Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:10)

Course ID

11.07.2007-26579 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 10)

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nin 38 inci Dönem Toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN Ürünleri Listesini (94 No’lu liste) kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. maddesi ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,

(e) International Non-Proprietary Name (INN): “Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim”i,

ifade eder.

                Genel açıklamalar

                MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararları’na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN 38. DÖNEM KARARLARI

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma Gerekçesi
1. Şeffaf plastik torbaya konulmuş ve semaver biçimindeki seramik bir kap içinde paketlenmiş siyah çay.

 

 

Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır:

0902.30 Alt Pozisyonu (çay)

6913.90 Alt Pozisyonu (kap)

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

2. Anti besinsel maddeleri (Antinutrisyonel) etkisiz hale getirmek amacıyla 1 ila 30 dakikada 120ºC ila 140ºC sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutulmuş soya fasulyesi.

 

1201 pozisyonu

1 no’lu Genel Yorum Kuralları

3. Tütün karışımı, meyve aromalı melaslar, şeker, gliserin, aromatik hülasalar ve sıvı yağlardan oluşan nargile tütünü

 

2403.10 Alt pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

4. Bazı INN ürünleri.

[Ekteki 94 no’lu INN listesine bakınız].

 

29. ve 30. Fasıllar
5. Pradefovir (INN)

 

2934.99 Alt pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

6. Filgrastim 2934.99 Alt pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

7. Toz haline getirilmiş ekmek müstahzarları ve un karışımlarında hacim artırıcı olarak kullanılmaya mahsus bitkisel mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri ile trikalsiyum fosfat içeren toz biçimindeki emülgatör.

 

3824.90 Alt pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

8. Toz haline getirilmiş ekmek müstahzarları ve un karışımlarında hacim artırıcı olarak kullanılmaya mahsus bitkisel monogliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri ile kalsiyum karbonat içeren toz biçimindeki emülgatör.

 

3824.90 Alt pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

9. Hazır yiyecek endüstrisinde, uçaklarda, trenlerde vs kullanılan, gıda maddesi konulmasına mahsus, bir kapak ve alt kısımdan oluşan (iki bölüme ayrılmış) polistirenden mamul kap.

 

3923.10 Alt pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

10. Kumaş kenarları olan, ancak atkı ipliklerindeki katlaması dikilmemiş, dikdörtgen şeklinde kesilmiş (137 x 198 cm) %100 pamuktan mamul baskılı dokunmuş mensucat. Eşya, çarşaf olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 

52. Fasıl

52.08 veya 52.09 Pozisyonları

(“hazır eşya” olarak mütalaa edilmemiştir)

 

11. Motorlu taşıt egzoz katalitik konvertörünü tek parça halinde yerinde tutmak ve ses yalıtımı sağlamak için kullanılan, rulo veya tabaka halinde, ısıyla genleşebilen mineral yününden keçe. Bu eşya, seramik liflerden (alümina silikat), genleştirilmemiş vermikülit ve bir organik bağlayıcıdan oluşur.

 

6806.90 Alt Pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

12. Şeffaf plastik torbaya konulmuş siyah çay ihtiva eden semaver biçiminde seramik kap.

 

Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır:

0902.30 Alt Pozisyonu (çay)

6913.90 Alt Pozisyonu (kap)

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

13. Esas olarak gıdaların ticari olarak hazırlanmasında, paketlenmesinde ve taşınmasında kullanılan “tabak benzeri” tek kullanımlık alüminyum folyo kap (boyutlar: dışa doğru eğimli kenarlar hariç iç çap 15 cm, kenarlar dâhil dış çap 20 cm, 2 cm derinlik ve 425 ml hacim).

 

 

7615.19 Alt Pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

14. Her bir model için toplam kopya sayısı on ikiyi geçmeyen kendine özgü ince el boyamaları olan bronz minyatürler (sanat nesneleri).

 

 

8306.29 Alt Pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

 

15. Her birimi bir evaporatör ısı değişim bobini, bu bobin üzerindeki havanın çekilmesinde ve odaya hava üflenmesinde kullanılan motorla çalışan elektrikli fan, ve ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş bir hava filtresi bir termostat ve kontrol panelinden oluşan sıkıştırma tipi ayrı elemanlı sistem (split sistem) klima cihazı için dâhili birimi. Birim, soğutucunun dahili birim ile bir dış birimin arasından geçtiği elektrik kablosu ve bakır boru tesisatı ile bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

 

 

8415.90 Alt Pozisyonu

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

16. Sadece 95.04 pozisyonundaki oyun makineleriyle kullanılan oyun yazılımı kayıtlı optik diskler.

 

85.23 Pozisyonu

 

17. Tek bir kişinin taşınması için tasarlanmış; kaldırımlar, yaya ve bisiklet yolları gibi düşük hızda seyredilen yerlerde kullanılmaya mahsus iki tekerlekli, elektrikle çalışan ulaşım aracı.

Yataygözler (jiroskop) algılayıcıları ve çoklu mikroişlemcilerden oluşan bir sistem yan yana konmuş birbirinden ayrı iki tekerlek üzerinde hem aracın hem de kullanıcının dengesini sağlarken, aracın teknolojisi sürücünün dik durmasını sağlar.

 

8711.90 Alt Pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

18. Toplardamardaki (kirli) kanın alınmasında kullanılmaya mahsus, kanın istenen miktarda çekilebilmesi için önceden belirlenmiş bir boşluğa sahip plastik tüpler. Steril bir iç kısma sahiptirler ve çeşitli özelliklerde bulunurlar, çekim miktarına bağlı olarak önceden belirlenmiş dozlarda kimyasallar içerebilirler veya içermeyebilirler. Tüpler, renklerle kodlandırılmış iç halkalara sahip yine renklerle kodlandırılmış emniyet kapakları ile teçhiz edilmiştir. Kapağın rengi, tüpte bir kimyasal katkı maddesi bulunup bulunmadığını ve şayet bulunuyorsa türünü; iç halkanın rengi ise, tüpte ayırıcı jel ya da polistiren tanecikler bulunup bulunmadığını veya tüpün özel bir pediatrik kullanıma mahsus olup olmadığını gösterir.

 

9018.39 Alt Pozisyonu

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

19. Perakende satılmak üzere tek bir kutuya konulmuş kare biçiminde (76 x 76 cm) masif sert ahşaptan bir masa ve mavi/yeşil ekose mensucattan oturma minderi bulunan uyumlu iki ahşap sandalyeden oluşan set halinde eşya.

 

9403.60 Alt Pozisyonu

1 ve 6 [2 (a) ve 3(c)] no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

EK:  INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ

 

94 no’lu INN listesi

 

Tarife pozisyonu

apadenoson

capeserod

celivarone

denagliptin

denosumab

diaplasinin

dilopetine

dutacatib

fosaprepitant

fospropofol

ipilimumab

iratumumab

mavacoxib

nimotuzumab

obatoclax

ocrelizumab

pazopanib

rotigaptide

sapacitabine

sontuzumab

sotirimod

stamulumab

tadocizumab

ticilimumab

tiplasinin

tucotuzumab celmoleukin

zibotentan

2934.99

2934.99

2932.99

2933.99

3002.10

2933.99

2934.99

2933.59

2934.99

2919.90

3002.10

3002.10

2935.00

3002.10

2933.99

3002.10

2935.00

2933.99

2934.99

3002.10

2933.99

3002.10

3002.10

3002.10

2933.99

3002.10

2935.00

© Akif PARLATAN 500&1715