Gümrük Yönetmeliği Ek:15 (İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu)

Course ID

EK 15 

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNİN BEYAN FORMU/ANALİZ SONUÇ RAPORU (I)

Eşyanın Türü              :

(Ticari Tanımı)

Belge                          :

(Tipi, No., Tarih)

Gönderici                   :
Alıcı                            :
Beyan Sahibi              : İmza/Kaşe  :
Kıymeti                      : Net Ağırlık  :
Kapların Adet ve Türü:
Menşe Ülkesi              :
 

Üründeki Tarım

Unsuru Oranları/Kodu/

Ana Ürün                   :

 

 

Ekler: Numune Adedi:
     

(II)

Analiz Sonucu            :

Tahlili Onaylayan                                   Rapor Tarihi               :

Amir                                                      Rapor Numarası         :

 

 

Kimyager

Mühür                                                İmza    :

İsim     :

© Akif PARLATAN 500&1715