Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

Course ID
15/08/2019

CUMHURBAŞKANI KARARI  (Karar Sayısı:1424)

15.08.2019-30859 Resmi Gazete

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14/8/2019 TARİHLİ VE 1424 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P.NO Mal İsmi Vergi oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,3899 0,4539
 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

Tütün verine gecen maddelerden yapılmış sigaralar

 

67

 

0,3899

 

0,4539

 

 

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tutun yerine. geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403. 19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)  

67

 

0,3899

 

0,4539

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,3899 0,4539

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715