DTÖ Üyesi olmayan ülkelerden ithalatta uygulanacak vergi oranı ( Cam Eşya)

Course ID

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-80572740-205-

Konu   :DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6

01.03.2021 / 61854898

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi:     a) 16.06.2020 tarihli ve E-80572740-205-00055023178 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda kısaca; İthalat Rejim Kararının II Sayılı Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ürünler karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabii olmak ile birlikte ilgili rejimde 70. fasılın dip notlarında “(1) DTÖ üyesi olmayan ülkeler için %20 uygulanır.” hükmü yer almakta olduğu belirtilerek 7004, 7005, 7006, 7007 tarife pozisyonları için yazı eki gönderilen beyannamelerin eksik vergilendirme yönüyle incelenerek sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir.

Veri tabanı üzerinden yapılan yeni incelemede, eksik vergilendirme yapılmaya devam edilen Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri görülmüştür.

Dolayısıyla, ekli listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 19. Maddesi gereğince Bölge Müdürlüğünüz Kontrol Şubesi tarafından incelenerek yapılan değerlendirmelerde Genel Müdürlüğümüzün 21.05.2020 tarih ve 54492374 sayılı Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu konulu yazısı da göz önünde bulundurularak sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa ALICI

Bakan a.

Daire Başkanı

 

EK:     1- Beyanname listesi

2- Yazı Örneği

 

DAĞITIM: Gürbulak, Orta Anadolu, Uludağ, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler 

İran, Cezayir, Sudan, Belarus, Sırbistan, Türkmenistan,  Azerbaycan,  Bosna Hersek ,Andorra ,Bahamalar, Butan, Komorlar, Curacao, Ekvator Ginesi, Etiyopya , Irak , Lübnan Cumhuriyeti ,Libya, Sao Tomé ve Principe ,Somali ,Güney Sudan , Suriye Arap Cumhuriyeti, Doğu Timor ,Türkmenistan ve Özbekistan.

Course Downloads:

© Akif PARLATAN 500&1715