Aynıyat (2013/15 Sayılı Genelgede Degisiklik) (Genelge 2018/5)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı         72093537-010.06.01

Konu       2013/15  Sayılı Genelgede Degisiklik

GENELGE

(2018/ 5)

İlgi:      08.05.2013 tarihli ve 2013/15  Sayılı Genelge.

İlgide  kayıtlı Genelgeye, 3 uncu maddeden sonra gelmek  üzere aşağıda yer alan 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiş  ve diger madde numarası  buna göre teselsül  ettirilmistir.

“4-Yetkilendirilmiş Yükümlü  Sertifikasi  sahibi  kisiler ile Onaylanmış Kişi  Statüsüne İlişkin   Gümrük Genel Tebliğinde  (Sıra  No:1)  belirtilen   kolayıklardan  faydalanma  hakkı bulunan   tüm  yükümlüler  tarafından  beyan   edilen  eşyanın  fiziki  kontrolü  gerektirir  özel durumlar  hariç  olmak   üzere,  sadece  ayniyet  tespiti  gerekçesiyle  kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

5-Genel yönetim  kapsamındaki kamu  idareleri  tarafından beyan  edilen eşyanın,  fiziki kontrolü gerektirir  özel   durumlar hariç olmak üzere,   sadece   ayniyet   tespiti   gerekçesiyle krrmızı hatta yönlendirilmemesi  gerekmektedir.”

Bilgi ve gereğini  rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan  a. Müsteşar

İlgide kayıtlı Genelgeye, 3 üncü maddeden sonra

DAGITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bolge  Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715