Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2020/22)

Course ID
24/08/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-010.06.01

Konu :Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti

GENELGE (2020/22)

İlgi :26.12.2012 tarihli, 2012/39 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin 1 inci maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Gümrük kıymetinin bu şekilde belirlenememesi durumunda ise, 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

© Akif PARLATAN 500&1715