AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

Course ID
27/01/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı     :94997749-010.07.01   17.01.2020 / 51476508

Konu   :AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı

 

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, ihraç edilmek istenen kuru kayısılar 2020/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” kapsamında ticari kalite denetimlerine tabi tutulmaktadır. Önemli kuru kayısı ihraç pazarlarımızdan olan Avrupa Birliği (AB) kuru kayısılarda kükürt dioksit (SO2) limitini 2000 ppm ile sınırlamış olup, 669/2009 sayılı AB Tüzüğü hükümleri çerçevesinde Birlik sınırlarına girişlerde kükürt dioksit içeriği yönünden fiili denetimleri sürdürmektedir.

Bu itibarla, AB’ye yönelik kuru kayısı ihracatında fiili denetim sıklığı artırılması ve firmalar tarafından kükürt dioksit analiz raporlarının başvuru esnasında Dış Ticarette Risk Esaslı Denetim Sistemi’ne (TAREKS) yüklenmesi uygulamalarına devam edilmektedir.

Diğer taraftan, 2020/21 sayılı Tebliğ’in 26 ıncı maddesinin birinci fıkrası; ihraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, alıcı firma, taşıma şekli ve çıkış gümrüğüne dair değişiklik işlemlerinin TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilmesine cevaz vermektedir.

Bu kapsamda, TAREKS üzerinden yapılan incelemede; kuru kayısı cinsi ürünler için AB harici ülkelere yapılan bazı ihracat başvurularının mezkûr Tebliğ’in 26 ıncı maddesi çerçevesinde devir ve ifraz ile gideceği ülkenin AB ülkeleri olarak değiştirildiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, ilk başvuruda gideceği ülke olarak AB dışı ülkeler seçilen ancak devir ve ifraz ile gideceği ülke AB ülkeleri olarak değiştirilen kuru kayısı (GTİP 0813.10.00.00.00) ihracat başvurularının fiili denetime tabi tutulması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım: Tüm Bölge Müdürlüklerine

 

© Akif PARLATAN 500&1715