A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri (Genelge 2015/25)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :    38850468-010.06.01

Konu     :    A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri

GENELGE (2015/ 25)

İlgi      :12.01.2015 tarihli 2015/3 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 77 Seri No’lu  Gümrük  Genel  Tebliği (Gümrük  İşlemleri)  kapsamında  A.TR  Dolaşım  Belgesi  ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda 2016  yılında geçerli olacak A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

 

   

A.TR Dolaşım Belgesi

 

Menşe İspat Belgeleri

OKS/ YY* Belgelerine

Sahip Firmalara

(3 Sayfalık)

Diğer Firmalara ve

Gümrük Müşavirlerine

Satış Bedeli

(TL)

 

2

 

2

 

2

Onay Bedeli

(TL)

 

 

3

 

3

* Onaylanmış Kişi Statüsü/ Yetkilendirilmiş Yükümlü

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a. Müsteşar

 

© Akif PARLATAN 500&1715