Tahlil amaçlı şahit numunelerin iade alınması

Tahlil amaçlı olarak alınan şahit numunelerin saklama süresi, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden itibaren kırk beş gün olup bu süre sonunda numune, ilgilisine teslim edilebilmektedir. Saklama süresinin bitimini müteakip bir ay içerisinde ilgilisi tarafından alınmayan numuneler, gümrüğe terk edilmiş sayılmakta ve tasfiyeye tabi tutulmaktadır. Detay için

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© Akif PARLATAN 500&1715