Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No: 4)

Course ID

07.11.2004-25636 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 4)

Amaç

Madde 1 —Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak için, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü Dönem Toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3 —Bu Tebliğin uygulanmasında;

Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

GYK: Tarife Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

ifade eder.

Madde 4 —Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

Madde 5 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI 29. DÖNEM ( MAYIS 2002) TOPLANTISI KARARLARI

Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Glikoz şurubu, emülsiyon halinde bitkisel katı yağ, laktik madde (laktoz) ve çeşitli katkılardan oluşan kahveye süt yerine katılan ürün 2106.90
% 55 glikoz şurubu, % 22 emulsiyon haline getirilmiş bitkisel katı yağ, % 18 yağı alınmış süt tozu, % 3 su ve % 2 stabilizan maddeden (E340) oluşan, kahveye süt yerine katılan ürün 2106.90

 

GYK 1 ve 6

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste A’ya bakınız)

29 uncu Fasıl
Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste B’ye bakınız)

29 uncu Fasıl
Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste C’ya bakınız)

28, 29, 30 ve 35 inci fasıllar
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamı bazı kimyasal ürünler (Ayrıntılar için Liste D’ya bakınız) 28, 29, 30 ve 38 inci fasıllar
Sucralose 2932.19
Prasterone ve tibolone 2937.29
Thiamphenicol ve florfenicol 2941.40
Thymostimulin 3001.20
% 4 oranında tobramisin sülfat içeren tıbbi kalitede kalsiyum sülfattan mamul kemik parçası ikame ürünü. Bu ürün çapı 4.8 mm olan düzgün şekilli silindirik pelletler halinde, 5 cc, 10 cc ve 20 cc’lik steril şişelerde perakende satışa sunulmaktadır. 3004.20

 

GYK 1 ve 6

Doğal poligorskit (atapulgit)-smektit kiline kontrollü bir şekilde sülfürik asit eklenmesiyle elde edilen ürün. Sülfürik asit eklenmesinden sonra, elde edilen ağartılmış kil ürünü su ile yıkanmadan kurutulmakta ve istenen tane boyutuna küçültülmektedir. 3802.90

 

GYK 1 ve 6

Banknot imalinde kullanılan türden iki-eksenli yönlendirilmiş polipropilen (BOPP) film. Filmin iki tarafı da baskı yoluyla kaplanmıştır. Kaplama işlemi sırasında, bir çok özel kaplama maddesi filmin yüzeyine uygulanır ve manyetik gölgeler, teller, saydam pencere, hologram ve metamerik (renk) filtreler gibi görsel güvenlik özellikleri eklenir. Film, yapraklar halinde sunulmaktadır. Yaprakların boyutları ve dizaynı, filmin üzerine basılacak belirli banknotların boyut ve dizaynına göre belirlenmektedir. 3920.20

 

GYK 1 ve 6

CD-ROM (Kayıt yapılabilen (CD-R) ve yeniden yazılabilen (CD-RW) gibi) sürücülerle aynı şekilde çalışan DVD-ROM (Kayıt yapılabilen (DVD-R) ve yeniden yazılabilen (DVD-RW) gibi) sürücüler. Bu sürücüler, kullanıcılara normal CD’lere (650 megabayt) göre 7 ila 28 katı daha büyük miktarlardaki bilgilere erişim (okuma ve/veya yazma) imkanı sağlamaktadır. Tek başına çalışamazlar ve sürücünün tüm fonksiyonlarının (durma, başlama, arama, veri transferi) kontrolü için bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanmalıdır.

 

Otomatik bilgi işlem makinası, diskten, ihtiyacı olan herhangi bir bilgiyi ve tüm bilgileri belirler. DVD-ROM sürücü, otomatik bilgi işlem makinası tarafından belirlenen konumdaki disk üzerindeki digital bilgilere (1 ve 0’lar halindeki) erişir ve bu bilgileri otomatik bilgi işlem makinasına tekrar gönderir. Bu işlem sırasında, DVD-ROM sürücü, ileri veya geri gönderdiği dijital bilgilerin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymamaktadır. DVD-ROM sürücülerde, disk üzerindeki bilgilerin, görünebilir metin veya resimlere çevrilmesi için gerekli olan bileşenler (yazılım ve donanım) bulunmamaktadır.

 

DVD sürücülerde ayrıca, DVD çalıcılarda normal olarak bulunan gerekli bilgi işlem yazılım ve donanımları (şifre çözücü, MPEG-2 kod çözücü, resim yaratım ve kompozit video, S-video ve/veya bileşik video gibi gerekli çıkış portları) da bulunmamaktadır

8471.70

 

GYK 1 ve 6

 

84. Fasıl (B) Notu

MP3 formatındaki dosyaları okumak için yazılım içeren bir CD-ROM sürücü, bir uzaktan kumanda ve otomobil içine yerleştirilecek bağlantı kablolarından oluşan sistem. Sistem oto radyosuna bağlanmakta bununla birlikte sistemde oto radyo bulunmamaktadır. 8519.99

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir flash hafıza ve bir mikroişlemci içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran ve kontrol düğmeleri içeren bir elektronik sistemden oluşan ve pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır ve MP3 dosyalarını yüklemek (paralel veya USB portlarını kullanarak) için bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanabilmektedir. Cihazın ayrıca flash kart yuvası da bulunabilmektedir. Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir. 8520.90

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir flash hafıza ve bir mikroişlemci içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran, bir mikrofon ve kontrol düğmeleri içeren bir elekronik sistemden oluşan pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir. Cihaz ayrıca, elektronik kişisel bilgi yöneticisi (organizer) ve telefon defteri için ilave yazılım içerebilmektedir 8520.90

 

 

Entegre devre (çipler) şeklinde bir mikroişlemci ve sabit disk içeren bir mahfaza, bir ses frekans yükselteci, bir LCD ekran, mikrofon ve kontrol düğmeleri içeren bir elekronik sistemden oluşan pil ile çalışan taşınabilir cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar için bağlantıları vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 40 MB’dır. Cihaz ayrıca, elektronik kişisel bilgi yöneticisi (organizer) ve telefon defteri için ilave yazılım içermektedir. 8520.90

 

Bir CD sürücü, bir mikro işlemci, bir flash hafıza veya bir sabit disk, bir LCD ekran, kontrol düğmeleri, analog ses sinyallari ve mikrofon için giriş konnektörleri, ses, S-video ve komposit video sinyalleri için çıkış konnektörleri, otomotik bilgi işlem makinasına veya taşınabilir MP3 çalara MP3 dosyalarını yüklemek veya otomatik bilgi işlem makinası veya taşınabilir MP3 çalardan MP3 dosyaları indirmek için paralel ve USB konnektörleri ve ev içi network ağına veya internete bağlantı için ethernet portu içeren cihaz. Bir TV setine bağlanma, animasyonların gösterilmesinin yanı sıra şarkı listelerini düzenleme ve gezinme için grafiksel kullanıcı arabirimi sağlamaktadır. Cihaz, MP3 ve diğer sıkıştırılmış ses formatlarını okumak için programlanmıştır ve analog ses sinyallerini veya sesi kayıt edebilir. 8520.90

 

 

Bir CD sürücü, bir mikro işlemci, bir flash hafıza veya bir sabit disk, bir LCD ekran, kontrol düğmeleri, ses için çıkış konnektörleri (kulaklık, hoparlör veya bir stereo sisteme) içeren cihaz. Cihaz bir çok formatı (CD-DA, MP3 vb.) destekler ve standart CD’leri, CD-R ve CD-RW’yi okur. Cihazın fonksiyonları, bir kızılötesi ışınlı uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilir. 8520.90

 

 

MP3 dosyaları için dekoder içeren DVD çalar . 8521.90
Dijital bilgileri televizyon alıcıları veya ses (audio) sistemleri tarafından kullanılabilecek görüntü ve ses sinyallerine çevirmek üzere optik disk oynatıcı olarak tasarlanmış DVD oynatıcılar(çalarlar). DVD oynatıcılar, MPEG-2 sıkıştırma sistemi kullanılarak 40/1 oranında sıkıştırılarak kodlanmış video bilgilerini içeren DVD diskleri çalarlar. Bu disklerde stereo sisteminin yanı sıra 5+1 multi kanal sistemleri için farklı ses izleri (tracks) bulunmaktadır. DVD çalıcı, optik diskler üzerine preslenmiş çok yüksek yoğunluklu izleri okumak için lazer ışını kullanmak suretiyle çalışır. Lazer ışını tarafından okunan sinyaller, hata düzeltme, çözme, açma işlemlerinden geçtikten sonra dijital sinyal bir TV alıcısına bağlanabilecek analog sinyale çevrilir.

 

DVD çalıcı, otomatik bilgi işlem makinası olmadan tek başına çalışabilmektedir. Cihaz video dosyalarının yerini belirlemek için dosya sistemini okur, dosyaları diskten alır ve göstermek için bilgileri işler. TV/stereo için sinyal yaratmak ve kontrol (hızlı ileri, geri, durdurma veya küçültme/büyütme vb.) için yazılımlar içermektedir.

8521.90

 

GYK 1 ve 6

 

 

Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafıza (FLASH E2PROM), entegre devre şeklinde bir mikrokontrolör, çeşitli sayıda kapasitör ve direnç ile bir bağlantı soketinin monte edildiği bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), silinemez 192 MB yükleme kapasitesine sahip veri depolama cihazı. Cihazın boyutları yaklaşık 85 x 54 x 4 mm’dir.

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90
Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafıza (FLASH E2PROM) bir kontrolör ile kapasitör ve rezistanslar gibi pasif elemanların monte edildiği bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), 192 MB yükleme kapasitesine sahip silinemez veri depolama cihazı. Cihazın boyutları yaklaşık 43 x 36 x 4 mm’dir. Çeşitli komponentler baskılı devre kartına (PCB) yüzey monte teknolojisi ile monte edilmiş ve daha sonra bu baskılı devre kartı alt ve üst tarafından bir plastik karta bağlanmıştır. Baskılı devre kartı ince veya kalın film teknolojisi ile üretilmemiştir.

 

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90
Üzerine entegre devre şeklinde bir flash hafızaların FLASH E2PROM) monte edildiği, elektriksel düz yüzey kontak noktaları teçhiz edilmiş bir elektronik devre kartından oluşan, “flash hafıza kartı” veya “flash elektronik yükleme kartı” olarak bilinen baskılı devrelerden oluşan (solid state), 64 MB yükleme kapasitesine sahip silinemez veri depolama cihazı. Entegre devreler basklı devre kartına yapay reçine (epoxy) ile irtibatlandırılmakta ve daha sonra baskılı devre kartı bir plastik çerçeveye tutkalla yapıştırılmaktadır. Baskılı devre kartı ince veya kalın film teknolojisi ile üretilmemiştir. Cihazın boyutları yaklaşık 45 x 37 x 2 mm’dir.

 

Seyrüsefer ve global yer belirleme sitemi (GPS), veri toplama terminalleri, taşınabilir tarayıcılar, tıbbi izleme cihazları, ses kayıt cihazları, çağrı cihazları, mobil telefonlar ve dijital kameralar gibi harici bir kaynaktan gelen veriler, kart üzerine yüklenir ve belirli bir cihaza bağlandıktan sonra bu veriler karttan okunur. Ayrıca veriler özel bir adaptör kullanarak bir otomatik bilgi işlem makinasına da yüklenebilir. Kartların yükleme kapasiteleri 2 ila 500 MB arasında değişmektedir. Kart sadece bağlandığı cihazının gücünü kullanır ve bu nedenle pile gereksinim duymamaktadır.

8523.90
Flash hafıza (flash memory) ve entegre devreler (çipler) şeklindeki mikroişlemci içeren bir yuva, ses frekansı amplifikatörü içeren bir elektronik sistem, bir LCD ekran, bir mikrofon, bir radyo ayarlayıcısı (tuner) ve kontrol düğmelerinden oluşan, taşınabilen ve batarya ile çalışan cihaz. Mikroişlemci MP3 yazılımları için programlanmıştır. Cihazın başa veya kulağa takılan stereo kulaklıklar ve mikrofon için konnektörleri vardır. MP3 ve diğer dosyalar bu cihazın bağlandığı otomatik bilgi işlem makinasından yüklenebilmekte veya otomatik bilgi işlem makinasına geri yüklenebilmektedir (paralel veya USB portlarını kullanarak). Yükleme kapasitesi 32 ila 64 MB arasında değişmektedir. 8527.13
 1. DÖNEM ( KASIM 2002) TOPLANTISI KARARLARI
Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Su, buğday unu, yumurta, mayalama ajanları, şeker, peynir suyu tozu ve yağdan (genellikle soya fasulyesi yağı) mamul fırıncılık mamulü (waffle). Ürünün içeriği, hamur kıvamına gelinceye kadar çırpılır ve ardından hamur desenli waffle kalıbına dökülür. Ürün tamamıyla piştikten sonra dondurulur. Ağırlık itibariyle ortalama nem oranı, pişirme sonrasında %48, dondurma işlemi sonrasında ise %45’tir. 1905.32

 

GYK 1

Dayanıklı ve yüksek esnekliğe sahip suni deri üretiminde kullanılan, ağırlık itibariyle %15 poliol, %7 izosiyanat, %8 glikol ve %70 dimetilformamit içeren tek bileşenli yaş işleme poliüretan reçine. 3208.90

 

GYK 1 ve 6

 

32. Fasıl 4 nolu Notu 39. Fasıl 2 (d) nolu Notu

Perakende satılacak şekilde ölçülendirilmiş dozlar halinde enjekte edilebilir cilt jeli. Söz konusu ürün 1 ml.lik renksiz cam şırınga ve şırınga iğnesi ihtiva eden bir kutu içerisinde 0.4 ve 0.7 ml.lik farklı iki dozajda bulunmaktadır. Deriye ve dudaklara yapılan enjeksiyonla kırışıklıkların giderilmesi ve dudakların biçimlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Jel cam şırınganın içerisinde bulunmakta ve su (1 ml), sodyum klorür (9 mg), hyaluronik asit (20 mg), sodyum fosfat monobazik ve sodyum fosfat dibazik içermektedir. Hyaluronik asit, bakteriyel mayalanma yoluyla biyosentetik olarak üretilmekte ve sonra kararlı hale getirilmektedir. 3304.99

 

GYK 1, 3-b ve 6

Fischer-Tropsch sentezinin yan ürünü olarak elde edilen % 63-65 etil alkol, %35-37 izopropil alkol ve maksimum %1 C3/ C4 alkollerinden oluşan ürün. 3814.00

 

GYK 1

Perakende satılacak halde bir kutu içerisinde bölümlere ayrılmış dönen plastik bir tutaçtan oluşan bir makas, maket bıçağı, 1 rulo yapışkan bant, yapışkan bat dağıtıcı, 4 kurşun kalem, 2 tükenmez kalem, cm olarak işaretlenmiş bir cetvel, kalemtraş, tel zımba, bir kutu zımba teli , bir kutu kıskaç, bir silgi, 7 x 9cm boyutlarında bloknot kağıdı, bir kutu plastik başlı raptiye içeren ürün grubu. 3926.10

 

GYK 3-b ve 6

Yaklaşık 122 x 244 x 1.8 cm ebatlarında zımparalanmış ahşap dikdörtgen paneller. Ürün, her birinin genişliği yaklaşık 3.8 cm olan pek çok ahşap parçanın köşeden köşeye yapıştırılması yoluyla elde edilmiştir. 4421.90

 

GYK 1 ve 6

Pamuklu örme kumaştan kapitone yastık kılıfı (“Sham”): Ürün, şekil olarak dikdörtgendir (76 x 63 cm.) ve ön ve arka yüzler ile dekoratif kıvrımlardan oluşmaktadır. Ürünün ön yüzünün görünen kısmı iki kat pamuklu kumaş tabakası arasına yerleştirilen bir polyester dolgu tabakası vasıtasıyla kapitone edilmiş bir kapitone kumaştan kesilen parça işinden (patchwork) imal edilmiştir. Ön ve arka yüzler bir cep oluşturacak şekilde birleştirilmiştir ve arka yüzde bir fermuarla teçhiz edilen ve yastık ya da minderin sokulmasını sağlayan bir açma-kapama yeri bulunmaktadır. 6304.92

 

GYK 1 ve 6

Asansörlere monte edilmesi için bir mekanizmaya sahip olan otomatik açılıp kapanan sürgülü çelik kapı: Ürün, binanın her katındaki asansör boşluklarının girişinde duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Kapı ve mekanizma asansör kabini ile birlikte aşağı ya da yukarı doğru hareket etmemektedir. 7308.30

 

GYK 1 ve 6

Elektrolitik çökeltilmiş bakır kaplama ile birlikte çekilmiş karbonlu çelikten mamul, dayanıklı çubuk elektrotlar şeklindeki topraklama çubukları. Maksimum 254 mikron (m ) kalınlığındaki bakır tabaka, iki metal arasında mükemmel bir bağlantı sağlar. Bu çubukların uzunluğu 8 ila 10 feet (2.5 ila 3.1 metre) arasındadır ve ağırlıkları 5 kg.a kadar olabilmektedir. Ayrıca, çubukların vidalı bronz bağlantılarla birbirine bağlanabilen alt uçları sivriltilmiştir. Bu çubuklar, yüksek gerilim hatlarını, trafo merkezlerini, iletişim hatlarını, binaları, sokak lambalarını, paratonerleri, antenleri vs. korumak (topraklamak) amacıyla kullanılmaktadır. 7326.90

 

GYK 1 ve 6

 

XV. Bölüm 7 Nolu Notu

Aşağıda belirtilen prosesle kapsülleri/tabletleri paketleyen makine.

 

a) Makineye devamlı bir tabaka olarak giren plastik bir film içinde, bir kapsül/tableti tutacak uygun boyut ve şekillerde çentik şeklinde kabarcıklar (blister) oluşturulur.

b)Daha sonra her kabarcık içine bir kapsül/tablet yerleştirilir.

c)Üst kısım alüminyum folyo ile kapatılır.

d)Daha sonra levha halindeki plastikler paketler halinde kalıpla kesilir.

e)Makine ayrıca folyo üzerine baskıda yapmaktadır.

 

Bu proses süreklilik arz eden bir prosestir ve ilaçların perakende satışa sunulduğu tarzda kapsül/tabletler perakende satılacak şekilde blister (kabarcıklı) paketler üretilmektedir.

8422.40

 

GYK 1 ve 6

Polimid tabakalar arasında ince bakır tabakalı bir alüminyum kaideden oluşan elektrostatik torna aynası (Electrostatic Chuck-ESC). Polimid kaplama, bakırı plazma ve elektrik arkından korumaktadır. Kaide basitleştirilmiş katot yüzeyine cıvata ile tutturulur. Kullanılan ince yarı iletken levhanın (wafer) tipine bağlı olarak elektrostatik torna aynası (ESC) ya çentikli ya da düz olabilmektedir. ESC’nin üzerinde ve tabanında açılan helyum kanalları, helyumu ince yarı iletken tabakanın arkası boyunca dağıtır. Helyum akışı yarı iletken ince tabakadan ESC kaidesine doğru ısı transferini arttırır. Bu da yarı iletken ince tabaka üzerinde fotodirenç retikulasyonu oluşmasının önlenmesine yardım eder. Helyum, katottan yarı iletken ince tabakanın arkasına doğru yönlendirilir.

 

Plazma, bölmeyi ateşlediği zaman, bu yarı iletken tabakanın arka kısmında bir elektrik yükü oluşturur. Daha sonra bir pozitif DC voltajı ESC’nin bakır tabakasına uygulanır. Böylece yarı iletken tabakanın arka kısmındaki elektrik yüküne zıt bir elektrik yükü oluşturulur. Zıt elektrik yükleri, yarı iletken tabaka ve ESC arasında bir elektrostatik bağ oluşturarak birbirini çeker. Bu çekim, arka kısımdaki helyum basıncı sağlandığında yarı iletken tabakayı yerinde tutmak suretiyle bu tabakayı bağlar. Yarı iletken tabakanın işlenmesinden sonra, arka kısımdaki helyum basıncı ile voltaj düşürülür. Böylece plazmanın fazla olan statik yükü dağıtmasına imkan verilir. Bu işlem yarı iletken tabakayı serbest bırakır. Serbest bırakıldıktan sonra yarı iletken tabaka bölmeden çıkartılmak için hazır hale gelir.

8466.20

 

GYK 1 ve 6

 

XVI. Bölüm 2 (b) Nolu Notu

Bir taşıt üzerine monte edilmek üzere dizayn edilmiş aşağıdaki parçalardan oluşan karları temizlemeye mahsus tuz ve kum serpiciler.

1-Aynı zamanda sonsuz bir vida olarak dönen parça-kırmalı karıştırıcı ile donatılmış tuz ve kumun depolandığı bir tank, 2-Tuz parçalarını ezmeye/ufalamaya mahsus bir sistem,

3-Serpme diskli hidrolik projeksiyon sistemi.

Makinenin çeşitli fonksiyonları, uzaktan kumanda ile taşıtın şoför mahallinden işletilmektedir.

8479.10

 

GYK 1 ve 6

Belirli markada bir cep telefonuna mahsus aşağıdaki parçalardan oluşan şarj edilebilir nikel-kadmiyum akümülatör.

 

-3 nikel-kadmiyum akümülatör,

-Akümülatör arasında çalışan iletken şeritler,

-Batarya takımı ile cep telefonun devre sistemini birbirine bağlayan baskılı devre kartı,

-Rezistans ve kondansatör içeren ve akümülatörlerin yeniden şarj edilmesini kontrol eden devre kartı,

-İçerisinde batarya takımının elektrikli parçalarının muhafaza edildiği ve özellikle telefonun dış kapağının bir parçasını oluşturmak üzere dizayn edilen plastik dış mahfaza.

 

Batarya takımı cep telefonunun güç kaynağı olarak görev yapar, başka bir fonksiyonu yoktur. Dış kapak telefonun arka yüzünü oluşturacak şekilde ergonomik olarak dizayn edilmiştir.

8507.30

 

GYK 1 ve 6

Aşağıdaki parçalardan oluşan “batarya takımı”

 

-3 veya 6 nikel hidrid akümülatör,

-Elektrikli telefon konnektörleri,

-Batarya takımının ısısının, güvenli maksimum ısı seviyesini aşmasını engelleyen ısıl direnç,

-Anormal yüksek akımdan kaynaklanan kısa devrelerden korunmayı sağlamak üzere dayanıklılığı artıran pozitif ısı katsayı devresi (PTC- positive temperature coefficient),

-Plastik iç kapak,

-Telefonun dış kısmının bir parçasını oluşturmak üzere dizayn edilen arka dış mahfaza.

8507.80

 

GYK 1 ve 6

Bakır kaplanmış karbon çeliğinden mamul topraklama çubukları, terminaller, bronz kavramalar ve özel kaplanmamış bakır veya bakır kaplanmış çelik kablo veya tellerden oluşan, kablolara ve bağlantı tellerine kaynaklanmış topraklama aleti. Yüksek gerilim hatlarının, trafoların, haberleşme hatlarının, binaların, sokak lambalarının, paratonerlerin ve her türlü antenin korunması için tasarlanmıştır. 8535.90

 

ya da

 

8536.30

 

(voltaja göre)

Bebeklerin ya da çocukların motorlu taşıtlarda ya da diğer taşıma araçlarında taşınmasında kullanılmaya uygun otomobil emniyet koltukları. Bu ürünler taşınabilir özelliktedir ve bir emniyet kemeri ve kayış vasıtasıyla aracın koltuğuna bağlanmaktadır. 9401.80

 

GYK 1 ve 6

Sekiz küçük tekerlek üzerine monte edilen boru şeklindeki açılıp-kapanabilir çelik iskelete sahip plastik bebek yürütücüsü. Ürün, küçük tekerlekler üzerinde hareket etmektedir ve üzerinde oyuncaklar bulunan bir tabla ile birlikte, içerisinde bebeğin bacaklarının geçebilmesi için iki delik bulunan bir kumaş parçasından yapılmış bir oturak kısmına sahiptir. Bebeklerin emniyetli bir şekilde yürümeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. 9403.70

 

GYK 1 ve 6

Dış tabanının içerisindeki özel boşluğa daimi olarak yerleştirilmiş, çıkarılıp takılabilen iki tekerlekle birlikte, üst kısmı deri, dış tabanı kauçuktan mamül, ayak bileklerini saran ve tekerlekleri dışarı çıkarıldığı zaman tekerlekli paten (yol pateni) ayakkabısı olarak kullanılmaya elverişli ayakkabılardan oluşan “Tekerlekli Ayakkabılar” 9506.70

 

GYK 1 ve 6

 1. DÖNEM ( MAYIS 2003) TOPLANTISI KARARLARI
Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Raja cinsi tırpana balıklarının vücutlarının sağ ve sol kısımlarından elde edilen “kanat” şeklindeki tırpana yüzgeçleri (ya da tırpana kanatları). Derisi alınmış ve dondurulmuş olarak sunulan bu yüzgeçler (ya da kanatlar) ağırlık oranı olarak yaklaşık % 86 et ve % 14 kıkırdak olmak üzere çizgisel şekilde kıkırdak yapılar ihtiva etmektedir. 0303.79

 

GYK 1 ve 6

Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste E’ye bakınız)

29, 30, 35 ve 39 uncu Fasıllar
Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste F’ye bakınız)

29 ve 30 uncu Fasıllar
Bazı INN ürünleri.

(Ayrıntılar için Liste G’ye bakınız)

28, 29, 30 ve 35 inci fasıllar
Yaklaşık % 2 koku verici maddeler, % 46 narenciye konsantresi, % 19 sitrik asit (asitleştirici), % 1 askorbik asit (antioksidan), % 1’den az diğer gıda katkıları [yalancı akasya fasulyesi sakızı (stabilizatör), sodyum benzoat (koruyucu) ve beta karoten (renklendirici)] ve su içeren ve alkolsüz içeceklerin imalinde kullanılan müstahzar. Müstahzar, portakal aromalı hafif içecekler vs. gibi nihai ürünler için gerekli olan tüm koku verici maddeleri içermektedir. 3302.10

 

GYK 1 ve 6

 

33. Fasıl 2 Nolu Notu

 

33.02 pozisyon metninin ikinci kısmı

Belirli bir miktar fosfat eklenmiş olan, amin işlevli katyonik mısır nişastası bazlı amfoterik mısır nişastası. Ürün, ağırlık itibariyle % 0.3872 fosfor ve % 0.000392 silikon içermektedir. Eklenen fosfatın bir kısmı, katyonik modifiye nişastaya anyonik atomlar sağlamak üzere nişastayla reaksiyona girmektedir. Fosfatın bir kısmı ise, nihai üründe serbest olarak kalmaktadır. Hem anyonik gruplar, hem de serbest fosfat, nihai ürünün kağıt yapımında kullanılmasında özel bir işlev görmektedir. Ürün, kağıt yapım makinasının ıslak uç kısmına çok miktarda şapın eklendiği asitle kağıt yapım işlemlerinde kullanılan türdendir. 3505.10

 

GYK 1 ve 6

Ağırlık itibariyle % 0.185 oranında köpük kırıcı katılmış olan katyonik mısır nişastası. Ürün, kağıt yüzeylerini haşıllama ajanı olarak, haşıl presleri veya ahar yığınında uygulanacak şekilde kağıt yapım endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3505.10

 

GYK

 

1 ve 6

Etilen oksit, tuz, soda külü, hidroklorik asit ve kostik ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olan ve köpük kırıcı madde ihtiva eden mısır nişastası. Bu ürün kağıt endüstrisinde apreleme maddesi olarak kullanılmaktadır. 3505.10

 

GYK 1 ve 6

Dörtlü amin, hidroklorik asit, tuz, sodyum bisülfit ve kostik ile kimyasal olarak modifiye edilmiş olan ve adipik asit içeren patates nişastası. Adipik asit ürüne, kağıt imalinde apreleme maddesi olarak optimum performansı sağlamak için ilave edilmektedir. 3505.10

 

GYK 1 ve 6

Sülfürik asit ve etilen oksitle kimyasal olarak modifiye edilmiş olan mısır nişastası. Nötr tuzlar ve köpük kırıcı madde imalat prosesinde işleme bileşeni olarak kullanılmaktadır. Bu ürün kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. 3505.10

 

GYK 1 ve 6

Kağıt endüstrisinde kullanılan katyonik modifiye patates nişastası. 3505.10

 

GYK 1 ve 6

Plastikten biberon emzikleri ve parmak kılıfları 3924.90

 

GYK 1 ve 6

Akrilik sentetik devamsız liflerden mamul, nihai “S” bükümlü, 736 desiteks, 99.8 g ağırlığındaki çileler halinde sunulan, 2-katlı çok tabakalı (katlanmış) kırmızı iplik. 5509.32

 

GYK 1 ve 6

 

XI. Bölüm 4 nolu notu

Sıcak içeceklerin seçimi ve dağıtımına mahsus yarı otomatik makina. Bu makine elektrikli bir cihazdır. Bir ısıtma sistemi, bir su kaynağı ve içecekler için çözülebilir karışımları tutan bir kap ihtiva etmektedir. Bu makine kullanıcı tarafından sunulan fincan veya diğer kaplara içecekleri dağıtmak için çeşitli çözülebilir müstahzarları su ile karıştırabilmektedir. Seçme, bileşenlerin karıştırılması, ısıtma ve verilen kaydedilmesi gibi makinanın tüm fonksiyonları işlemci bordu üzerine yerleştirilmiş bir EPROM’a yüklenmiş program vasıtasıyla elektronik olarak kontrol edilmektedir. Eprom üzerindeki program makinanın, içeceklerin ücretsiz olarak dağıtımı, dağıtılan içeceklerin sayısı ve ücretinin hesaplanması veya jeton kabul eden bir cihazla teçhiz edilmesi durumunda, içeceğin dağıtımından önce ödenmesi gereken ücretin hesaplanması için kullanılmasına imkan vermektedir. Mevcut durumda makine jetonla ödeme kabul eden bir cihazla donatılmamıştır. 500 x 379 x 450 mm ebatlarındadır. 8419.81

 

GYK 1 ve 6

Elektrikli ev tipi ekmek yapma makinesi ( boyutlar: yaklaşık 36 x 22 x 27 cm; ağırlık yaklaşık 5.9 kg), ekmek hamurunun malzemesinin karıştırıldığı ve pişirildiği, çıkarılabilir kaptan (“ekmek kabı”) oluşan bir gövdesi vardır. Ekmek kabının, çıkarılabilir yoğurma bıçağına mahsus, makinenin içine yerleştirildiğinde elektrik motoruna bağlanan döner bir mili vardır. Kap bölgesini çevreleyen elektrikli ısıtıcılar hamuru yapmak için malzemeyi uygun bir sıcaklıkta ısıtmak, kabarırken hamuru doğru sıcaklıkta tutmak ve ekmeği pişirmek için kullanılır. Makinenin, yoğurma ve pişirme için ve sadece yoğurmak için (makinenin üstündeki kontrol panelinden işletilen) otomatik programları vardır. Sonraki durumda, hazırlanan hamur başka bir cihazda pişirilmek için dışarı alınabilir. 8516.60

 

GYK 1, 3-c ve 6

 1. DÖNEM ( KASIM 2003) TOPLANTISI KARARLARI
Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
% 48.7 sükroz, % 29 su, % 15.1 yağsız katı süt, % 6.9 yağ ve % 0.2 den az stabilizer içeren gıda müstahzarı 0402.99

 

GYK 1ve 6

% 99.7 oranında kamış şekerinden elde edilen sükroz ve az miktarda karamel (kamış şekerinden) içeren şeker küpleri 1701.91

 

GYK 1ve 6

% 87 krema (%30’u yağ), % 7 invert şeker şurubu, % 2.3 yoğun süt, % 3.48 glikoz, % 0.01 vanilya tatlandırıcı, % 0.01 carrageen E407 (denizyosunu lifinden elde edilen bir gıda katkısı) içeren aerosol kap içerisinde krema 1901.90

 

GYK 1 ve 6

“Cachaça”, şekerkamışı suyunun damıtılmasıyla elde edilen alkol 2208.40

 

GYK 1 ve 6

Gıda üretiminde maya ve küf gelişimini engellemek amacıyla kullanılan, natamycin (bir antibiyotik) (yaklaşık % 50) ve laktoz (yaklaşık % 50) içeren toz halindeki ürün 3808.20

 

GYK 1ve 6

11.5 x 7.7 x 1 cm ölçülerinde 115 gr ağırlığında avuç içi büyüklüğünde elektronik ajanda (palm-elektronik organizer). Cihazın ön yüzü bir yazma alanının (bilgi girişi paketin içinde bulunan “stylus” olarak adlandırılan bir kalemle yapılmaktadır) da bulunduğu dokunmatik ekran ile çeşitli fonksiyon tuşlarından oluşmaktadır. Cihazı çalıştıran lityum-iyon piller seri bağlantılar sayesinde bir yuva üzerine (cradle) yerleştirildiğinde şarz edilebilmektedir. Piller cihazı çalıştıramayacak duruma gelirse kullanıcının cihazın içindeki bilgileri tamamen kaybetmeden önce cihazı yeniden şarz etmesi için 1 haftası bulunmaktadır. Cihaz bir bilgisayara bağlanabilir ve özel bir yazılım yüklenmesinden sonra (CD_ROM’da ayrıca satılmaktadır) veri değişimi yapabilir. Kızıl ötesi portu sayesinde kızıl ötesi ile çalışan başka cihazlara veri gönderebilir. Temel uygulamaları arasında, randevu defteri, adres defteri, yapılacaklar listesi, unutulmayacaklar bölümü, hesap makinası ve harcama kayıt defteri bulunmaktadır. Cihaz, veri transferi ve şarz amaçlı kullanılan bir yuva (cradle), şarz cihazı, veri girişi için metal bir kalem (stylus) (1 adet plastik yedeği ile birlikte), veri giriş yazılımı, kullanım kitapçığı, şarz edilebilir lityum-iyon pil, DB-25 adaptör ve koruyucu kılıfla satılmaktadır. 8471.30

 

GYK 3-b ve 6

Numaralanmış video görüntülerinin kaydı, video efektlerinin yaratılması, video programlarının yayınlanmalarından önce montajı ve düzenlenmesine yarayan yazılım ile çeşitli makina kombinasyonundan müteşekkil sistem. Sistem video sinyallerini almaya veya vermeye uygundur. Sistemin içinde, video sinyalleri, merkezi işlem birimi tarafından işlenebilmeleri amacıyla sayısal sinyaller haline dönüştürülmektedir. Sistem aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 

1) Merkezi bir işlem birimi ;

 

2) Renkli iki gösterge birimi (monitörler)(verilerin gösterilmesi için birbirine geçmemiş taramalı ve video sunuşları için birbirine geçmiş taramalı) ; bu ünitelerden biri, merkezi işlem birimi tarafından gerçekleştirilen sayısal işlemleri, diğeri elde edilen sonucu göstermektedir ;

 

3) Klavye şeklinde bir giriş birimi ;

 

4) 4 ve 9 Gb’ lık (Gigabyte) iki hafıza birimi ;

 

5) Gerçek bağlantı programı(logging software) ;

 

6) Görüntü verme kartı (video coprocessor board) ;

 

7) Sıkıştırma kartı ( compression board) ;

 

8) Gerçek zaman DVE (Digital Video Effects) kartı;

 

9) Audiomedia II ses kartı ;

 

10) SCSI-II (Small Computer Systems Interface) hızlandırıcı kart;

 

11) Sesi yükselten bir çift kabin.

 

12)Sisteme dijital görüntüleri kaydetme, video efektleri yaratabilme ve radyo-TV yayınları için video programları hazırlanabilmesi imkanı sağlayan CD ortamındaki yazılım

8543.89

 

XVI. Bölüm 4 nolu Notu

 

84. Fasıl 5 (E) nolu Notu

Kontrol modülü ve bağlantı kablolarıyla (konsolu bir ses veya görüntü cihazına bağlayan kablo ile güç kaynağı kablosu) birlikte bir kutu içinde perakende halde satışa sunulan cihaz (konsol). Konsol aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

 • Merkezi işlem birimi (CPU)
 • 32 Mbits DRAM ana bellek modülü
 • DVD sürücü
 • Grafik mikroçipi
 • 2 adet USB bağlantı portu
 • 2 adet kontrol modülü portu
 • 2 adet bellek kart yuvası
 • ses/görüntü bağlantı portu (IEEE 134)
 • Optik dijital çıkış bağlantı portu

 

Kontrol modülünün dışında konsole standart bir klavye, fare, televizyon alıcısı, data monitörü ya da yazıcı da bağlanabilmektedir.

 

Konsolün içerisindeki sürücü bölümü, hard disk sürücü veya ethernet adaptör ile birlikte kullanılmaya imkan vermektedir.

 

Cihaz, video oyunlarına ait yazılımların işlenmesine ve bunlar üzerinde değişiklikler yapılmasına, DVD veya ses CD’lerinden alınan dijital bilgilerin ses/görüntü sinyallerine çevrilmesine imkan vermekte ve YABASIC dilinde programlanabilmektedir. Kontrol modülünün genellikle video oyunları oynamak amacıyla kullanılan çeşitli kontrol düğmeleri bulunmaktadır.

9504.10

 

GYK 1ve 6

 

XVIncı Bölüm 1-p nolu notu

 

 

 

 1. DÖNEM ( MAYIS 2004) TOPLANTISI KARARLARI

 

Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
Çeşitli bitkisel yağların esterleştirilmesi sonucu elde edilen yenilebilir karışım 15.17

 

GYK 1

Bazı INN ürünleri (85 ve 86 nolu INN listeleri)

(Ayrıntılar için Liste H’ye bakınız)

29 uncu Fasıl
Bazı INN ürünleri (87 nolu INN listesi)

(Ayrıntılar için Liste I’ye bakınız)

29 ve 39 uncu fasıllar
Bazı INN ürünleri (88 nolu INN listesi)

(Ayrıntılar için Liste J’ye bakınız)

29 ve 30 uncu fasıllar
Bazı INN ürünleri (89 nolu INN listesi)

(Ayrıntılar için Liste K’ya bakınız)

28, 29 ve 30 uncu fasıllar
İtriyum oksit ve küçük bir miktardaki başka bir inorganik oksitin (nadir bulunur element veya skandiyumdan başka) özel bir kullanım yeri için arzu edilen fiziksel özelliklere (yüzey alanı, yoğunluk, erime noktası ve tane büyüklüğü) sahip toz halindeki nihai ürünü elde etmek amacıyla önceden belirlenmiş oranlarda karıştırılmasını, briketlenmesini, pelletlenmesini, briketlerin sinterlenmesini, değirmenden ve daha sonra elekten geçirilmesini kapsayan patentli bir üretim tekniği ile elde edilen iki inorganik oksit karışımı. 3824.90

 

GYK 1 ve 6

 

28 nci Faslın 1-a nolu notu

Dış yüzü zımbayla işlenmiş deriden, iç yüzü tekstil malzemesinden mamul alt tarafı oval şeklinde 35 x 22.5 x 17 cm ebatlarında deriden mamul el çantası. Çantanın fermuarlı bir gözü, bozuk para bölümü, içeride bir cep telefonu gözü ve iki tarafını üstten birbirine bağlayan bir fermuarı bulunmaktadır. Deriden mamul dış yüzey çıplak gözle görülemeyecek bir şekilde plastikle kaplanmıştır. 4202.21

 

GYK 1 ve 6

Dış yüzü deriden, ön ve arka tarafların iç yüzeyleri tekstil malzemesinden yapılmış 26 x 13 x 8 cm ebatlarında bel çantası. Bir ana fermuarlı bölüm, bunun iki önünde ve bir arkasında fermuarlı cepler, tekstilden mamul ayarlanabilir çıtçıtlı kayıştan oluşmaktadır. Deriden mamul dış yüzey çıplak gözle görülemeyecek bir şekilde plastikle kaplanmıştır. 4202.91

 

GYK 1 ve 6

13.8 ila 21.8 mm kalınlıklarında, 129 mm genişliğinde, 900, 1830 ya da 3700 mm uzunluğunda, lamba ve yivleri vasıtasıyla uzunlamasına, tutkallanmış çift sıra dişler sayesinde yanlamasına birleştirilmiş 2 sıra çıta/şeritten mamul döşeme paneli. Panellerin üst yüzeyi nemin etkisini dengelemek amacıyla polipropilen bir filmle kaplanmış, kenarları ile uçları ise lambalanmış ve yiv açılmıştır. Her bir çıta/şeridin uzunluğu 308 mm, 408 mm, 467.5 mm, 474 mm ya da 623.5 mm.dir 4418.30

 

GYK 1 ve 6

Liste A

 

INN Tarife Poziyonu
Alemcinal 2932.29
(List 82)  
Evernimicin 2941.90
(List 82)  
Metreleptin (List 82) 2937.19
Onercept 2934.99
(List 82)  
Pegvisomant 2937.19
(List 82)  
Doripenem (List 83) 2941.90
Fondaparinux sodium (List 83), replaces 2932.99
Fondaparin sodium (List 79)  
Leridistim 2934.99
(List 80)  

Liste B

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 82)

 

INN Tarife Poziyonu
Adrogolide 2934.99
Altinicline 2933.99
Ataquimast 2933.99
Bilastine 2933.39
Bulaquine 2934.99
Cangrelor 2934.99
Conivaptan 2933.99
Darusentan 2933.59
Emfilermin 2933.29
Eptapirone 2933.69
Everolimus 2934.99
Ezlopitant 2933.39
Fiduxosin 2934.99
Figopitant 2933.59
Implitapide 2933.99
Irampanel 2934.99
Lanicemine 2933.39
Lusaperidone 2934.99
Motexafin 2933.99
Nebostinel 2924.29
Pinokalant 2933.49
Posaconazole 2934.99
Pumafentrine 2933.99
Radolmidine 2933.29
Relcovaptan 2935.00
Repifermin 2933.29
Resiquimod 2933.99
Rubitecan 2939.99
Sulamserod 2935.00
Valrocemide 2924.19
Vofopitant 2933.39

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 83)

 

INN Tarife Pozisyonu
Atrasentan 2934.99
Capromorelin 2933.99
Cridanimod 2933.99
Ecraprost 2937.50
Ensulizole 2933.99
Fosfluconazole 2933.99
Isatoribine 2934.99
Lixivaptan 2933.99
Melevodopa 2922.50
Norelgestromin 2937.29
Opaviraline 2933.99
Opebacan 2934.99
Paliperidone 2934.99
Rostaporfin 2933.99
Rotigotine 2934.99
Sitaxentan 2935.00
Talaporfin 2933.99
Tolvaptan 2933.99

III. Önceki Dönemlere Ait INN ürünleri Sınıflandırma Kararları

 

INN Tarife Pozisyon
Anecortave 2937.28
(WHO List 80)  
Exatecan 2939.99
(WHO List 81)  

 

 1. Tarife Pozisyonu Değişen bazı INN ürünleri

 

INN Tarife Poziyonu
Midaxifylline 2939.59
(WHO List 79)  
Corifollitropin alfa (WHO List 80) 2934.99

Liste C

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 84)

 

INN Tarife Poziyonu
Carglumic acid 2924.19
Lidadronic acid 2931.00
Agalsidase alfa 3507.90
Agalsidase beta 3507.90
Aprepitant 2934.99
Balaglitazone 2934.10
Bimosiamose 2940.00
Brostallicin 2933.99
Edotreotide 2934.99
Edronocaine 2922.19
Eflucimibe 2930.90
Eganoprost 2937.50
Emodepside 2934.99
Erlizumab 3002.10
Ertapenem 2941.90
Etoricoxib 2933.39
Eufauserase 3507.90
Farglitazar 2934.99
Gavilimomab 3002.10
Gemopatrilat 2933.79
Imatinib 2933.59
Lemalesomab 3002.10
Litomeglovir 2935.00
Mozenavir 2933.99
Navuridine 2934.99
Neramexane 2921.30
Nolomirole 2922.29
Omaciclovir 2933.59
Omalizumab 3002.10
Pipendoxifene 2933.39
Pradofloxacin 2933.49
Reglitazar 2934.99
Rivoglitazone 2934.10
Sabiporide 2933.59
Safinamide 2924.29
Soneclosan 2909.50
Taplitumomab 3002.10
paptox  
Tezacitabine 2934.99
Tidembersat 2932.99
Tilmacoxib 2935.00
Tomeglovir 2935.00
Tridolgosir 2933.99
Valomaciclovir 2933.59
Vatalanib 2933.39
Visilizumab 3002.10
Ximelagatran 2933.99
Zelandopam 2933.49
Ziralimumab 3002.10

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü (LISTE 85)

 

INN Tarife Pozisyonu
Gadocoletic acid 2846.90
Afeletecan 2939.99
Alfimeprase 3507.90
Alilusem 2933.49
Ambrisentan 2933.59
Amdoxovir 2934.99
Amotosalen 2932.29
Caldaret 2933.59
Cipralisant 2933.29
Dalbavancin 2941.90
Ecalcidene 2933.39
Efalizumab 3002.10
Erlosamide 2924.29
Erlotinib 2933.59
Febuxostat 2934.10
Feloprentan 2933.59
Finafloxacin 2934.99
Gadomelitol 2846.90
Gefitinib 2934.99
Ingliforib 2933.99
Ipravacaine 2933.39
Iseganan 2934.99
Labetuzumab 3002.10
Laniquidar 2933.49
Laquinimod 2933.79
Laronidase 3507.90
Lirimilast 2932.99
Manifaxine 2934.99
Miglustat 2933.39
Miriplatin 2843.90
Nasaruplase beta 3507.90
Netoglitazone 2934.10
Ospemifene 2909.49
Pexelizumab 3002.10
Ragaglitazar 2934.99
Reslizumab 3002.10
Ruboxistaurin 2934.99
Semaxanib 2933.79
Senazodan 2933.39
Silodosin 2933.99
Solifenacin 2933.49
Tadalafil 2934.99
Tafluposide 2940.00
Tesaglitazar 2918.90
Tofimilast 2934.99
Xidecaflur 2922.19
Zanapezil 2933.39
Zoniporide 2933.49

 

Liste D

CAS Indeks Adı CAS RN Molekül Formulası Tarife Pozisyonu
Tablo 1
A. Toksik kimyasallar:
(1) O-Alkyl (<C10, cycloalkyl dahil) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates :
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-ethylhexyl ester 458-71-9 C9H20FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, (1-methylethyl)-, methyl ester 648-59-9 C4H10FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, decyl ester 193090-25-4 C11H24FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,4-dimethylpentyl ester 199850-62-9 C8H18FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,3-dimethylbutyl ester 352-53-4 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2,3-dimethylbutyl ester 83563-66-0 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-methylcyclohexyl ester 85473-32-1 C8H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-methylcyclohexyl ester 113548-87-1 C8H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, cyclohexyl ester 7284-84-6 C8H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, (1-methylethyl)-, 1-methylethyl ester 665-33-8 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, methyl ester 665-03-2 C3H8FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,3,3-trimethylbutyl ester 30593-65-8 C8H18FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-ethylpropyl ester 66348-71-8 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-d3-, 1,2,2-trimethylpropyl ester 104801-09-4 C7H13D3FO2P 2845.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methyl-2-propynyl ester 30593-71-6 C5H8FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, propyl ester 2992-95-2 C5H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, propyl-, cyclohexyl ester 28364-21-8 C9H18FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester, [S-(R*,R*)]- 24753-12-6 C9H20FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester 22925-97-9 C9H20FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylheptyl ester, [R-(R*,R*)]- 22925-96-8 C9H20FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 2-methylpropyl ester 2261-83-8 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, propyl-, 1-methylethyl ester 18358-37-7 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, propyl-, propyl ester 18358-36-6 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, butyl ester 18358-34-4 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, ethyl ester 650-20-4 C4H10FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, pentyl ester 162085-84-9 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (1S)- 89254-45-5 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (1R)- 89254-46-6 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3,3-dimethylbutyl ester 660-21-9 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3-methylbutyl ester 22107-46-6 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclohexyl ester 329-99-7 C7H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-d3, 1-methylethyl ester 104801-08-3 C4H7D3FO2P 2845.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, labelled with tritium 104801-10-7 C7H16FO2P 2844.40
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester 107-44-8 C4H10FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester 96-64-0 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester 1189-87-3 C5H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, nonyl ester 211192-74-4 C10H22FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclopentyl ester 7284-82-4 C6H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester, labelled with tritium 104801-07-2 C4H10FO2P 2844.40
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1-methylpropyl ester 162085-83-8 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, heptyl ester 162085-82-7 C8H18FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, cyclooctyl ester 14719-38-1 C9H18FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, octyl ester 144313-52-0 C9H20FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, isopropyl-, ethyl ester 1426-08-0 C5H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, hexyl ester 135445-19-1 C8H18FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, pentyl ester 13454-59-6 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, phenyl ester 133826-40-1 C7H8FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylpentyl ester 13172-12-8 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, hexyl ester 113548-89-3 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-ethylbutyl ester 126204-48-6 C7H16FO2 P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-butenyl ester, (E)- 138780-00-4 C5H10FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, methyl ester 353-88-8 C2H6FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, propyl ester 763-14-4 C4H10FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1S)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(S)]- 24753-16-0 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1S)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(R)]- 24753-15-9 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1R)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(R)]- 22956-47-4 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1-methylpropyl ester 352-52-3 C5H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester 2053-81-8 C5H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, butyl ester 352-63-6 C5H12FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, heptyl ester 162085-85-0 C9H20FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2,2-dimethylpropyl ester 372-62-3 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, (1R)-1,2,2-trimethylpropyl ester, [P(S)]- 22956-48-5 C7H16FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2-dimethylpropyl ester 6154-51-4 C6H14FO2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, ethyl ester 673-97-2 C3H8FO2P 2931.00
(2) O-Alkyl (<C10, cycloalkyl dahil) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates :
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 1-methylethyl ester 63815-55-4 C6H13N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, methyl ester 63815-56-5 C4H9N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, diethyl-, ethyl ester 63815-60-1 C7H15N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, propyl ester 162085-86-1 C6H13N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, pentyl ester 148461-87-4 C8H17N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, butyl ester 162085-87-2 C7H15N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 2-methylpropyl ester 162085-88-3 C7H15N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, 1-methylpropyl ester 162085-89-4 C7H15N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, hexyl ester 162085-90-7 C9H19N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, heptyl ester 162085-91-8 C10H21N2O2P 2931.00
Phosphoramidocyanidic acid, dimethyl-, ethyl ester 77-81-6 C5H11N2O2P 2931.00
(3) O-Alkyl (H ya da <C10, cycloalkyl dahil) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonothiolates ve ilgili alkylated ya da protonated tuzlar :
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-methyl ester 108490-92-2 C6H16NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (R)- 65167-63-7 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] ester 73207-98-4 C9H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dipropylamino)ethyl] O-ethyl ester 62512-68-9 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester 22925-98-0 C10H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[(ethylthio)methyl] ester 33910-75-7 C6H15O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, isopropyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester 99991-06-7 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (S)- 65167-64-8 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester 20820-80-8 C7H18NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester 91134-95-1 C10H24NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]thio]ethyl] ester 170082-85-6 C7H18NO2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, oxalate 108302-04-1 C10H24NO2PS.C2H2O4 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester 56217-65-3 C9H22NO2PS 2930.90
Benzenaminium, N-[2-[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 41294-07-9 C13H23NO2PS.CH3O4S 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]ethyl] ester 41294-05-7 C13H22NO3PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-cyclopentyl ester, (S)- 102490-59-5 C14H30NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester 218964-59-1 C9H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[methyl(4-methylphenyl)amino]ethyl] ester 41294-04-6 C13H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, p-toluenesulfonate 107059-49-4 C9H22NO2PS.C7H8O3S 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(3-methoxyphenyl)methylamino]ethyl] ester 41294-02-4 C13H22NO3PS 2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester 99991-07-8 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2[methyl(3-methylphenyl)amino]ethyl] ester 41294-01-3 C13H22NO2PS 2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 41294-12-6 C14H25NO3PS.CH3O 4S 2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester 218964-60-4 C13H30NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-cyclopentyl ester 85473-33-2 C14H30NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester 159939-87-4 C11H26NO2PS 2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N,3-trimethyl-, methyl sulfate 41294-08-0 C14H25NO2PS.CH3O 4S 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester, ethanedioate (1:1) 2641-09-0 C7H18NO2PS.C2H2O4 2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-3-methoxy-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 41294-09-1 C14H25NO3PS.CH3O 4S 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester 21770-86-5 C9H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester, (.+-.)- 65167-64-8 C11H26NO2PS 2930.90
Benzenaminium, N[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N,4-trimethyl-, methyl sulfate 41294-11-5 C14H25NO2PS.CH3O4S 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-ethyl ester 98543-25-0 C8H20NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-diethylaminoethyl) O-ethyl ester, oxalate 108776-13-2 C9H22NO2PS.C2H2O4 2930.90
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1-methylethoxy)phosphinyl]thio]-, iodide 1866-98-4 C9H23NO2PS.I 2930.90
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1,2,2-trimethylpropoxy)phosphinyl]thio]- 38770-03-5 C12H29NO2PS 2930.90*
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-butyl ester 52364-46-2 C13H30NO2PS 2930.90
Ethanaminium, 2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl- 56217-67-5 C8H21NO2PS 2930.90*
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-methyl ester 170800-77-8 C9H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylpropyl) ester, ethanedioate (1:1) 50929-97-0 C10H24NO2PS.C2H2 O4 2930.90
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2[[methyl(1-methylethoxy)phosphinyl]thio]- 56217-69-7 C9H23NO2PS 2930.90*
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclohexyl S[2-(diethylamino)ethyl] ester 71293-89-5 C13H28NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-(1-methylethyl) ester 162085-95-2 C13H30NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester 21738-25-0 C10H24NO2PS 2930.90
Ethanaminium, 2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]-N,N,N-trimethyl-, iodide 2478-92-4 C8H21NO2PS.I 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester 21068-52-0 C8H20NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester 21068-51-9 C7H18NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-butyl S[2-(ethylthio)ethyl] ester 21055-68-5 C9H21O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl]-O-(1-methylethyl) ester, ethanedioate (1:1) 2478-93-5 C8H20NO2PS.C2H2O4 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-propyl ester 52364-45-1 C12H28NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester 50782-69-9 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester, (S)- 22925-95-7 C10H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] ester 34256-71-8 C5H14NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(dimethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester 162085-92-9 C9H22NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl] O-(1-methylethyl) ester 162085-93-0 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-(1-methylethyl) ester 51446-23-2 C12H28NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-[2-(diethylamino)ethyl] ester 93240-66-5 C12H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-methyl ester 162085-94-1 C11H26NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-(ethylthio)ethyl] O-(1-methylpropyl) ester 50824-96-9 C10H23O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester 73835-17-3 C12H28NO2PS 2930.90
(4) Sulfur mustards :
Ethane 1,1’-(thio-35S)bis[2-chloro- 6755-76-6 C4H8Cl2S 2844.40
Ethane, 1,2-bis[(2-chloroethyl)thio]- 3563-36-8 C6H12Cl2S2 2930.90
Ethane, 1,1’-[methylenebis(thio)]bis[2-chloro- 63869-13-6 C5H10Cl2S2 2930.90
Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1’-thiobis[2-chloro- 176327-97-2 C4Cl2D8S 2845.90
Pentane, 1,5-bis[(2-chloroethyl)thio]- 142868-94-8 C9H18Cl2S2 2930.90
Butane, 1,4-bis[(2-chloroethyl)thio]- 142868-93-7 C8H16Cl2S2 2930.90
Ethane, 1-chloro-2-[(chloromethyl)thio]- 2625-76-5 C3H6Cl2S 2930.90
Propane, 1,3-bis[(2-chloroethyl)thio]- 63905-10-2 C7H14Cl2S2 2930.90
Ethane, 1,1’-oxybis[2-[(2-chloroethyl)thio]- 63918-89-8 C8H16Cl2OS2 2930.90
Ethane, 1,1’-thiobis[2-chloro- 505-60-2 C4H8Cl2S 2930.90
Ethane, 1,1’-[oxybis(methylenethio)]bis[2-chloro- 63918-90-1 C6H12Cl2OS2 2930.90
(5) Lewisites :
Arsonous dichloride, [(1Z)-2-chloroethenyl]- 34461-56-8 C2H2AsCl3 2931.00
Arsine, tris(2-chloroethenyl)- 40334-70-1 C6H6AsCl3 2931.00
Arsinous chloride, bis(2-chloroethenyl)- 40334-69-8 C4H4AsCl3 2931.00
Arsonous dichloride, (2-chloroethenyl)- 541-25-3 C2H2AsCl3 2931.00
(6) Nitrogen mustards :
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl-, hydrochloride 55-86-7 C5H11Cl2N.ClH 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methyl- 51-75-2 C5H11Cl2N 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)- 555-77-1 C6H12Cl3N 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1) 63915-56-0 C6H13Cl2N.C6H3N3O7 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride 3590-07-6 C6H13Cl2N.ClH 2921.19
1 Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-ethyl- 538-07-8 C6H13Cl2N 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-, hydrochloride 817-09-4 C6H12Cl3N.ClH 2921.19
Diethylamine, 2,2’-dichloro-N-methyl-, monopicrate 2475-58-3 C6H3N3O7.C5H11Cl2N 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-bis(2-chloroethyl)-, compd. with 2,4,6-trinitrophenol (1:1) 6138-32-5 C6H12Cl3N.C6H3N3 O7 2921.19
(7) Saxitoxins :
1H,10H-Pyrrolo[1,2-c]purine-10,10-diol, 2,6-diamino-4-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-3a,4,8,9-tetrahydro-, 35523-89-8 C10H17N7O4(3aS,4R,10aS)- 3002.90
1H,10H-Pyrrolo[1,2-c]purine-10,10-diol, 2,6-diamino-4-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-3a,4,8,9-tetrahydro-, 35554-08-6 C10H17N7O4.2ClH dihydrochloride, [3aS-(3a.alpha.,4.alpha.,10aR*)]- 3002.90
(8) Ricins :
Ricins 9009-86-3   3002.90
B. Precursors :
(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonyldifluorides :
Phosphonic difluoride, methyl-, mixt. with methylphosphonic dichloride 97505-35-6 CH3Cl2OP.CH3F2OP 3824.90
Phosphonic difluoride, ethyl-753-98-0 C2H5F2OP 2931.00 1B09 Phosphonic difluoride, (1-methylethyl)- 677-42-9 C3H7F2OP 2931.00
Phosphonic difluoride, propyl-690-14-2 C3H7F2OP 2931.00 1B09 Phosphonic difluoride, methyl- 676-99-3 CH3F2OP 2931.00
(10) O-Alkyl (H ya da <C10, cycloalkyl dahil) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ya da i-Pr) phosphonites ve ilgili alkylated ya da protonated tuzlar :
Phosphonic acid, methyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester 71840-26-1 C11H26NO3P 2931.00
Phosphonous acid, ethyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester 159574-69-3 C12H28NO2P 2931.00
Phosphonous acid, (1-methylethyl)-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester 169739-33-7 C13H30NO2 P 2931.00
Phosphonous acid, propyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester 169739-24-6 C13H30NO2 P 2931.00
Phosphonous acid, methyl-, 2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl ethyl ester 57856-11-8 C11H26NO2P 2931.00
(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate :
Phosphonochloridic acid, methyl-, 1-methylethyl ester 1445-76-7 C4H10ClO2P 2931.00
(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate :
Phosphonochloridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester 7040-57-5 C7H16ClO2P 2931.00
Tablo 2
A. Toksik kimyasallar
Ethanaminium, 2-[(diethoxyphosphinyl)thio]-N,N,N-triethyl- 20194-81-4 C12H29NO3PS 2930.90
Phosphorothioic acid, S-[2-(diethylamino)ethyl] O,O-diethyl ester, ethanedioate (1:1) 3734-97-2 C10H24NO3PS.C2H2O4 2930.90
Phosphorothioic acid, S-[2-(diethylamino)ethyl] O,O-diethyl ester 78-53-5 C10H24NO3PS 2930.90
1-Propene, 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)- 382-21-8 C4F8 2903.30
Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, 1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester 6581-06-2 C21H23NO3 2933.39
Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, 1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, hydrochloride 13004-56-3 C21H23NO3.ClH 2933.39
B. Precursors :
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-[(2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] ester 54253-87-1 C10H13N2O3PS2 2934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-ethyl O-propyl ester 54565-49-0 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl O-propyl ester 54565-46-7 C6H15OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester 57093-53-5 C5H13OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester 57207-30-4 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester 58259-60-2 C3H9O2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-ethyl ester 67242-40-4 C6H14NO2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester 54565-44-5 C3H9OPS2 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-, S-methyl ester 67242-41-5 C6H14NO2PS 2930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, dimethyl ester 54552-77-1 C5H13O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl O-methyl ester 54565-45-6 C4H11OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (R)- 65167-61-5 C9H19O2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-, S-ethyl ester 65331-56-8 C7H16NO2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-propyl-, S-methyl ester 65331-54-6 C4H12NOPS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-ethyl ester 35575-81-6 C10H12ClN2O3PS2 2934.99
1,3,5,2,4,6-Triphosphatriborin, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,2,3,4,5,6-hexamethyl- 63917-40-8 C6H18B3P3 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester 64581-67-5 C5H12ClOPS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester 65143-04-6 C9H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (R)- 65167-51-3 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, (1-methylethyl)-, O-ethyl ester 66089-80-3 C5H12ClOPS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (S)- 65167-62-6 C9H19O2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-propyl ester 63869-33-0 C10H13Cl2OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (S)- 65167-60-4 C7H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (R)- 65167-53-5 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (S)- 65167-54-6 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (R)- 65167-55-7 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (S)- 65167-56-8 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (R)- 65167-59-1 C7H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (R)- 65167-57-9 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (S)- 65167-58-0 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (S)- 65167-52-4 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(1-naphthalenyloxy)-, O-ethyl ester 63815-53-2 C13H16NO2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-methyl O-propyl ester 58259-61-3 C5H13O2PS 2930.90
Phosphorane, methyltriphenoxy[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]- 58373-29-8 C20H18F3O6PS 2931.00
Phosphonamidothioic acid, P-(1-methylethyl)-, S-methyl ester 67242-37-9 C4H12NOPS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-6-quinolinyl ester 58995-43-0 C12H14NO2PS 2933.49
Aziridine, 1,1’-(methylphosphinylidene)bis[2-methyl- 60671-03-6 C7H15N2OP 2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(diphenylmethyl) O-ethyl ester 62246-71-3 C16H19O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester 62421-46-9 C10H14ClO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (R)- 62697-92-1 C10H15O2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-methyl ester 65397-31-1 C4H11OPS2 2930.90
Thioisohypophosphoric acid ((HO)2P(S)OP(S)H(OH)), ethyl-, triethyl ester 63815-52-1 C8H20O4P2S2 2931.00
Acetic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioyl]thio]-, ethyl ester 63906-39-8 C8H17O2PS3 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O-methyl ester 63815-54-3 C9H15N2O2PS2 2933.59
Phosphonamidothioic acid, trimethyl-, S-methyl ester 67242-36-8 C4H12NOPS 2930.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-(1-pyrenyl)butyl ester 67000-88-8 C21H20FO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-bis(1-methylethyl) ester 66295-45-2 C7H17O2PS 2931.00
Phosphonous acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester 66295-44-1 C7H17O2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-propyl ester 66022-44-4 C6H15O2PS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O-ethyl ester 63869-31-8 C11H16ClOPS3 2930.90
Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-methyl ester 67242-39-1 C5H12NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (S)- 62742-85-2 C10H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic dibromide, (1-methylethyl)- 27509-13-3 C3H7Br2PS 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester 25537-46-6 C11H19N2O3PS 2933.59
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester 25918-54-1 C9H10Cl3O2PS 2931.00
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, S-ethyl ester 26350-28-7 C4H12NOPS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, S-methyl ester 26350-29-8 C3H10NOPS 2930.90
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, methyl ester 26350-31-2 C3H10NPS2 2930.90
Phosphonamidic acid, P-ethyl-N[[(5-methoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-, ethyl ester 26594-06-9 C10H17N4O4P 2933.59
Phosphonobromidodithioic acid, ethyl-, ethyl ester 27127-16-8 C4H10BrPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S[(2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] ester 35614-25-6 C9H11N2O3PS2 2934.99
Phosphonothioic chloride fluoride, isopropyl- 27127-28-2 C3H7ClFPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-(2-methylpropyl) ester 24838-84-4 C12H18ClOPS2 2930.90
Phosphonochloridic acid, ethyl-, propyl ester 28829-94-9 C5H12ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester 28829-95-0 C5H12ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, methyl ester 28829-99-4 C4H10ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, ethyl ester 28830-00-4 C5H12ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, methyl ester 28830-02-6 C4H10ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, ethyl ester 28830-03-7 C5H12ClO2P 2931.00
2-Oxa-4-thia-7-aza-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-, methyl ester, 3-sulfide 29173-31-7 C7H14NO4PS2 2930.90
Phosphonothioic chloride fluoride, methyl- 27127-27-1 CH3ClFPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-methyl ester 22243-91-0 C11H12NO3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester 20978-45-4 C11H16NO4PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester 21070-22-4 C16H16NO7P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester 21070-23-5 C15H13ClNO6P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl ester 21161-62-6 C15H13N2O8P 2931.00
Phosphonochloridic acid, ethyl-, methyl ester 21502-57-8 C3H8ClO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-aminoethyl) ester 21852-16-4 C3H10NO2PS 2930.90
Phosphonic acid, propyl-, monoethyl ester 21921-96-0 C5H13O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-dipropyl ester 25371-75-9 C7H17O2PS 2931.00
Phosphinothioic acid, methyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester 22068-06-0 C7H18NOPS 2930.90
Phosphinic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester 25296-66-6 C5H13O2P 2931.00
Phosphonothioic acid, isopropyl-, Oisopropyl O-(p-nitrophenyl) ester 22371-94-4 C12H18NO4PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 1-methylethyl ester 22583-43-3 C6H15O3P 2931.00
Phosphonic bromide fluoride, methyl- 23721-97-3 CH3BrFOP 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-propyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide 24017-17-2 C14H18NO3PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, Oisobutyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide 24017-18-3 C14H18NO3PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide 24017-20-7 C12H14NO3PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide 24017-24-1 C13H16NO3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-(1-methylethyl) ester 32317-03-6 C6H15O2PS 2930.90
Phosphoramidic acid, [2[(methoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-, bis(1-methylethyl) ester 21988-53-4 C10H25NO5P2S 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O[2,4-dichloro-6-[(diethylamino)methyl]phenyl] ester 50335-09-6 C13H20Cl2NO2PS 2931.00
Phosphonotrithioic acid, methyl-, diethyl ester 31650-57-4 C5H13PS3 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl ester 41203-81-0 C9H20O6P2 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[(3-chlorophenyl)methylamino]ethyl] O-ethyl ester 41294-03-5 C12H19ClNO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2[(4-chlorophenyl)methylamino]ethyl] O-ethyl ester 41294-06-8 C12H19ClNO2PS 2930.90
Benzenaminium, 4-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 41294-13-7 C13H22ClNO2PS.CH 3O4S 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl (methylthio)methyl ester 41391-36-0 C6H15PS4 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, (ethylthio)methyl methyl ester 41391-37-1 C6H15PS4 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-butyl O-methyl ester 40618-52-8 C7H17O2PS 2930.90
Ethanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl- 44991-89-1 C6H16FNO2P 2931.00*
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-dimethyl ester 40145-83-3 C3H9OPS2 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, (1-methylethyl)-, O-methyl ester 50636-74-3 C4H10ClOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-(2-ethoxyethyl) ester 50869-34-6 C11H15Cl2O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-methyl ester 51865-09-9 C4H11O2PS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(tetrabromopropyl) ester 51868-11-2 C7H9Br8O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O,O-diethyl ester 52038-87-6 C7H17O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-methyl ester 53156-14-2 C4H11O2PS 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, monophenyl ester 53621-79-7 C9H13O3P 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, O-ethyl ester 53621-83-3 C5H12ClOPS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester 42595-45-9 C15H31O9P3 2931.00]
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester, (S)- 79236-72-9 C3H9O2PS 2930.90
Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester 53621-95-7 C4H11O3P 2931.00
1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, 2,4,6-trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,4,6-trimethyl- 32997-23-2 C3H9Cl3N3P3 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl p-tolyl ester 33232-85-8 C10H15O3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, p-chlorophenyl methyl ester 33232-87-0 C9H12ClO3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl ester, ester with p-hydroxybenzonitrile 33232-88-1 C10H12NO3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester 33267-37-7 C10H15O5PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(methylphenylamino)ethyl] ester 34256-72-9 C12H20NO2PS 2930.90
Phosphonothioic bromide chloride, methyl- 40931-89-3 CH3BrClPS 2931.00
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, propyl ester 35506-30-0 C4H10ClPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-methyl ester 32317-02-5 C4H11O2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-methyl ester 35575-92-9 C10H12ClN2O3PS2 2934.99
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxobutyl)-, S-ethyl ester 67242-42-6 C8H18NO2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-methyl ester 37419-16-2 C9H10ClN2O3PS2 2934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O-ethyl ester 37429-95-1 C11H14ClN2O3PS2 2934.99
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(1,6-dihydro-5-methoxy-1-methyl-6-oxo-4-pyridazinyl) O-ethyl ester 37840-66-7 C10H17N2O4PS 2933.99
Phosphonic bromide chloride, methyl- 38143-90-7 CH3BrClOP 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 5,5,5-trichloropentyl ester 38672-36-5 C8H16Cl3O3P 2931.00
Benzenaminium, 3-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 39928-05-7 C13H22ClNO2PS.CH 3O4S 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-, O[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester 35335-60-5 C10H16NOPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester, sodium salt 92475-33-7 C4H11O2PS.Na 2931.00
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, 1,1-dimethylethyl ester 79220-12-5 C5H12ClPS2 2930.90
Phosphonothioic diiodide, methyl- 29725-95-9 CH3I2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) S-propyl ester 10552-86-0 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(1,2,2-trimethylpropyl) ester 7040-58-6 C13H29O3P 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-cyclohexyl ester 4241-34-3 C7H14FOPS 2931.00
Phosphonous dichloride, (1-methylethyl)- 25235-15-8 C3H7Cl2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester, sodium salt 22307-81-9 C3H9O2PS.Na 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, anhydride with ethyl phosphonic acid, dipentyl ester 109438-26-8 C14H32O4P2S 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester, (.+-.)- 65142-99-6 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-propyl ester, sodium salt 51825-84-4 C4H11O2PS.Na 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[[(1-methylethyl)thio]methyl] ester 104685-24-7 C7H17O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl ester, sodium salt 74789-31-4 C2H7O2PS.Na 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(1-methylethyl) ester 113411-07-7 C6H15O2PS 2931.00
Phosphoranetriamine, 1-ethyl-1iodo-N,N,N’,N’,N’’,N’’-hexamethyl- 113687-04-0 C8H23IN3P 2931.00
Phosphonobromidodithioic acid, ethyl-, propyl ester 114809-63-1 C5H12BrPS2 2930.90
Phosphonofluoridic acid, ethyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester 97931-20-9 C8H18FO2P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, aluminum salt (3:1) 114109-72-7 CH5O3P.1/3Al 2931.00
Phosphonamidic acid, N,N’-1,2-ethanediylbis[P-(1-methylethyl)-, disodium salt 3520-76-1 C8H22N2O4P2.Na2 2931.00
Phosphonous acid, methyl-, monoethyl ester 89034-24-2 C3H9O2P 2931.00
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O,S-diethyl ester 110543-75-4 C7H17O2PS 2930.90
2-Oxa-4,6-dithia-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3-methyl-, butyl ester, 3-oxide 102585-58-0 C9H19O4PS2 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl methyl ester 93075-69-5 C5H13PS3 2930.90
Quinolinium, 7[(ethoxymethylphosphinyl)oxy]-1-methyl-, iodide 95230-44-7 C13H17NO3P.I 2933.49
Phosphonothioic acid, propyl-, O,O-diethyl ester 98425-05-9 C7H17O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-diisopropyl ester 98545-29-0 C8H19O2PS 2931.00
Phosphonic acid, isopropyl-, ethyl isopropyl ester 98545-34-7 C8H19O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, isopropyl-, O,O-diisopropyl ester 98958-62-4 C9H21O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(diethylamino)ethyl] O-(2-methylpropyl) ester 172825-49-9 C11H26NO2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-d3-, mono(1,2,2-trimethylpropyl) ester 172023-63-1 C7H14D3O3P 2845.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (.+-.)- 62680-05-1 C10H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) S-propyl ester 102388-59-0 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonic acid, ethyl-, zinc salt (1:1), monohydrate 115320-63-3 C2H5O3P.H2O.Zn 2931.00
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (.+-.)- 79494-63-6 C9H18NO5PS 2930.90
Phosphonochloridic acid, ethyl-, ethyl ester, (.+-.)- 7331-88-6 C4H10ClO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester, (.+-.)- 65143-02-4 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester, (.+-.)- 65143-01-3 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S[(methylthio)methyl] ester 104685-21-4 C4H11O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S[[(1-methylethyl)thio]methyl] ester 104685-22-5 C6H15O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] O-methyl ester 104685-23-6 C7H17O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, O,O-dipropyl ester 100860-56-8 C9H21O2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt 84962-98-1 C4H13O6PSi.Na 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, dipotassium salt 77354-28-0 CH5O3P.2K 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) 73790-51-9 C12H23N.C3H9O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(diethylamino)ethyl] ester 171841-16-0 C7H18NO2PS 2931.00
Ammonium, (2-hydroxypropyl)trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate 3873-20-9 C7H18FNO2P.I 2931.00
Phosphonous acid, (1-methylethyl)-, diethyl ester 61820-31-3 C7H17O2P 2931.00
Phosphorus(1+), bis(N-methylmethanaminato)methyl(1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecanato-N)-, iodide, (T-4)- 139194-04-0 C15H35N3O4P.I 2934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-dipropyl ester 150096-94-9 C8H19OPS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, aluminum salt 35851-62-8 C2H7O3P.1/3Al 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt, reaction products with sodium silicate 125229-70-1 C4H13O6PSi.Na 3824.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] ester 172201-98-8 C5H14NO2PS 2931.00
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, disodium salt 77354-29-1 C3H9O3P.2Na 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, disodium salt 53622-06-3 C3H9O3P.2Na 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, monosodium salt 52583-30-9 C2H7O3P.Na 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, iron(3+) salt (4:1) 132333-14-3 CH5O3P.1/4Fe 2931.00
Phosphonic dichloride, butyl- 2302-80-9 C4H9Cl2OP 2931.00
Phosphorus(1+), methyltriphenoxy-, iodide, (T-4)- 17579-99-6 C19H18O3P.I 2931.00
Phosphinic acid, methyl-, 2-methylbutyl ester 130713-83-6 C6H15O2P 2931.00
Phosphonobromidothioic acid, methyl-, Oisopropyl ester 90586-58-6 C4H10BrOPS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, monosodium salt 73750-69-3 C2H7O3P.Na 2931.00
Uridine, 5-bromo-2’-deoxy-, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoammonium salt 37571-18-9 C10H14BrN2O7P.H3N 2934.99
Phosphorus(1+), tris(N-butyl-1-butanaminato)methyl-, bromide, (T-4)- 73790-46-2 C25H57N3P.Br 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, zinc salt (2:1) 4906-99-4 CH5O3P.1/2Zn 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, magnesium salt (2:1) 4906-98-3 CH5O3P.1/2Mg 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, calcium salt (2:1) 4906-78-9 CH5O3P.1/2Ca 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, compd. with (aminoiminomethyl)urea (1:1) 84402-58-4 C2H6N4O.CH5O3P 2931.00
Benzenaminium, 4-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 41294-13-7 C13H22ClNO2PS.CH 3O4S 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester, sodium salt 6838-93-3 C4H11O3P.Na 2931.00
Benzenaminium, 3-chloro-N-[2[(ethoxymethylphosphinyl)thio]ethyl]-N,N-dimethyl-, methyl sulfate 39928-05-7 C13H22ClNO2PS.CH 3O4S 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, monosodium salt 2914-38-7 CH5O3P.Na 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monoammonium salt 34255-87-3 CH5O3P.H3N 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-ethyl S-propyl ester 131453-92-4 C6H15OPS2 2930.90
Phosphonothioic difluoride, (1-methylethyl)- 135445-16-8 C3H7F2PS 2931.00
Phosphorus(1+), .mu.-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diyltetrakis(N- methylmethanaminato)dimethyl-, diiodide 139194-01-7 C22H54N6O4P2.2I 2934.99
Phosphorus(1+), .mu.-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane-7,16-diyldifluorobis(N-

methylmethanaminato)dimethyl-, diiodide

139194-05-1 C18H42F2N4O4P2.2I 2934.99
Phosphonic acid, ethyl-, methyl 1-methylethyl ester 141968-53-8 C6H15O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-methyl S-propyl ester 150096-92-7 C6H15OPS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, disodium salt 20677-21-8 CH5O3P.2Na 2931.00
Phosphinic acid, (ethylsulfinyl)methyl-, ethyl ester 128869-79-4 C5H13O3PS 2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, 2-methylpropyl ester, 4-oxide 74789-26-7 C10H21O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphatetradecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide 72720-11-7 C12H25O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadodecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide 72720-12-8 C10H21O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphatridecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide 72720-13-9 C11H23O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphapentadecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide 72720-14-0 C13H27O4PS2 2930.90
Phosphonic acid, propyl-, di-2-propenyl ester 73790-31-5 C9H17O3P 2931.00
1H-1,3,2-Benzodiazaphosphole, 5-chloro-2-ethyl-2,3-dihydro-, 2-oxide 73790-34-8 C8H10ClN2OP 2934.99
Phosphonic acid, ethyl-, 4-(aminocarbonyl)phenyl ethyl ester 74038-41-8 C11H16NO4P 2931.00
2-Oxa-4,6-dithia-3-phosphaoctan-8-oic acid, 3-methyl-, methyl ester, 3-oxide 74789-22-3 C6H13O4PS2 2930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester 78570-13-5 C6H14ClPS2 2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-oxide 74789-25-6 C8H17O4PS2 2930.90
Phosphinothioic acid, methyl-4-morpholinyl-, S[2-(diethylamino)ethyl] ester 71293-92-0 C11H25N2O2PS 2934.99
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide 74789-27-8 C8H17O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphaundecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide 74789-28-9 C9H19O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6,9-dimethyl-, methyl ester, 6-oxide 74789-29-0 C9H19O4PS2 2930.90
7-Oxa-3,5-dithia-6-phosphadecanoic acid, 6,9-dimethyl-, 2-methylpropyl ester, 6-oxide 74789-30-3 C12H25O4PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2,4,6-trichlorophenyl) ester 76203-96-8 C9H10Cl3O2PS 2931.00
Phosphonotrithioic acid, methyl-, di-2-propenyl ester 76538-18-6 C7H13PS3 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, O-(1-methylethyl) ester 77529-46-5 C6H14ClOPS 2931.00
Phosphonothioic acid, [[(ethoxyethylphosphinothioyl)oxy]methyl]-, O,O-dimethyl ester 91772-41-7 C7H18O4P2S2 2931.00
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-oxide 74789-24-5 C7H15O4PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-octyl ester 68640-55-1 C22H31OPS2 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopentyl)-, S-methyl ester 67242-45-9 C8H18NO2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, S-methyl ester 67242-47-1 C8H16NO2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(tetrahydro-2-furanyl)-, S-methyl ester 67242-48-2 C6H14NO2PS 2932.19
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N-methyl-, methyl ester 67242-50-6 C4H12NPS2 2930.90
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N,N-dimethyl-, methyl ester 67242-51-7 C5H14NPS2 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-methyl-, S-methyl ester 67242-52-8 C2H8NOPS 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-phenyl ester 67293-69-0 C8H11OPS2 2930.90
Phosphonous acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester 67538-57-2 C4H11O2P 2931.00
Diphosphonic acid, dipropyl- 71760-04-8 C6H16O5P2 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester 67812-18-4 C13H33O9PSi2 2931.00
Phosphinic acid, methyl-4-morpholinyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester 71410-68-9 C11H25N2O3P 2934.99
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester 68640-57-3 C16H19OPS2 2930.90
1,3,5,2,4,6-Trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide 68957-94-8 C9H21O6P3 2931.00
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, (Z)-, methyl methylphosphonate 70055-71-9 C24H49N2O.C2H6O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-dipropyl ester 70677-22-4 C8H19O2PS 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, butyl 4-nitrophenyl ester 71002-67-0 C12H18NO5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 2-(1-piperidinyl)ethyl ester 71293-83-9 C11H24NO3P 2933.39
Phosphonic acid, methyl-, cyclohexyl 2-(diethylamino)ethyl ester 71293-85-1 C13H28NO3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, cyclohexyl 2-(dipropylamino)ethyl ester 71293-86-2 C15H32NO3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester 78570-14-6 C8H19OPS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, methyl 3-(trimethoxysilyl)propyl ester 67812-17-3 C8H21O6PSi 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diisopropyl ester 89980-23-4 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methylphenyl) ester 82980-43-6 C9H13O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-, O-methyl O[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester 82980-44-7 C12H19O3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester 84044-17-7 C4H11O2PS 2930.90
Phosphinic acid, methyl-, hexyl ester 85187-13-9 C7H17O2P 2931.00
Phosphinic acid, methyl-, pentyl ester 87025-52-3 C6H15O2P 2931.00
Phosphonobromidothioic acid, methyl-, O-ethyl ester 88892-99-3 C3H8BrOPS 2931.00
Phosphonous acid, methyl-, 2-aminoethyl ester 89166-63-2 C3H10NO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] S-methyl ester 89280-63-7 C6H16NO2PS 2930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester 77890-13-2 C9H18NO5PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(dimethylamino)ethyl] S-ethyl ester 89893-76-5 C7H18NO2PS 2930.90
1-Propanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl- 79351-08-9 C7H18FNO2P 2931.00*
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dipropyl ester 90220-14-7 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dipropyl ester 90220-15-8 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl S-propyl ester 90220-16-9 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-methyl O-propyl ester 90220-17-0 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-butyl S-methyl ester 90220-18-1 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, O,S-dimethyl ester 90220-19-2 C5H13O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester 90245-33-3 C5H13O2PS 2930.90
Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, S-methyl ester 67242-43-7 C7H16NO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-methyl O-(1-methylethyl) ester 89282-92-8 C5H13O2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-propyl ester 78570-26-0 C9H21OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-methyl ester 78570-15-7 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester 78570-17-9 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-propyl ester 78570-18-0 C8H19OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-propyl ester 78570-19-1 C9H21OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-(1-methylethyl) ester 78570-20-4 C8H19OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-(1-methylethyl) ester 78570-21-5 C9H21OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(1-methylpropyl) ester 78570-22-6 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(2-methylpropyl) ester 78570-23-7 C7H17OPS2 2930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (R)- 79548-51-9 C9H18NO5PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester 78570-25-9 C8H19OPS2 2930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinyl)thio]acetyl]-, ethyl ester, (S)- 79548-50-8 C9H18NO5PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O,S-bis(1-methylpropyl) ester 78570-27-1 C10H23OPS2 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, 1-methylethyl propyl ester 79100-73-5 C8H19PS3 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, methyl propyl ester 79106-86-8 C6H15PS3 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl propyl ester 79106-87-9 C7H17PS3 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, ethyl 1-methylethyl ester 79106-88-0 C7H17PS3 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dimethyl ester, (R)- 79236-71-8 C3H9O2PS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, ethyl methyl ester 18755-36-7 C4H11O3P 2931.00
1-Propanaminium, 3[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl- 79351-07-8 C7H18FNO2P 2931.00*
Phosphonochloridothioic acid, isopropyl-, O-propyl ester 91725-42-7 C6H14ClOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester 78570-24-8 C7H17OPS2 2930.90
Imidocarbonyl chloride, hydroxy-, propyl methylphosphonate 18796-79-7 C5H10Cl2NO3P 2931.00
Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, 1-methylethyl ester 659-94-9 C4H10FPS2 2930.90
Adenosine, cyclic 3’,5’-(methylphosphonate) 117571-83-2 C11H14N5O5P 2934.99
Guanosine, P,2’-dideoxy-P-methylcytidylyl-(3’.fwdarw.5’)-, (R)- 128312-31-2 C20H27N8O9P 2934.99
Adenosine, cyclic 3’,5’-(methylphosphonothioate) 130320-50-2 C11H14N5O4PS 2934.99
Thymidine, P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P- methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)- P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwd 131900-31-7 C87H119N16O47P7 2934.99
Thymidine, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoanhydride with diphosphoric acid 138989-23-8 C11H19N2O13P3 2934.99
Thymidine, 3’-deoxy-3’-fluoro-, 5’-(hydrogen methylphosphonate), monoanhydride with diphosphoric acid 139459-42-0 C11H18FN2O12P3 2934.99
Thymidine, P-deoxy-P-methylthymidylyl-(3’.fwdarw.5’)-4-thio-, (S)- 151165-76-3 C21H29N4O10PS 2934.99
Phosphonic acid, methyl-, mono(1,2-dimethylpropyl) ester 151299-67-1 C6H15O3P 2931.00
Phosphinic acid, ethyl-, .alpha.-methylbenzyl ester 5074-90-8 C10H15O2P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 3-(1-pyrenyl)propyl ester 114942-11-9 C20H18FO2P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-methyl ester 18596-64-0 C9H11Cl2O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,6-dichlorophenyl) O-methyl ester 112905-16-5 C8H9Cl2O2PS 2931.00
Imidocarbonyl chloride, hydroxy-, ethyl methylphosphonate 18796-80-0 C4H8Cl2NO3P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester 327-98-0 C10H12Cl3O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-(1-methylethyl) ester 328-04-1 C11H15ClNO4PS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] O-ethyl ester 329-21-5 C14H23OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(4-methylphenyl) ester 333-43-7 C11H17OPS2 2930.90
Phosphonous difluoride, ethyl- 430-78-4 C2H5F2P 2931.00
Aziridine, 1,1’-(methylphosphinylidene)bis- 465-60-1 C5H11N2OP 2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(trifluoromethyl)ethenyl] ester 84505-60-2 C9H12F3N2O3PS 2934.99
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester 546-71-4 C10H14NO5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4-dimethylphenyl) ester 88847-64-7 C17H21O3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester 78-38-6 C6H15O3P 2931.00
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 5-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)pentyl ester 92457-51-7 C12H15FN3O5P 2934.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-bis(2-fluoroethyl) ester 1598-82-9 C5H11F2O2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(3,5-dimethylphenyl) ester 88847-66-9 C17H21O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4,5-trichlorophenyl) ester 88847-67-0 C13H7Cl6O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(pentachlorophenyl) ester 88847-68-1 C13H3Cl10O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-87-5 C6H12F3OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-88-6 C8H16F3OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-89-7 C7H14F3OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-91-1 C7H14F3OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-94-4 C6H12F3O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-propyl O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-95-5 C7H14F3O2PS 2930.90
Thymidine, 3’-(hydrogen methylphosphonothioate) 117020-20-9 C11H17N2O6PS 2934.99
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-98-8 C7H14F3O2PS 2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, S-ethyl ester 673-98-3 C3H8FOPS 2930.90
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 2[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]ethyl ester 96304-84-6 C9H10FN4O5P 2934.99
Phosphonofluoridic acid, methyl-, 5[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]pentyl ester 96304-85-7 C12H16FN4O5P 2934.99
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-(1,2,2-trimethylpropyl) ester 97931-17-4 C7H16FOPS 2931.00
1H-Benzotriazole, 1,1’-[(methylphosphinylidene)bis(oxy)]bis- 103215-29-8 C13H11N6O3P 2933.99
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester, (R)- 108711-95-1 C4H11O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester, (S)- 108711-96-2 C4H11O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester, (S)- 108711-97-3 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl ester, (R)- 108813-12-3 C3H9O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester 112905-14-3 C8H9Cl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester 112905-15-4 C9H11Cl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(1-methylpropyl) O-(2,2,2-trifluoroethyl) ester 91168-96-6 C8H16F3O2PS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester 1497-68-3 C4H10ClOPS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(ethylthio)ethyl] ester 556-75-2 C7H17O2PS2 2930.90
Phosphonochloridic acid, methyl-, methyl ester 1066-52-0 C2H6ClO2P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester 1066-53-1 C2H7O3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, bis(1-methylethyl) ester 1067-69-2 C8H19O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2,2-dimethylpropyl) O-ethyl ester 1068-26-4 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-bis(1-methylethyl) ester 1071-07-4 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(2-methylpropyl) ester 1071-14-3 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-propyl ester 1085-34-3 C10H14NO4PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester 1445-75-6 C7H17O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, (1-methylethyl)-, S,S-diethyl ester 1496-90-8 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonodithious acid, methyl-, dipropyl ester 999-34-8 C7H17PS2 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-propyl ester 1497-67-2 C5H12ClOPS 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, dimethyl ester 18755-43-6 C5H13O3P 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, O-methyl ester 1497-69-4 C3H8ClOPS 2931.00
Phosphonous dichloride, ethyl- 1498-40-4 C2H5Cl2P 2931.00
Phosphonic dichloride, (1-methylethyl)- 1498-46-0 C3H7Cl2OP 2931.00
Phosphonothioic dichloride, (1-methylethyl)- 1498-60-8 C3H7Cl2PS 2931.00
Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, butyl ester 1510-34-5 C5H12FPS2 2930.90
Phosphonofluoridic acid, methyl- 1511-67-7 CH4FO2P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-2-fluoroethyl ester 1512-59-0 C5H12FOPS2 2930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, diethyl ester 1538-69-8 C7H17O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(2-fluoroethyl) O-methyl ester 1550-62-5 C4H10FO2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl ester 1593-27-7 C10H13Cl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester 1497-39-8 C10H14ClO2PS 2931.00
Phosphonic chloride fluoride, methyl- 753-71-9 CH3ClFOP 2931.00
Phosphonofluoridodithioic acid, methyl-, ethyl ester 673-99-4 C3H8FPS2 2930.90
Phosphonous dichloride, methyl- 676-83-5 CH3Cl2P 2931.00
Phosphonic dichloride, methyl- 676-97-1 CH3Cl2OP 2931.00
Phosphonothioic dichloride, methyl- 676-98-2 CH3Cl2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-dimethyl ester 681-06-1 C3H9O2PS 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester 682-89-3 C4H10FOPS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, diethyl ester 683-08-9 C5H13O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, methyl propyl ester 683-25-0 C5H13O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, methyl 1-methylethyl ester 690-64-2 C5H13O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(5,5,5-trichloropentyl) ester 690-88-0 C11H19Cl6O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-ethyl O-propyl ester 20687-07-4 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonous difluoride, methyl- 753-59-3 CH3F2P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,3-dimethylphenyl) ester 88847-63-6 C17H21O3P 2931.00
Phosphonothioic difluoride, methyl- 753-72-0 CH3F2PS 2931.00
Phosphonothioic difluoride, ethyl- 753-99-1 C2H5F2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester 756-79-6 C3H9O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, isopropyl-, O-ethyl ester, S-ester with .alpha.-mercapto-p-tolunitrile 786-15-2 C13H18NOPS2 2930.90
Phosphonic chloride fluoride, ethyl- 865-61-2 C2H5ClFOP 2931.00
1,3,2-Dioxaphosphorinane, 2,5,5-trimethyl-, 2-oxide 873-97-2 C6H13O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl- 993-13-5 CH5O3P 2931.00
Phosphonothioic dichloride, ethyl- 993-43-1 C2H5Cl2PS 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-diethyl ester 995-88-0 C5H13OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, S,S-dipropyl ester 996-04-3 C7H17OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloroallyl) O-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-4-nitro-m-tolyl) ester 740-20-5 C11H10ClF3NO4PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester 25918-55-2 C8H8Cl3O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester 53151-68-1 C7H17O3PS2 2930.90
Aziridine, 1,1’-(methylphosphinothioylidene)bis- 19782-04-8 C5H11N2PS 2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dihexyl ester 20626-89-5 C13H29O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-hexyl O-methyl ester 20626-93-1 C8H19O2PS 2930.90
Aziridine, 1,1’-(ethylphosphinothioylidene)bis- 20825-63-2 C6H13N2PS 2933.99
8-Oxa-6-thia-3-thionia-7-phosphaundecane, 3,7-dimethyl-, methyl sulfate, 7-oxide 21085-51-8 C9H22O2PS2.CH3O4S 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(2-chlorophenyl) ester 21100-82-3 C13H11Cl2O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-(1-methylethyl) ester 22522-32-3 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester 22739-60-2 C16H16NO6P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-ethyl ester 25177-27-9 C10H12Cl2IO2PS 2931.00
Phosphinic acid, methyl-, ethyl ester 16391-07-4 C3H9O2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-propyl ester 25918-48-3 C10H12Cl2IO2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-dibutyl ester 15536-25-1 C9H21O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-ethyl ester 26084-76-4 C9H10Cl2IO2PS 2931.00
Phosphonamidic chloride, N,N-diethyl-P-methyl- 27930-69-4 C5H13ClNOP 2931.00
Phosphonic acid, (trichloropropyl)- 28351-15-7 C3H6Cl3O3P 2931.00
3-Oxa-5-thia-8-aza-4-phosphadecan-10-oic acid, 4-methyl-7-oxo-, 4-sulfide 33932-97-7 C7H14NO4PS2 2930.90
Glycine, N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-, ethyl ester 34595-57-8 C9H18NO4PS2 2930.90
Phosphonic acid, ethyl-, monomethyl ester 34637-92-8 C3H9O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl ester, (S)- 38344-09-1 C3H9O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O[2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethenyl] O-methyl ester 41491-52-5 C11H12Cl3O2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 4-aminophenyl 1,2,2-trimethylpropyl ester 52134-57-3 C13H22NO3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(3,4-dimethylphenyl) ester 88847-65-8 C17H21O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-methyl ester 25918-47-2 C9H10Cl2IO2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, (R)- 4789-36-0 C4H11O2PS 2931.00
Phosphine, methyl- 593-54-4 CH5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono(1,2,2-trimethylpropyl) ester 616-52-4 C7H17O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(7,7-dimethyloctyl) O-ethyl ester 1068-39-9 C13H29O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-phenyl ester 1497-41-2 C10H15O2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monoethyl ester 1832-53-7 C3H9O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monocyclohexyl ester 1932-60-1 C7H15O3P 2931.00
3-Oxa-5-thia-8-thionia-4-phosphadecane, 4,8-dimethyl-, methyl sulfate, 4-oxide 2562-54-1 C8H20O2PS2.CH3O4 S 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester 2720-20-9 C8H8BrCl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester 3070-10-8 C9H10Cl3O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-hexyl ester 3675-87-4 C9H21O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl ester 18005-40-8 C3H9O2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monopropyl ester 4546-11-6 C4H11O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(propylsulfinyl)ethyl] ester 53151-69-2 C8H19O3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, (S)- 5152-74-9 C4H11O2PS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-nitrophenyl) ester 6395-57-9 C13H11N2O7P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-chlorophenyl) ester 6395-59-1 C13H11Cl2O3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2,4,5-trichlorophenyl ester 6492-18-8 C10H12Cl3O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 1,2,2-trimethylpropyl ester 7040-56-4 C9H21O3P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl phenyl ester 7526-28-5 C10H15O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,5-dichloro-4-iodophenyl) O-methyl ester 7533-75-7 C8H8Cl2IO2PS 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, 2-chloroethyl 2,2-dichloroethenyl ester 10368-23-7 C6H10Cl3O3P 2931.00
Ethanone, 1-(2-pyridinyl)-, O[ethyl(1-methylethoxy)phosphinyl]oxime 15132-05-5 C12H19N2O3P 2933.39
Pyridinium, 2-(4-ethyl-1,6-dimethyl-4-oxido-3,5-dioxa-2-aza-4-phosphahept-1-en-1-yl)-1-methyl-, iodide 15191-33-0 C13H22N2O3P.I 2933.39
Phosphonic acid, methyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester 3735-98-6 C9H12NO5P 2931.00
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3[(mercaptomethylphosphinyl)oxy]- 71142-69-3 C19H25O3PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(methylsulfinyl)ethyl] ester 53151-67-0 C6H15O3PS2 2930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester 68030-50-2 C13H25N2O5PS2 2930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester 68030-51-3 C12H23N2O5PS2 2930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester 68030-52-4 C13H25N2O5PS2 2930.90
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester 68030-53-5 C15H29N2O5PS2 2930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-.beta.-alanyl]-, ethyl ester 68030-54-6 C13H25N2O5PS2 2930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester 68030-55-7 C14H27N2O5PS2 2930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester 68030-56-8 C15H29N2O5PS2 2930.90
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester 68030-57-9 C17H33N2O5PS2 2930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-valyl]-, ethyl ester 68030-58-0 C15H29N2O5PS2 2930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester 68030-48-8 C13H25N2O5PS2 2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-sulfide 70519-66-3 C7H15O3PS3 2930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester 68030-47-7 C12H23N2O5PS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-phenylene) ester 71787-59-2 C18H24O9P2 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S-(1,1-dimethylethyl) O-ethyl ester 83318-76-7 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-N-(1-methylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 87361-61-3 C9H22NPS2 2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 7-oxide 4-sulfide 87579-55-3 C7H15O4PS3 2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4,7-dioxide 87579-56-4 C7H15O5PS2 2930.90
3-Oxa-5,7-dithia-4-phosphanonan-9-oic acid, 4-methyl-, 4-sulfide 87579-57-5 C6H13O3PS3 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(2-methoxyphenyl) ester 88847-59-0 C15H17O5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis[4-(methylthio)phenyl] ester 88847-60-3 C15H17O3PS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,4-dichlorophenyl) ester 88847-61-4 C13H9Cl4O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-chloro-3-methylphenyl) ester 88847-62-5 C15H15Cl2O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (R)- 62705-71-9 C10H15OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S[2-(butylsulfinyl)ethyl] O-ethyl ester 53151-70-5 C9H21O3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(pentylsulfinyl)ethyl] ester 53151-71-6 C10H23O3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S[2-(hexylsulfinyl)ethyl] ester 53151-72-7 C11H25O3PS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, heptyl 2-nitrophenyl ester 56402-39-2 C14H22NO5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 1-cyano-1-methylethyl 1-methylethyl ester 58264-04-3 C8H16NO3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 2-nitrophenyl pentyl ester 59223-32-4 C12H18NO5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2,6-dimethylphenyl) ester 60092-37-7 C17H21O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(2-methylphenyl) ester 60146-72-7 C15H17O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(3-methylphenyl) ester 60146-73-8 C15H17O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-methylphenyl) ester 60146-74-9 C15H17O3P 2931.00
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]-L-alanyl]-, ethyl ester 68030-49-9 C15H29N2O5PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester, (S)- 62680-03-9 C10H15OPS2 2930.90
Phosphonic dichloride, ethyl- 1066-50-8 C2H5Cl2OP 2931.00
Aziridine, 1,1’-[(1-methylethyl)phosphinylidene]bis- 64283-09-6 C7H15N2OP 2933.99
Phosphonothioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester 65190-54-7 C16H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O[2-(acetyloxy)ethyl] S-butyl ester 66957-41-3 C9H19O4PS 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O[2-(1-oxopropoxy)ethyl] ester 66957-42-4 C10H21O4PS 2930.90
Butanoic acid, 2[[(butylthio)methylphosphinyl]oxy]ethyl ester 66957-43-5 C11H23O4PS 2930.90
Pentanoic acid, 2[[(butylthio)methylphosphinyl]oxy]ethyl ester 66957-44-6 C12H25O4PS 2930.90
Glycine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester 68030-43-3 C11H21N2O5PS2 2930.90
L-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester 68030-44-4 C12H23N2O5PS2 2930.90
L-Valine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester 68030-45-5 C14H27N2O5PS2 2930.90
.beta.-Alanine, N[N[[(ethoxymethylphosphinothioyl)thio]acetyl]glycyl]-, ethyl ester 68030-46-6 C12H23N2O5PS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, bis(4-methoxyphenyl) ester 60705-73-9 C15H17O5P 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-methyl ester 13113-89-8 C2H6ClOPS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, diphenyl ester 7526-26-3 C13H13O3P 2931.00
Phosphonobromidothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester 7608-38-0 C4H10BrOPS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester 7776-66-1 C4H11O2PS 2931.00
Phosphonoselenoic acid, ethyl-, Se[2-(diethylamino)ethyl] O-ethyl ester 10161-84-9 C10H24NO2PSe 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N-(2-mercaptopropyl)methanesulfonamide 10177-86-3 C7H18NO3PS3 2935.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl S-propyl ester 10552-88-2 C5H13O2PS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester 10552-90-6 C6H15OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-(2-chloroethyl) S-propyl ester 10552-93-9 C6H14ClOPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(4-nitrophenyl) ester 13074-12-9 C8H10NO4PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester 13074-13-0 C9H12NO4PS 2931.00
Phosphonic dichloride, propyl- 4708-04-7 C3H7Cl2OP 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, S-butyl O-ethyl ester 13088-84-1 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonic acid, ethyl-, monoethyl ester 7305-61-5 C4H11O3P 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-ethyl ester 13113-90-1 C3H8ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, S-propyl ester 13113-91-2 C4H10ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-methyl ester 13113-92-3 C3H8ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-ethyl ester 13113-93-4 C4H10ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-propyl ester 13113-94-5 C5H12ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, Sisopropyl ester 13113-98-9 C4H10ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, ethyl-, S-(1-methylethyl) ester 13113-99-0 C5H12ClOPS 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-propyl ester 13126-64-2 C5H13OPS2 2930.90
Phosphonochloridic acid, (1-methylethyl)-, 1-methylethyl ester 13201-91-7 C6H14ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, propyl ester 13213-44-0 C6H14ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, propyl-, 1-methylethyl ester 13213-45-1 C6H14ClO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-propyl ester 13088-83-0 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonotrithioic acid, methyl-, dipropyl ester 996-05-4 C7H17PS3 2930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)- 4721-37-3 C3H9O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-methyl ester, (S)- 5152-73-8 C5H13O2PS 2931.00
Phosphonochloridic acid, methyl-, ethyl ester 5284-09-3 C3H8ClO2P 2931.00
Phosphonochloridic acid, ethyl-, ethyl ester 5284-10-6 C4H10ClO2P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, ethyl methyl ester 5301-65-5 C5H13O3P 2931.00
Phosphonamidic acid, P-ethyl-N,N-dimethyl-, ethyl ester, (+)- 5559-42-2 C6H16NO2P 2931.00
Phosphonothioic dibromide, methyl- 5827-24-7 CH3Br2PS 2931.00
4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin, 2-ethyl-, 2-oxide 5853-68-9 C9H11O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester 5902-78-3 C9H13O4PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-cyanophenyl) O-phenyl ester 5954-90-5 C14H12NO2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl- 5994-73-0 CH5O2PS 2931.00
Phosphonamidic acid, trimethyl-, methyl ester 7351-34-0 C4H12NO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-propyl ester 6173-20-2 C10H12BrCl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester, (R)- 7348-85-8 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, dipropyl ester 6410-56-6 C7H17O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl] ester 6552-19-8 C10H15O3PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester 6587-45-7 C11H17O3PS2 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, dipropyl ester 6587-94-6 C8H19PS3 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, diisopropyl ester 6588-40-5 C8H19PS3 2930.90
Phosphonic acid, ethyl- 6779-09-5 C2H7O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,O-diethyl ester 6996-81-2 C5H13O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester 7260-35-7 C10H13Cl2O2PS 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester 7284-58-4 C11H16NO5P 2931.00
Phosphonic acid, isopropyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester 7284-60-8 C12H18NO5P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, Oisopropyl O-(p-nitrophenyl) ester 13361-94-9 C11H16NO4PS 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, dimethyl ester 6163-75-3 C4H11O3P 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, methyl propyl ester 18755-44-7 C7H17O3P 2931.00
Phosphonochloridic acid, isopropyl-, propyl ester 13242-70-1 C6H14ClO2P 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, propyl-, S-propyl ester 18350-61-3 C6H14FOPS 2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, isopropyl-, S-ethyl ester 18350-62-4 C5H12FOPS 2930.90
Phosphonic chloride fluoride, isopropyl- 18350-81-7 C3H7ClFOP 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, Sisopropyl ester 18356-48-4 C5H12FOPS 2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, S-methyl ester 18356-49-5 C3H8FOPS 2930.90
Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonothioate 18425-48-4 C12H15N2O2PS 2931.00
Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, ethyl ethylphosphonate 18425-49-5 C12H15N2O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, S[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O-methyl ester 18466-11-0 C9H12ClOPS3 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-ethyl ester 18596-51-5 C11H15Cl2O2PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(2,4-dichlorophenoxy)methyl] O-propyl ester 18596-67-3 C12H17Cl2O2PS2 2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, S-(2-chloroethyl) ester 18350-57-7 C3H7ClFOPS 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, ethyl propyl ester 18755-38-9 C6H15O3P 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester 18313-91-2 C11H16NO4PS 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, diethyl ester 18812-51-6 C7H17O3P 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, bis(1-methylethyl) ester 18812-55-0 C9H21O3P 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, S-methyl ester 19057-03-5 C4H10ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, S-propyl ester 19057-04-6 C6H14ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, propyl-, Sisopropyl ester 19057-05-7 C6H14ClOPS 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, isopropyl-, S-ethyl ester 19057-06-8 C5H12ClOPS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloroethyl) O-(4-cyanophenyl) ester 19133-28-9 C11H13ClNO2PS 2931.00
Phosphonic dibromide, methyl- 19430-64-9 CH3Br2OP 2931.00
Ammonium, (2-hydroxyethyl)dimethylphenyl-, methyl sulfate, methylphosphonofluoridate 19447-71-3 C11H18FNO2P.CH3O4S 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-diethyl ester 20395-17-9 C10H24O4P2S3 2930.90
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-methyl ester 20518-03-0 C2H6FOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-benzo[b]thiophene-4-yl S-propyl ester 18729-79-8 C12H15OPS3 2934.99
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-(1-methylethyl) ester 16537-51-2 C14H18NO3PS2 2930.90
Phosphonic acid, ethyl-, dipropyl ester 6163-76-4 C8H19O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, bimol. monoanhydride, S,S-dipropyl ester 13413-40-6 C8H20OP2S4 2930.90
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 4-nitrophenyl ester 13538-10-8 C11H16NO5P 2931.00
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, ethyl ester 14283-39-7 C3H8ClPS2 2930.90
Phosphonic diamide, P-ethyl-N,N,N’,N’-tetramethyl- 14655-69-7 C6H17N2OP 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloro-2-propenyl) O-(4-nitrophenyl) ester 14667-53-9 C10H11ClNO4PS 2931.00
Phosphonotrithioic acid, methyl-, dimethyl ester 14806-66-7 C3H9PS3 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-dimethyl ester 14806-67-8 C4H11O2PS 2931.00
Phosphonochloridic acid, methyl-, propyl ester 15110-09-5 C4H10ClO2P 2931.00
Phosphonic acid, ethyl-, methyl 4-nitrophenyl ester 15536-01-3 C9H12NO5P 2931.00
Phosphonous acid, methyl-, diethyl ester 15715-41-0 C5H13O2P 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, ethyl-, S-propyl ester 18350-59-9 C5H12FOPS 2930.90
Phosphonochloridodithioic acid, methyl-, methyl ester 16284-71-2 C2H6ClPS2 2930.90
Phosphonotrithioic acid, ethyl-, diethyl ester 13297-95-5 C6H15PS3 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O-(2-methylpropyl) ester 16537-52-3 C15H20NO3PS2 2930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, ethyl ester 17162-55-9 C4H10ClPS2 2930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, propyl ester 17162-56-0 C5H12ClPS2 2930.90
Phosphonochloridodithioic acid, ethyl-, 1-methylethyl ester 17162-57-1 C5H12ClPS2 2930.90
Butanedioic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioyl]thio]-, diethyl ester 17581-48-5 C12H23O4PS3 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-propyl ester 18005-37-3 C4H10ClOPS 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-butyl ester 18005-38-4 C5H12ClOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-diethyl ester 18032-95-6 C6H15OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester 18278-44-9 C5H12NO2PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-dimethyl ester 18300-07-7 C8H20O2P2S5 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S’-[thiobis(methylene)] O,O’-diethyl ester 18300-10-2 C10H24O2P2S5 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-methyl ester 15720-03-3 C5H13O2PS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(p-tert-butylphenyl) O-methyl ester 2984-66-9 C13H21OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-phenyl ester 2665-30-7 C13H12NO4PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-methyl ester 2667-49-4 C8H9Cl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(methylthio)phenyl] ester 2703-13-1 C10H15O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester 2720-17-4 C10H12BrCl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-(1-methylethyl) ester 2720-18-5 C10H12BrCl2O2PS 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester 2720-19-6 C9H10BrCl2O2PS 2931.00
Phosphorane, tetrachloromethyl- 2725-68-0 CH3Cl4P 2931.00
Ethanaminium, 2[(fluoromethylphosphinyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, iodide 2797-10-6 C6H16FNO2P.I 2931.00
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-methyl ester 2917-21-7 C9H11ClNO4PS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(ethylsulfonyl)phenyl] ester 3309-71-5 C11H17O4PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(4-methylphenyl) ester 2984-65-8 C10H15OPS2 2930.90
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-ethyl ester 2524-16-5 C3H8ClOPS 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-oxo-2-phenylethyl ester 6203-26-5 C15H14NO6P 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-phenyl ester 2984-68-1 C8H11OPS2 2930.90
Phosphonic acid, propyl- 4672-38-2 C3H9O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, propyl-, O-ethyl S-phenyl ester 2984-71-6 C11H17OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, Oisopropyl S-p-tolyl ester 2984-73-8 C12H19OPS2 2930.90
2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-dimethyl-, 3,9-dioxide 3001-98-7 C7H14O6P2 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-o-tolyl ester 3099-88-5 C11H17OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O[4-(ethylthio)phenyl] ester 3186-12-7 C11H17O2PS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O[4-(methylthio)phenyl] ester 3186-14-9 C9H13O2PS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, methyl-, O-phenyl S-propyl ester 3239-63-2 C10H15OPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester 2984-64-7 C10H14ClOPS2 2930.90
Phosphonamidic acid, trimethyl-, isopropyl ester 2511-07-1 C6H16NO2P 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-[(2-pyridylthio)methyl] ester 1748-47-6 C10H16NOPS3 2933.39
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-(2-fluoroethyl) ester 1763-36-6 C5H12FO2PS 2931.00
Phosphonic acid, propyl-, dipropyl ester 1789-95-3 C9H21O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester 1832-54-8 C4H11O3P 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-3-methylphenyl) O-ethyl ester 1942-78-5 C11H16ClOPS2 2930.90
Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-m-tolyl) O-methyl ester 1942-80-9 C10H14ClOPS2 2930.90
Ammonium, (3-hydroxypropyl)trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate 1978-17-2 C7H18FNO2P.I 2931.00
Aziridine, 1,1’-(ethylphosphinylidene)bis- 2275-83-4 C6H13N2OP 2933.99
Aziridine, 1,1’-(propylphosphinylidene)bis- 2275-86-7 C7H15N2OP 2933.99
Phosphonamidic acid, trimethyl-, ethyl ester 2404-80-0 C5H14NO2P 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-(ethylsulfinyl)phenyl] ester 2636-23-9 C11H17O3PS2 2930.90
Phosphonic acid, methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl 1-methylethyl ester, ethanedioate (1:1) 2478-96-8 C8H20NO3P.C2H2O4 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester 2524-17-6 C4H10ClOPS 2931.00
Phosphonothioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester 2511-10-6 C5H13O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester 2511-11-7 C6H15O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-methyl ester 2511-12-8 C5H13O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, propyl-, O,S-diethyl ester 2511-13-9 C7H17O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dibutyl ester 2511-15-1 C10H23O2PS 2930.90
Phosphonic diamide, pentamethyl- 2511-17-3 C5H15N2OP 2931.00
Phosphonamidic acid, trimethyl-, propyl ester 2511-27-5 C6H16NO2P 2931.00
Phosphonothioic dichloride, propyl- 2524-01-8 C3H7Cl2PS 2931.00
Phosphonochloridothioic acid, methyl-, O-methyl ester 2524-15-4 C2H6ClOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-phenyl ester 2984-70-5 C9H13OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O,O-diethyl ester 2455-45-0 C6H15O2PS 2931.00
Phosphinic acid, methyl- 4206-94-4 CH5O2P 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-(1-methylethyl) ester 4241-37-6 C4H10FOPS 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-propyl ester 4241-38-7 C4H10FOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, propyl-, O-ethyl S-p-tolyl ester 2984-67-0 C12H19OPS2 2930.90
Phosphonic acid, propyl-, dibutyl ester 4628-12-0 C11H25O3P 2931.00
Phosphonofluoridothioic acid, methyl-, O-ethyl ester 4241-39-8 C3H8FOPS 2931.00
Phosphonodithioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester 3347-31-7 C5H13OPS2 2930.90
Phosphonothioic dibromide, ethyl- 3931-88-2 C2H5Br2PS 2931.00
Phosphonodithioic acid, isopropyl-, O-ethyl ester, S-ester with dihydro-3-mercapto-5-methyl-2(3H)-furanone 4633-34-5 C10H19O3PS2 2932.29
Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-chlorobutyl) O[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] ester 3954-73-2 C12H14ClF3NO4PS 2931.00
Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, bis(1-methylethyl) ester 3759-39-5 C9H21O3P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 4-nitrophenyl ester 3735-97-5 C10H14NO5P 2931.00
Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, anhydride with dimethyl phosphate 3348-63-8 C4H12O6P2 2931.00
Phosphonodithioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester 3347-32-8 C6H15OPS2 2930.90
Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester 3675-88-5 C8H19O2PS 2930.90
Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-ethyl ester 3563-52-8 C10H13ClNO4PS 2931.00
Phosphoramidic chloride fluoride, dimethyl- 36598-84-2 C2H6ClFNOP 2929.90
Phosphoramidic difluoride, dimethyl- 354-43-8 C2H6F2NOP 2929.90
Phosphoramidic difluoride, dipropyl- 40882-01-7 C6H14F2NOP 2929.90
Phosphoramidic bromide fluoride, diethyl- 758-71-4 C4H10BrFNOP 2929.90
Phosphoramidic dichloride, dimethyl- 677-43-0 C2H6Cl2NOP 2929.90
Phosphoramidic dichloride, diethyl- 1498-54-0 C4H10Cl2NOP 2929.90
Phosphoramidic chloride fluoride, diethyl- 650-72-6 C4H10ClFNOP 2929.90
Phosphoramidic difluoride, diethyl- 359-94-4 C4H10F2NOP 2929.90
Phosphoramidic dichloride, dipropyl- 40881-98-9 C6H14Cl2NOP 2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, methyl propyl ester 170082-64-1 C6H16NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, ethylmethyl-, diethyl ester 53279-98-4 C7H18NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, diethyl-, dimethyl ester 65659-19-0 C6H16NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl methyl ester, (S)- 71877-78-6 C5H14NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl methyl ester, (R)- 71877-79-7 C5H14NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, diethyl-, ethyl methyl ester 89893-77-6 C7H18NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, ethyl 1-methylethyl ester 99520-56-6 C7H18NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, methyl 1-methylethyl ester 141968-54-9 C6H16NO3P 2929.90
Phosphoramidic acid, dimethyl-, dimethyl ester 597-07-9 C4H12NO3P 2929.90
Arsenic trichloride 7784-34-1 AsCl3 2812.10
Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl- 76-93-7 C14H12O3 2918.19
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol 1619-34-7 C7H13NO 2933.39
2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)- 96-79-7 C8H18ClN 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl- 100-35-6 C6H14ClN 2921.19
2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-, hydrochloride 4261-68-1 C8H18ClN.ClH 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, sulfate (1:1) 67845-39-0 C6H14ClN.H2O4S 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, hydrochloride 869-24-9 C6H14ClN.ClH 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-diethyl-, sulfate (2:1) 68391-41-3 C6H14ClN.1/2H2O4S 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl- 107-99-3 C4H10ClN 2921.19
1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-, hydrochloride 4535-86-8 C8H18ClN.ClH 2921.19
Propylamine, N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride 13105-93-6 C7H16ClN.ClH 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N-ethyl-N-methyl-, hydrochloride 4535-88-0 C5H12ClN.ClH 2921.19
Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride 4584-46-7 C4H10ClN.ClH 2921.19
Ethanamine, 1-chloro-N,N,-diethyl 77200-17-0 C6H14ClN 2921.19
1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl- 36716-60-6 C8H18ClN 2921.19
Ethanol, 2-(ethylisopropylamino)-, picrate 2893-62-1 C7H17NO.C6H3N3O7 2922.19
Ethanol, 2[bis(1-methylethyl)amino]- 96-80-0 C8H19NO 2922.19
Ethanol, 2-(dipropylamino)-, hydrochloride 4535-76-6 C8H19NO.ClH 2922.19
(2-Hydroxyethyl)tripropylammonium chloride 96311-53-4 C11H26NO.Cl 2923.90
Ethanol, 2-(ethylmethylamino)- 2893-43-8 C5H13NO 2922.19
Ethanol, 2[ethyl(1-methylethyl)amino]- 2893-61-0 C7H17NO 2922.19
Ethanol, 2-(ethylpropylamino)-, picrate 2893-64-3 C7H17NO.C6H3N3O7 2922.19
Ethanaminium, N-ethyl-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, chloride 63982-26-3 C7H18NO2.Cl 2922.19
Ethanol, 2-(dipropylamino)- 3238-75-3 C8H19NO 2922.19
Ethanol, 2-(ethylpropylamino)- 2893-56-3 C7H17NO 2922.19
Ethanethiol, 2[bis(1-methylethyl)amino]- 5842-07-9 C8H19NS 2930.90
Ethanethiol, 2-(dipropylamino)- 5842-06-8 C8H19NS 2930.90
Ethanethiol, 2-(diethylamino)- 100-38-9 C6H15NS 2930.90
Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride 13242-44-9 C4H11NS.ClH 2930.90
Ethanethiol, 2-(dimethylamino)- 108-02-1 C4H11NS 2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) 79321-32-7 C7H7O3S.C5H14NS 2930.90
[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diethanaminium, N,N’-bis(2-mercaptoethyl)-N,N,N’,N’-tetramethyl-.beta.,.beta.’-dioxo-, dibromide 60872-42-6 C24H34N2O2S2.2Br 2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, iodide 7161-73-1 C5H14NS.I 2930.90
Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride 1942-52-5 C6H15NS.ClH 2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl-, chloride 37880-96-9 C5H14NS.Cl 2930.90
Ethanethiol, 2[bis(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride 41480-75-5 C8H19NS.ClH 2930.90
Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, sodium salt 55931-94-7 C4H11NS.Na 2930.90
Ethanaminium, N,N-diethyl-2-mercapto-N-methyl-, iodide 66753-00-2 C7H18NS.I 2930.90
Ethanaminium, 2-mercapto-N,N,N-trimethyl- 625-00-3 C5H14NS 2930.90
[1,1’:4’,1’’-Terphenyl]-4,4’’-diethanaminium, N,N’-bis(2-mercaptoethyl)-N,N,N’,N’-tetramethyl-.beta.,.beta.’-dioxo-, dibromide 73206-33-4 C30H38N2O2S2.2Br 2930.90
Ethanol, 2,2’-thiobis- 111-48-8 C4H10O2S 2930.90
2-Butanol, 3,3-dimethyl- 464-07-3 C6H14O 2905.19
Tablo 3
A. Toksik kimyasallar
Carbonic dichloride 75-44-5 CCl2O 2812.10
Cyanogen chloride ((CN)Cl) 506-77-4 CClN 2851.00
Hydrocyanic acid 74-90-8 CHN 2811.19
Methane, trichloronitro- 76-06-2 CCl3NO2 2904.90
B. Precursors :
Phosphoric trichloride 10025-87-3 Cl3OP 2812.10
Phosphorous trichloride 7719-12-2 Cl3P 2812.10
Phosphorane, pentachloro- 10026-13-8 Cl5P 2812.10
Phosphorous acid, trimethyl ester 121-45-9 C3H9O3P 2920.90
Phosphorous acid, triethyl ester 122-52-1 C6H15O3P 2920.90
Phosphonic acid, dimethyl ester 868-85-9 C2H7O3P 2920.90
Phosphonic acid, diethyl ester 762-04-9 C4H11O3P 2920.90
Sulfur chloride (S2Cl2) 10025-67-9 Cl2S2 2812.10
Sulfur chloride (SCl2) 10545-99-0 Cl2S 2812.10
Thionyl chloride 7719-09-7 Cl2OS 2812.10
Ethanol, 2,2’-(ethylimino)bis- 139-87-7 C6H15NO2 2922.19
Ethanol, 2,2’-(methylimino)bis- 105-59-9 C5H13NO2 2922.19
Ethanol, 2,2’,2’’-nitrilotris- 102-71-6 C6H15NO3 2922.13

 

* Bu sınıflandırmalar iyodür içeren anyon göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Diğer anyonlar farklı tarife pozisyonlarında sınıflandırılabilmektedir.

Liste E

 

INN Tarife Pozisyon
Pegacaristim

(INN List 80)

3907.20

 

Pegnartograstim

(INN List 80)

3907.20

 

Labradimil

(INN List 83)

2937.19

 

INN LISTE 84

 

INN Tarife Pozisyonu
Abrineurin 2937.19
Alfatradiol 2907.29
Aviscumine 3002.90
Diflomotecan 2939.99
Fesoterodine 2922.50
Insulin glulisine 2937.19
Micafungin 2941.90
Peginterferon

alfa-2a

3907.20

 

Peginterferon

alfa-2b

3907.20

 

Pitrakinra 2934.99
Sibenadet 2934.20
Soblidotin 2933.99
Sumanirole 2933.99
Tipifarnib 2933.79
Traxoprodil 2933.39

 

INN LISTE 85

 

INN Tarife Pozisyonu
Alicaforsen 2934.99
Amelubant 2925.20
Bimatoprost 2937.50
Darbepoetin alfa 3002.10
Drotrecogin alfa 3002.10
Enfuvirtide 2933.29
Epafipase 3507.90
Epoetin delta 3002.10
Garnocestim 3002.10
Lapisteride 2933.79
Livaraparin calcium 3913.90
Mirostipen 3002.10
Pralnacasan 2934.99
Pratosartan 2933.99
Reminertant 2933.49
Tenivastatin 2918.19
Zonampanel 2933.59
Zoticasone 2937.22

 

Liste F

 

INN LISTE 86

 

INN Tarife Pozisyonu
Acolbifene 2934.99
Bazedoxifene 2933.99
Bifarcept 2933.29
Coluracetam 2934.99
Dapivirine 2933.59
Deferasirox 2933.99
Degarelix 2937.19
Dersalazine 2933.39
Detiviciclovir 2933.59
Edonentan 2935.00
Efaproxiral 2924.29
Flindokalner 2933.79
Gimatecan 2939.99
Icaridin 2933.39
Iguratimod 2935.00
Ilaprazole 2933.39
Indiplon 2934.99
Indisulam 2935.00
Leconotide 2934.99
Licofelone 2933.99
Lonafarnib 2933.39
Lubazodone 2934.99
Luliconazole 2934.99
Meldonium 2928.00
Metelimumab 3002.10
Mitemcinal 2932.29
Naxifylline 2939.59
Oglufanide 2933.99
Oregovomab 3002.10
Otamixaban 2933.39
Palifermin 2933.29
Peramivir 2925.20
Talibegron 2922.19
Tariquidar 2933.49
Tebanicline 2933.39
Tecastemizole 2933.39
Technetium (99m Tc) fanolesomab 2844.40
Tigecycline 2941.30
Tiviciclovir 2933.59
Tosagestin 2937.23
Trabectedin 2934.99
Zosuquidar 2933.59

 

Liste G

INN LISTE 87

 

INN Tarife Pozisyonu
Apaziquone 2933.99
Apolizumab 3002.10
Asenapine 2934.99
Axomadol 2922.50
Bifeprunox 2934.99
Canertinib 2934.99
Cefovecin 2941.90
Dabigatran etexilate 2933.39
Delucemine 2921.49
Ecromeximab 3002.10
Eculizumab 3002.10
Edotecarin 2934.99
Eglumegad 2922.49
Elzasonan 2934.99
Enecadin 2933.59
Ertiprotafib 2934.99
Fandosentan 2934.99
Fontolizumab 3002.10
Garenoxacin 2933.49
İdusulfase 3507.90
İndiplon 2934.99
İroxanadine 2934.99
Lidorestat 2934.20
Lubazodone 2934.99
Lubiprostone 2937.50
Lumiracoxib 2922.49
Merimepodib 2934.99
Naminidil 2926.90
Nemifitide 2933.99
nortopixantrone 2933.99
Osemozotan 2932.99
Palindore 2934.99
Pascolizumab 3002.10
Perflubrodec 2903.47
Picoplatin 2843.90
Pumosetrag 2934.99
Siplizumab 3002.10
Soraprazan 2933.99
Tacapenem 2941.90
Tapentadol 2922.29
Tecadenoson 2934.99
Tecalcet 2922.29
Teneliximab 3002.10
Topixantrone 2933.99
Toralizumab 3002.10
Torcitabine 2934.99
triplatin tetranitrate 2843.90
Tulathromycin 2941.90
Vapaliximab 3002.10
Varespladib 2933.99

Liste H

INN LISTE 85 and 86

INN Tarife Pozisyonu
Telbermin

(INN List 85)

2934.99

 

Olcegepant (INN List 86) 2933.59

Liste I

INN LIST 87

INN Tarife Pozisyonu
Albaconazole 2933.59
Alvimopan 2933.39
Cethromycin 2941.90
Eszopiclone 2933.79
Liraglutide 2937.19
Mozavaptan 2933.99
Nalfurafine 2939.19
Oblimersen 2934.99
Ortataxel 2932.99
Pegaptanib 3907.20
Pegsunercept 3907.20
Plevitrexed 2933.59
Torcetrapib 2933.49
Trabectedin 2934.99

Liste J

INN LISTE 88

INN Tarife Pozisyonu
Arundic acid 2915.90
Salcaprozic acid 2924.29
Alvocidib 2934.99
Anatibant 2935.00
Ardenermin 2934.99
Arimoclomol 2933.39
Aselizumab 3002.10
Ataciguat 2935.00
Atazanavir 2933.39
Barixibat 2933.39
Barusiban 2934.99
Bertilimumab 3002.10
Bortezomib 2933.99
Cinacalcet 2921.49
Darunavir 2935.00
Dexmethylphenidate 2933.39
Disufenton sodium 2929.90
Dofequidar 2933.59
Doramapimod 2934.99
Etiprednol dicloacetate 2937.22
Etravirine 2933.59
Etriciguat 2933.59
Fipamezole 2933.29
Gemcabene 2918.90
Ibrolipim 2931.00
Iclaprim 2934.99
Iosimenol 2924.29
Latidectin 2941.90
Lurasidone 2934.20
Mantabegron 2922.19
Matuzumab 3002.10
Mitratapid 2934.99
Oxeglitazar 2932.99
Posizolid 2934.99
Rafabegron 2933.99
Rupintrivir 2934.99
Sorafenib 2933.39
Squalamine 2922.19
Tacedinaline 2924.29
Telbivudine 2934.99

Liste K

INN LISTE 89

INN Tarife Pozisyonu
Belimumab 3002.10
Cantuzumab mertansine 3002.10
Cimicoxib 2935.00
Dabuzalgron 2935.00
Dacinostat 2933.99
Desvenlafaxine 2922.50
Diquafosol 2934.99
Disermolide 2932.29
Edifoligide 2934.99
Edratide 2933.99
Elsilimomab 3002.10
Elvucitabine 2934.99
Epitumomab cituxetan 3002.10
Firocoxib 2932.29
Fluorescein lisicol 2932.29
Freselestat 2934.99
Galiximab 3002.10
Icofungipen 2922.49
Icrocaptide 2933.99
Istradefylline 2939.59
Ladostigil 2924.29
Lapatinib 2934.99
Lomeguatrib 2934.99
Odiparcil 2934.99
Omiganan 2933.99
Pactimibe 2933.99
Pertuzumab 3002.10
Pixantrone 2933.99
Pritumumab 3002.10
Ralfinamide 2924.29
Rebimastat 2933.29
Talizumab 3002.10
Technetium (99mTc)

nitridocade

2844.40

 

© Akif PARLATAN 500&1715