Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu (Genelge 2011/33)

Course ID

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01 25/5/2011

Konu : Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu

GENELGE

(2011/33)

4/5/2009 tarih ve 2009/17 sayılı Genelgenin son paragrafının ikinci maddesi aşağıdaki şekilde eğiştirilmiştir:

“2. 31 No.lu kutularında TGTC’de yer alan eşya tanımları yanında, beyana konu eşyanın yaygın ticari ismi veya anlaşılabilir tanımı, model numarası; ayrıca hesaplanacak gümrük vergileri veya dış ticaret önlemlerine etkisi olduğu durumlarda (örneğin 43.02 ve 43.03 tarife pozisyonları) eşyanın hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı; bilgilerini içermesi gerekmektedir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Müsteşar a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük veMuhafaza Başmüdürlükleri

© Akif PARLATAN 500&1715