finlandiya Istatistik Ofisi verilerine göre; üretilen ürünlerin üretici fiyatları, Ocak 2017’den Ocak 2018’e kadar olan dönemde ortalama yüzde 2.4 oranında arttı. Iç pazarda satılan ürünler için üretici fiyatları,yüzde 1,9 artarken, ihracatçı ürün fiyatları yüzde 3,0 arttı. Üretilen ürünlerin üretici fiyatlarındaki artıs, özellikle 2017 yılından bu yana kagıt, kagıt ürünlerindeki, kimyasallar ve kimyasal ürünleri ile metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) fiyatlarındaki artıstan kaynaklandı.

Bununla birlikte, üretici fiyatlarının yükselmesi özellikle temel demir, çelik ve elektrik fiyatlarındaki düsüs nedeniyle engellenmis oldu.Ihracat Fiyat Endeksi yüzde 2.9, Ithalat Fiyat Endeksi ise yüzde 3.8 oranında arttı. Iç Talepler Temel Fiyat Endeksi yüzde 2,7 oranında arttı. Yurt Içi Arz için Temel Fiyat Endeksi vergi dahil olarak yüzde 2,6 oranında arttı. Ihracat fiyatları, özellikle geçen yılın Ocak ayına kıyasla yüksek kimyasal madde ve kimyasal ürünler ile kagıt ve kagıt ürünleri fiyatlarıyla güçlendi.

Fiyatlardaki artıs, özellikle temel demir ve çelik fiyatlarındaki düsüs nedeniyle sınırlandı.Ithalat fiyatlarındaki artıs, özellikle petrol ürünleri ve ana metallerin geçen yılın Aralık ayına kıyasla daha yüksek fiyatlardan kaynaklanmasına neden oldu. Fiyatlardaki artıs, elektronik cihaz fiyatlarındaki düsüslerle engellendi.
Aralık-Ocak ayları arasında imal ürünlerinin üretici fiyatları yüzde 0,7 oranında arttı.Artısın baslıca nedeni, bir önceki aya göre daha yüksek gerçeklsen kimyasal ve kimyasal ürün fiyatlarından kaynaklandı.

Kaynak:Finlandiya Istatistik Ofisi Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müsavirligi

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© Akif PARLATAN 500&1715