2019/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği İthalat Denetim Rehberi

Course ID
21/05/2019

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/9) İTHALAT DENETİM REHBERİ

UYGULAYACAK KURULUŞ: Türk Standardları Enstitüsü

İlgili Rehberi görmek için TIKLAYINIZ….

© Akif PARLATAN 500&1715