Gümrük Yönetmeliği Ek: 2 (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)

Course ID

EK  2     T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION

1 HAK SAHİBİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi        Gizli

 

2. BTB Referans Numarası

 

 

3. Geçerliliğin Başlama Tarihi

 

 

Önemli Not

Bu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.

Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası

 

 

5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu

 

   
6. Eşyanın Tanımı                                                                      

 

7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi            Gizli

 

8. Sınıflandırmanın Gerekçesi

 

9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.

 

Tanım Broşürler Fotoğraflar    Numuneler        Diğer
 

 

 

Tarih:                      İmza:                     Mühür:

 

2 GÜMRÜK İDARESİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                                    Gizli

 

 

2. BTB Referans Numarası

 

3. Geçerliliğin Başlama Tarihi

 

Önemli Not

 

Bu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.

Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası

 

5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu

 

6. Eşyanın Tanımı                                                                       

 

7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi         Gizli

 

8. Sınıflandırmanın Gerekçesi

 

9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.

 

 

Tanım Broşürler Fotoğraflar    Numuneler        Diğer
 

 

 

 

 

Tarih:                      İmza:                     Mühür:

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715