Gümrük Müşavirleri Birliği

Değerli Meslektaşlarımız;                          

Her Seçimde gruplar tarafından pek çok hedefler belirlendi, projeler ortaya atıldı. Bu projeleri gerçekleştirmek için belli çabalar harcandı ancak gelinen noktada yapılan çalışmaların mesleğimize yansımasının oldukça zayıf  ve yetersiz olduğunu görüyoruz.

Bizler, Mesleğimizin geleceğine yön verebilmek için  birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini istiyoruz. Ayrışmaya ve parçalanmaya artık son vermek zorundayız. Mesleğimizi ileriye taşımak istiyorsak, vasat yönetim anlayışından kurtulup atak yönetim anlayışına geçmeliyiz.

Bu nedenle, Tüzüğümüzde değişiklik yapılarak, Yönetim Kurulunun seçiminde daha önceleri olduğu gibi, Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının tek sandıkta oy kullanabilmesi hakkının geri verilmesini talep ediyoruz.

Son zamanlarda müşavirlerin bir bölümünün, Gümrük Müşavirliği mesleği dışında nakliyecilik, kargoculuk vb. faaliyetlerde bulundukları ve İGMD bünyesinde söz sahibi olduklarını gözlemlemekteyiz. Hal böyle olunca, Farklı faaliyet alanlarındaki kişilerin yönlendirmeleri ile hareket edildiği; müşavirlerin haklarını savunmak yerine nakliyecilik, kargoculuk firmalarının istekleri doğrultusunda hareket eder hale gelmişlerdir.

(Ne demek istediğimizi anlamak için “Lojistik dergilerine verdikleri demeçleri okuyun lütfen”) ( “DERGİDEN: Kanun Metninde TİO Yok İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı X…. X….., “taşıma işleri organizatörü” tanımının kanun yönetmeliğine eklenmediğinin altını çizerek “UTİKAD Yönetim Kurulu’nda görev yaptığı dönemde UTİKAD olarak taslak metinde TİO tanımının eklenmesi için Bakanlığa görüş ilettiklerini belirtti. X……., Taşıma işleri organizatörü tanımının Gümrük Kanunu’nda bulunmasının hem hukuki bir zorunluluk hem de Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu olabilmesi için gerekli bir husus olduğunu sözlerine ekledi.)

Bizler Yönetimde yer alan kişilerin, Derneği kullanarak   kendi ticari kaygılarını bertaraf etme  peşinde koşmalarını değil, Karşımıza Dernek Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere; İGMD, mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak için neler yaptıklarını, yarınlarımız için hangi somut eylemleri gerçekleştirdiklerini anlatmak, için çıkmalarını istiyoruz.  Dernek Tüzüğünün yukarıda belirtilen maddesine açıkça aykırı hareket edenler hakkında Disiplin Kurulunca işlem yapılmasını talep ediyoruz.

Muazzam  bir değişim dönemindeyiz.

Bu dönemde belirsizlikleri aşmak ve vasatlıktan kurtulup Mesleği hak ettiği saygınlığa ulaştırmak için yeni bir zihniyet ve yaklaşım gerekiyor.

“BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”

Mesleğimizin risklerini en aza indirerek, İş imkanlarını ve  gelirlerini arttırmak temel amacımızdır.

Bizlerden  şuraya görüş bildirdik, burada toplandık, dağıldık gibi söylemleri duymayacaksınız.
Karşınıza  sonuçlardan bahsetmek, yarınlarımız için hangi somut eylemleri gerçekleştirdiğimizi anlatmak, ne güzel düşünülmüş, nihayet bu konuda bir şeyler değişecek dedirtmek için çıkacağız.


Çizgimizden taviz vermeden Taşın altına el koymayı alışkanlık haline getirecek, Yaptığımız hiçbir çalışmayı yük olarak görmeyeceğiz.Mesleğimiz ile ilgili atacağımız her adımda sizin ne düşündüğünüz bizim rehberimiz olacak.

Yolumuz uzun ve zorlu. Ama bizler, her zorlukta bir kolaylığın var olduğunu biliyoruz. Bu zorlukları sizlerin desteği ve gücüyle aşacağımıza olan inancımız sonsuzdur.  Mesleğimizin önüne engel koyanların öfkesini sevgiyle, kötülüğü iyilikle  yeneceğiz.

Önce biz feda edeceğiz sonra sizden vefa bekleyeceğiz.

Biz Hazırız…

Bu yarışta, bu sevdaya emeğini, yüreğini, desteğini hangi boyutta olursa olsun katkısını koyacak dostlar,

Göreve Hoş geldiniz.

Saygılarımızla.
Gümrük Müşavirleri Birliği (GMB)

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© Akif PARLATAN 500&1715