Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)

Course ID
05/01/2019

Karar Sayısı: 554       05.01.2019-30646 Resmi Gazete

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

4/1/2019 TARİHLİ VE 554 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi amacıyla, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,0000 0,4200
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün verine gecen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

67

 

 

0,0000

 

 

0.4200

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403. I 1.00.00.00, 2403.19.10.00. I 9, 2403.19.90.00.19,

2403.91.00.00.00, 2403.99. I 0.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67 0,0000 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,0000 0.4200

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715