Gümrük Yönetmeliği Ek:18 (Elçilik Mektubu Örneği)

Course ID

EK 18

ELÇİLİK MEKTUBU ÖRNEĞİ

   ……………….. Büyükelçiliği

Sayı:                                                                                       ANKARA:   /   /200..

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

KOLİNİN EŞYANIN
Adedi

 

 

Markası No.su Cinsi Markası Modeli Miktarı  

Değeri

 

Menşei

Adedi Ağırlığı
 

 

 

Hangi araç ile geldiği     :…………………………………………………………….

Gümrüklere geliş tarihi  : …………………………………………………………….

Konişmento No.             : …………………………………………………………….

İrsaliye No.                   :

 Kime ait olduğu, ilgilinin sıfatı ve imzası:…………………………………

…………. adına gelen cins ve ayrıntısı yukarıda yazılı eşyanın ………. No.lu kanun hükümlerine göre muafiyetten   faydalandırılmasını, gerekli  gümrük işleminin yapılmasını ve ………………. teslimini rica ederim.

 

Dışişleri Bakanlığı Protokol

Genel Müdürlüğünce görülmüştür.

ANKARA

Protokol Genel Müdürü

Kayıt No:

Misyon Şefinin İmzası

Resmi Mühür

 

Not: 1 – Bu mektup vize tarihinden itibaren 30 gün  geçerlidir.

2 – Yukarıda eşyanın miktarı; (sigara için adet, içki için şişe adedi, kumaş için metre).

© Akif PARLATAN 500&1715