2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2018/14)

Course ID
11/07/2018

Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2019/9) için TIKLAYINIZ..

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-010.06.02                      (Mülga)

Konu : 2017/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

GENELGE (2018/13)

İlgi : 17.11.2017 tarihli ve 2017/22 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin “Geçici İhracat Eşyasına İlişkin İşlemler” bölümünün 3 üncü paragrafında yer alan “6323” ibaresinden sonra gelmek üzere “6771” ibaresi eklenmiş ve Genelge eki 1 Sayılı Listeye aşağıda yer alan GTİP eklenmiştir.
“4202.92.19.00.00 (yalnızca tekstil ürünlerinin konulduğu çıtçıtlı ve/veya fermuarlı
torbalar)”
Bilgi ve gereğini rica ederim

e-imzalıdır
Cenap AŞCI

Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

© Akif PARLATAN 500&1715