Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannameler

Course ID
11/08/20520

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-161.02.01 27.07.2020 / 56154872

Konu   :Müşavir Blokesi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylarda, BİLGE sisteminde Gümrük Müşavirinin herhangi bir sebeple blokelenmiş olduğu durumlarda, beyannamelerin işlemlerinin tamamlanamadığından bahisle söz konusu beyannamelerin kapatılamadığı ve Genel Müdürlüğümüzce kapatılmaları talep edilmektedir.

BİLGE sisteminde halihazırda TCGB 54 nolu alandaki gümrük müşavirinin blokeli olduğu durumlarda ilgili gümrük idaresince BİLGE Detaylı Beyan modülünde referans listesinde yer alan diğer gümrük müşavirlerinden birinin seçilmesi suretiyle beyanname işlemlerine devam edilmesi teknik olarak mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen konu ile ilgili olarak tüm bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilerek bu nevi işlemlerin Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

© Akif PARLATAN 500&1715