Gümrük Yönetmeliği Ek:19 (Kurye Mektubu Örneği)

Course ID

EK 19

                                     KURYE MEKTUBU ÖRNEĞİ       

T.C.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kabın adedi ve cinsi Gideceği yer
 
 
   
   

………………………………………… Dışişleri Bakanlığı kuryesi olarak yabancı memleketlere gitmekte ve beraberinde yukarıda    adet ve nevi gösterilen ve üzeri Bakanlık mühürü ile mühürlü bulunan ………………….. parça kap götürmektedir.

 

Ankara,     /        /20

Dışişleri Bakanı a.

© Akif PARLATAN 500&1715