A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri (Genelge 2018/21)

Course ID
18/12/2018

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : 38850468-010.06.01

Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

GENELGE (2018/21)

 İlgi: 30/11/2017 tarihli ve 2017/23 sayılı Genelge.

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2019 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

© Akif PARLATAN 500&1715