6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

Course ID
30/12/2019

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1947      (30.12.2019-30994 Resmi Gazete)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci  fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.
29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

© Akif PARLATAN 500&1715