Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

11Mart 2019 tarihli ve 30711 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi  (BSGTY) Tarife Kontenjanlarından yararlanabilmek için gümrük beyannamesinin tescili esnasında; ilgili GTİP’ in beyan edilmesi ile muafiyet kodu alanında “TFKTJ” ve “BSGTY”  kodlarının birlikte seçilmesi gerekmektedir.

Beyan edilen GTİP için kontenjan dahilinde yeterli miktar bulunmaması durumunda “TFKTJ” ve “BSGTY” kodu seçilmiş beyanname tesciline sistem izin vermeyecektir.

Söz konusu uygulama 13.03.2019 tarihi saat 10.30 itibariyle devreye alınacaktır.
Kaynak: GGM 

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© Akif PARLATAN 500&1715