Geri Gelen Yaş Sebze ve Meyvelerin İşlemlerinin Hızlandırılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
03/11/2018

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu :Geri Gelen Yaş Sebze ve
Meyvelerin İşlemlerinin Hızlandırılması

Sayı :52707093-150.01

02.11.2018 / 38502440
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif taleplerde ihraç edildikten sonra herhangi bir sebeple alıcı ülke tarafından kabul edilmeyerek geri gelen yaş sebze ve meyvelere ilişkin işlemlerin çok zaman alması sebebiyle mağduriyetler yaşandığı ifade edilerek konunun çözülmesi istenilmektedir.
Bu itibarla, ihraç edildikten sonra herhangi bir sebeple geri gelen yaş sebze ve meyvelerin çabuk bozulabilir nitelikleri de göz önüne alınarak gümrük işlemlerinin bekletilmeden mümkün olan en kısa zamanda yapılması için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715