Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104) (Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

Course ID

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 28.01.2013-28542 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır.

Gümrük Müdürlüğü

Sınır Gümrük

Kapısı/Limanı

Eşya Cinsi

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çanakkale

Metal Hurda/Atıklar

Biga Gümrük Müdürlüğü İçdaş

Metal Hurda/Atıklar

Gemlik Gümrük Müdürlüğü Gemlik

Metal Hurda/Atıklar

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Hamzabeyli

Metal Hurda/Atıklar

İpsala Gümrük Müdürlüğü İpsala

Metal Hurda/Atıklar

Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Kapıkule

Metal Hurda/Atıklar

Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü Uzunköprü

Metal Hurda/Atıklar

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ

Metal Hurda/Atıklar

Dilucu Gümrük Müdürlüğü Dilucu

Metal Hurda/Atıklar

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Gürbulak

Metal Hurda/Atıklar

Sarp Gümrük Müdürlüğü Sarp

Metal Hurda/Atıklar

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Cilvegözü

Metal Hurda/Atıklar

İsdemir Gümrük Müdürlüğü İskenderun

Metal Hurda/Atıklar

İskenderun Gümrük Müdürlüğü İskenderun

Metal Hurda/Atıklar

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Ambarlı

Metal Hurda/Atıklar

Aliağa Gümrük Müdürlüğü Aliağa

Metal Hurda/Atıklar

İzmir Gümrük Müdürlüğü Alsancak

Metal Hurda/Atıklar

Derince Gümrük Müdürlüğü Derince

Metal Hurda/Atıklar

Dilovası Gümrük Müdürlüğü Dilovası

Metal Hurda/Atıklar

Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin

Metal Hurda/Atıklar

Samsun Gümrük Müdürlüğü Samsun

Metal Hurda/Atıklar

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü Ereğli

Metal Hurda/Atıklar

Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Zonguldak

Metal Hurda/Atıklar

Bartın Gümrük Müdürlüğü (Ek.28.01.2015 R.G) Bartın

Metal Hurda/Atıklar

Habur Gümrük Müdürlüğü (Ek:19.12.2019 R.G.) Habur

Plastik ve Kağıt Atık

Ünye Gümrük Müdürlüğü  (Ek:19.12.2019 R.G.) Ünye

Kırpılmış Atık Lastik

(2) Habur Gümrük Müdürlüğü sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.  (Mülga 19.12.2019-30983 R.G.)

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715