Yearly Archives: 2020

“Gümrük Müşavirleri Birliği” (GMB)

GMB – Mesleğin hak ettiği saygınlığa ulaşması için Ayağa Kalkma Hareketidir. “BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”   BAŞKANIN MESAJI Değerli Meslektaşlarım; “Gümrük Müşavirleri Birliği” (GMB), Meslektaşlarımızın ortak tecrübe, fikir ve...   Devamı...

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Eşyalar

EK 1/İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ  (96/31) MADDE YASAL DAYANAK 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan...   Devamı...

2020 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.12.2015-29578 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu...   Devamı...

2020 Yılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 31.12.2019-30995 resmi Gazete 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun...   Devamı...

2020 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo...   Devamı...

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.