Coronavirüs Tedbirleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Tarih
29/03/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :75705452-952.03.03.05  24.03.2020 / 53467384

Konu   :Coronavirüs Tedbirleri

 

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulması önem kazanmıştır.

Bu kapsamda; gümrük idarelerimizce sunulan hizmetlerden, ekli tabloda yer alanların e-devlet üzerinden veya Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılacak programlar vasıtasıyla verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yükümlülerin işlemleri mümkün olduğunca gümrük idarelerimizle temas kurmadan gerçekleştirmeleri önemli olduğundan bu hususta ilgili Sivil Toplum Kuruluşları da bilgilendirilecek olup idarelerimizce de gerekli duyuruların yapılması gerekmektedir.

Buna ilaveten; gümrük idarelerimizde, 10 m2’lik alanda üç kişiden fazla bulunmayacak şekilde hizmet verilmesi ve yetkisiz iş takibi yapılmasının önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

EK: 1 adet tablo.

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

No Hizmet Adı Açıklama Sunulduğu Platform
1 Tek Pencere sistemi e-başvuru işlemleri Tek Pencere Sistemi ile ithalat ve ihracatta aranılan belgelere başvuru e-devletten elektronik ortamda yapılmakta, bu belgeler gümrük beyannamesine elektronik ortamda eklenebilmektedir. Sisteminde halihazırda 21 paydaş kurum ile birlikte 154 belge Tek Pencere Sisteminde işlem görmektedir. e-devlet
2 İhracat işlemleri Kağıtsız ihracat uygulamaları kapsamında ihracatta tüm beyan ve belge ibrazı işlemlerinin gümrük idaresine  gelmeksizin sistem üzerinden yapılması mümkündür Bilge Sistemi
3 Liman Tek Pencere Sistemi Liman Tek Pencere Sistemi ile Geminin limana varışından ve çıkışından önce Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından istenilen bilgiler, acenteler tarafından tek bir veri tabanından elektronik olarak girilmekte, bu kamu kurumlarınca verilen izinler ve yapılan işlemlerin sonuçları sistem üzerinden görülmektedir. e-devlet
4 İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme başvuru işlemleri Dış ticaret erbabımızın ihracatta yerinde gümrükleme/ithalatta yerinde gümrükleme izinleri için hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını, “https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-yetkilendirilmis-yukumlu-elektronik-basvuru-sistemi–4665” Adresi üzerinden internet vasıtasıyla Bölge Müdürlüklerimize göndermesi mümkündür. e-devlet
5 İzinli gönderici/izinli alıcı başvuru işlemleri Dış ticaret erbabımızın izinli gönderici/izinli alıcı izinleri için hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını, “https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-yetkilendirilmis-yukumlu-elektronik-basvuru-sistemi–4665” Adresi üzerinden internet vasıtasıyla Bölge Müdürlüklerimize göndermesi mümkündür. e-devlet
6 Yetkilendirilmiş Yükümlü başvuru işlemleri Dış ticaret erbabımızın yetkilendirilmiş yükümlü  izinleri için hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını “https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-yetkilendirilmis-yukumlu-elektronik-basvuru-sistemi–4665” Adresi üzerinden internet vasıtasıyla Bölge Müdürlüklerimize göndermesi mümkündür. e-devlet
7 Her konuda başvuruların elektronik ortamda yapılması (fazla mesai, yolluk ödemelerine ilişkin başvurular vb.) Başvurular KEP üzerinden e-dilekçe ile yapılabilmektedir.
8 Vergi ödemelerinin tamamen internet bankacılığı kullanılarak yapılması Vergilerin saymanlığa gitmeksizin ödenmesi mümkündür.
9 Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesi Yükümlüler bağlayıcı tarife bilgisi başvurularını e-devlet üzerinden de yönlendirilebildikleri Bakanlığımız web sitesinde bulunan Bağlayıcı Tarife Bilgisi E-Başvuru Sistemi aracılığıyla online olarak yapabilmektedir. Söz konusu başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. e-devlet/Bakanlık web sayfası
10 Trafik Şahadetnamesinin sorgulanması Münferit olarak ithal edilen motorlu karayolu taşıtlarının trafiğe tescili için gerekli bir belge olan trafik şahadetnamesi bilgilerine ulaşılması mümkündür. e-devlet
11 Dahilde İşleme İzinlerinin Verilmesi Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük idarelerinin vereceği Dahilde İşlem İzni ile işlem yapmak  isteyen firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan yapabilmektedir. e-devlet
12 Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinlerinin Verilmesi Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında gümrük idarelerinin vereceği gümrük kontrolü altında işleme izni ile işlem yapmak  isteyen firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan yapabilmektedir. e-devlet
13 Nihai kullanım izni başvuru işlemleri gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş şartlara bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanması esasına dayanan nihai kullanım uygulaması kapsamında gümrük idaresince düzenlenen nihai kullanım izinlerine ilişkin bilgiye ulaşılması mümkündür. e-devlet
14 Fikri Sınai Mülkiyet Hakları başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi ithal edilen eşyanın fikri sınai mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulması mümkündür. Bakanlık web sayfası
15 Laboratuvarlarda devam eden analiz sürecinin takibi Yükümlüler gümrük laboratuvarlarında tahlile tabi tutulan eşyalarıyla ilgili süreci (beyanname muhteviyatı eşyanın tahlile gönderildiği eşyanın tahlil aşamasında olduğu tahlil işleminin sonuçlandığına ilişkin bilgiye) e-devlet üzerinden takip edebilmektedir. e-devlet
16 Geçici İthalat İzninin Verilmesi Geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük idarelerinin vereceği geçici ithalat izni ile işlem yapmak  isteyen firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan yapabilmektedir. e-devlet
17 Hariçte İşleme İzninin Verilmesi Hariçte işleme rejimi kapsamında gümrük idarelerinin vereceği hariçte işleme izni ile işlem yapmak  isteyen firmalar başvurusunu, ekli belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan yapabilmektedir. e-devlet
18 Yabancı plakalı taşıt getirilebilmesi için gerekli olan yurtdışında yerleşiklik şartının (son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunulması) sağlanıp sağlanmadığının  sorgulanması Yabancı plakalı hususi taşıtların gelmesinden önce kişiler son 1 yıl içerisinde yurt dışında geçirdikleri süreyi öğrnebilmekte ve araç getirme hakkı olup olmadığını anlayabilmektedir. e-devlet
19 Taşıt Ön Beyan Uygulaması Yabancı plakalı hususi taşıtların araç ve şoför bilgilerini ülkemize gelmeden önce iletmeleri sağlanarak geldiklerinde işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması sağlanmıştır. e-devlet/Bakanlık web sayfası
20 Kişisel Kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların giriş ve çıkış işlemlerinin sorgusu Taşıt sahipleri kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların giriş ve çıkış işlemlerini sorgulayabilmektedir. e-devlet
21 Taşıtsız çıkışlarda,Türkiye’de bırakılan yabancı plakalı taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmesi Araçlarını ülkede bırakıp başka vasıtalarla yurt dışına çıkacak kişiler , yurt dışında bulundukları süre zarfında aracın kullanılmayacağına dair taahhütnameyi gümrük idaresine gitmeksizin verebilmektedirler. e-devlet

 

 

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.