Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı-2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2018/ 8)

Course ID
25/04/2018

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

 

Sayı    :  72093537-010.06.02

Konu  :  2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı

GENELGE (2018/8)

İlgi: 09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge

 

İlgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“6. Geçici İthal Edilen Ambalajın Başka Firma Tarafından Yeniden İhracı

Geçici ithal edilen ambalajların geçici ithalat işlemini yapan yükümlü dışında başka bir firma tarafından yeniden ihracının gerçekleştirilmesi halinde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

a) Tek Pencere Sisteminde (TPS) yapılan izin başvurularında, geçici ithal edilen ambalajları ihraç edecek firma bilgileri sisteme girilir.

İhracat yapma yetkisi verilen firmanın; dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi  niteliğinde  olması  veya  idaresi  ve  murakabesi  ve/veya  sermayesi  bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi olan grup ihracatçısı olması gerekir.

b) Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşyanın ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç edilmesi gerekmekte olup, TPS üzerinde ihracat yapılabileceği beyan edilen firmanın geçici ithal eşyasını ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç etmesi gerekmektedir.

İzin sahibi firma tarafından ihracat yapma yetkisi verilen firmanın yapacağı ihracat işlemi dolayısıyla tespit edilecek usulsüz işlemlerde, ziyaa uğratılan gümrük vergilerinden izin sahibi ve ihracatçı firma müştereken ve müteselsilen sorumludur.

c) TPS üzerinde ihracat yapabileceği beyan edilen firma tarafından geçici ithalata konu ambalajın yeniden ihraç edilmesi durumunda yeniden ihracat işlemi, geçici ithalat izinlerinin kapatılmasında kullanılır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 Dağıtım :

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

© Akif PARLATAN 500&1715