Geçici plakalı ticari araçların transiti (Genelge 2010/15)

Course ID
T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 30/3/2010
Konu : Geçici plakalı ticari araçların transiti
GENELGE
(2010/ 15 )
İlgi: 15/05/2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelge.
Ülkemizden transit geçis yapacak geçici plakalı ticari araç islemlerinin 23/01/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kisisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Tasıtlarına İliskin Gümrük Genel Tebliginin (Seri No:1) 2(2) nci maddesi çerçevesinde yapılması öngörüldügünden ilgide kayıtlı Genelge’den “ZOLL plakalı araçların transiti”baslıklı 16 ncı madde çıkartılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.

© Akif PARLATAN 500&1715