Gümrük Genel Tebliği (İHRACAT) (Seri No:1)

Course ID

05.03.2009 – 27160 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (İHRACAT) (SERİ NO: 1)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12.11.2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”ün 9 uncu maddesi çerçevesinde 18 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, anılan Protokolün 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen BGH kolaylıklarından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gerekli olan hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, anılan Protokol’ün 9 uncu maddesi ile mezkûr Mutabakat Zabtına istinaden hazırlanmıştır.

Genel uygulama

             MADDE 4 – (1) Söz konusu Protokol’ün 2 nci maddesi çerçevesinde BGH kolaylıklarından faydalanmak isteyen ihracatçılar veya bunların temsilcileri, bu Tebliğ’in 1 nolu Ek’inde yer alan “Form A” belgesini İngilizce düzenleyip imzaladıktan sonra, en geç, sevkiyatın yapılacağı günün bir gün öncesi mesai saatleri içerisinde üyesi bulundukları İhracatçı Birliğine onaylattırırlar. İhracatçı Birlikleri onayladıkları “Form A” belgelerini, aynı gün, Gümrük Müsteşarlığınca Rusya Federal Gümrük Servisine iletilmek üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderirler.

(2) Anılan Protokol’ün 3 üncü maddesi çerçevesinde BGH kolaylıklarından faydalanmak isteyen ihracatçılar veya bunların temsilcileri, bu Tebliğ’in 2 nolu Ek’inde yer alan “Form B” belgesini İngilizce düzenleyip imzaladıktan sonra, en geç, sevkiyatın yapılacağı günün bir gün öncesi mesai saatleri içerisinde üyesi bulundukları İhracatçı Birliği kanalıyla, Gümrük Müsteşarlığınca Rusya Federal Gümrük Servisine iletilmek üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderirler.

(3) Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından gönderilen Form A belgeleri kapsamı eşyaya, Protokol’ün 2 nci maddesi; Form B belgeleri kapsamı eşyaya ise, Protokol’ün 3 üncü maddesinde belirtilen BGH kolaylıkları uygulanır.

(4) Bu genel uygulama için İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi; Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında elektronik veri değişimini güvenli bir ortamda sağlayacak teknolojik alt yapı oluşturulacaktır.

Pilot uygulama

             MADDE 5 – (1) BGH’nin tüm taşıma türlerini ve mallarını içerecek genel bir uygulamaya geçilmesinden önce bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinde belirtilen uygulama, Pilot Uygulama kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Vnukova Havalimanı’nda (Rusya) başlatılacaktır. Pilot Uygulama’nın bu ilk aşamasını, anılan Mutabakat Zaptı’nda öngörülen şekilde her iki ülke gümrük idarelerince belirlenecek deniz ve kara gümrük noktalarında başlatılacak uygulama takip edecektir.

(2) Bu Pilot Uygulama kapsamında, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen teknik alt yapı oluşturuluncaya kadar kâğıt ortamında düzenlenecek ve 4 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen şekilde işlem görecek “Form A” ve “Form B” asılları, en geç, sevkiyatın yapılacağı günün bir gün öncesi mesai saatleri içersinde Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elden teslim edilecektir. Bu şekilde gün içinde teslim alınan belgeler toplu olarak, gümrük idaresi tarafından Moskova Vnukova Havalimanı Rusya Federasyonu gümrük idaresine tevdi edilmek üzere o gün son sefer yapan uçakla gönderilir.

(3) Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından kâğıt ortamında gönderilen Form A belgeleri kapsamı eşyaya, Protokol’ün 2 nci maddesi; Form B belgeleri kapsamı eşyaya ise, Protokol’ün 3 üncü maddesinde belirtilen BGH kolaylıkları uygulanır.

Yetki

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamı hususlara ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yönelik taşra birimlerine talimat vermeye Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek-1

FORM-A

SIMPLIFIED CUSTOMS CORRIDOR DATA EXCHANGE REQUEST FORM

Name of the exporter     :

Name of the consignee  :

Customs office of departure in the exporter country:

 

Customs office of exit in the exporter country:

 

Customs office of entry in the importer country:

 

Customs office of destination in the importer country:

 

Plate /Flight/Voyage No. :

Vehicle Name :

Container No.      :

Waybill no.      :

Holder of the Waybill :

A B* C* D* E F G H
No. Trademark and No.

of containers

Number (Qty)

and type of containers

 

Description

of goods

 

Gross

Weight

 

Invoice

Date & No.

Invoice Value

 

HS  Code

 

1
2
3
4
5
6
UNDERTAKING

I declare the truth and accuracy of the information that I have provided, and I understand, agree and accept that the information above may be shared with customs authorities of the Russian Federation/Republic of Turkey

CERTIFIED BY**

Date:

Title:

Stamp/Seal:

Signature:

DECLARED BY***

 

Date:

Name & Surname:

Signature:

 

* In case there are different kinds of goods in the container, the Packing List shall be annexed to the Form

** To be filled in by the designated authority that has equivalent competence in each Parties.

***To be filled in by the exporter or their representative

 

Ek-2

FORM-B

SIMPLIFIED CUSTOMS CORRIDOR DATA EXCHANGE REQUEST FORM

Name of the exporter     :

 

Name of the consignee  :

Customs office of departure in the exporter country:

 

Customs office of exit in the exporter country:

 

Customs office of entry in the importer country:

 

Customs office of destination in the importer country:

 

 

Plate /Flight/Voyage No. :

 

Vehicle Name :

 

Container No.      :

 

Waybill no.      :

 

Holder of the Waybill :

 

A B* C* D* E
No. Trademark and No.

of containers

Number (Qty)

and type of containers

 

Description

of goods

 

Gross

Weight

 

1
2
3
4
5
6
UNDERTAKING

I declare the truth and accuracy of the information that I have provided, and I understand, agree and accept that the information above may be shared with customs authorities of the Russian Federation/Republic of Turkey

 

DECLARED BY**

Date:

Name & Surname:

Signature:

 

* In case there are different kinds of goods in the container, the Packing List shall be annexed to the Form

** To be filled in by the exporter or their representative

© Akif PARLATAN 500&1715