A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri (Genelge 2017/23)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :  38850468-010.06.01

Konu  :  A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

GENELGE (2017/…)

İlgi : 13/12/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge.

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2018 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

© Akif PARLATAN 500&1715