Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya İhtisas

Course ID

Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya İhtisas

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715