Gümrük Yönetmeliği Ek:22/22-A (Sahipsiz veya Kayıp Bagaj için Gümrük Beyanı)

Course ID

EK 22/A        (Ek:RG-20/11/2012-28473)

Tarih (Date)              :…../…../20…

Rapor No (File No) :…………….

SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI

……………………………………….. YOLLARI’nın …../…../20…. tarihinde …………………..sefer sayılı uçağı ile ……………….gelişimde uçaktan çıkmayan ……………………………….etiket nolu …….. adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare gelişinde gümrük muayenesinin yapılıp tarafıma tesliminde ……………………………Hava Yolları / Yer Hizmetleri’ nin yetkilisini vekil tayin ederim.

                                         

                                               

                                                İMZA

 

 

CUSTOMS DECLARATION FOR UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE

I undersigned, arrived …………on …../…../20….. by ……………………………flight number…………….. declare that ……….. of my baggage(s) with tag number(s) …………………………………didn’t arrive by the same flight. I also declare that my lost baggage(s) contain/ does not contain goods subject to customs declaration. If every property arrives, …………………………………….. Airlines/Ground Handling representative has got my permission to perform customs clerance on my behalf.

  

                                             SIGNATURE

YOLCUNUN (PASSENGER) :

Adı / Soyadı ( Name / Surname)         :……………………………………………………………………………..

İkamet adresi ( Permanent address )   :……………………………………………………………………………..

Geçici adresi ( Temporary address)    :……………………………………………………………………………..

Telefon ( Telephone )                         :………………………………………………………………………

 

PASAPORT ( PASSPORT )  :

Pasaport No ( Passport No ) :……………               Milliyeti ( Nationality ): ………………

Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue )           :……………

 

Bagajınızın içeriğini belirtiniz   :………………………………

( Contents of bag(s) )                  :…………………………………

BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI BIRAKINIZ

IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION

Şifre

(Combination)

Anahtar (Key)

 

Bagajımın …………………Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime gönderilmesini istiyorum.                                     

                       (I would like my luggage (s) sent to my address by ……………………………Airlines/Ground Handling.)

Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum.

                      ( Bag (s) will be collected in person by myself. )

EK 22
 A VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ
T.C. SÖZLÜ BEYAN FORMU  1      B  E  Y  A  N
 2 Gönderici/İhracatçı No
 3 Formlar  4 Yükl. listeleri
 5 Kalem sayısı  6 Kap adedi  7 Referans numarası
 8 Alıcı No  9 Mali Müşavir/Serbest Muhasebeci No
 10 Sevk ülkesi  11Ticaret yapılan  12 Kıymet bildirim formu  13 T.P.
 ülke
 14 Beyan sahibi/Temsilcisi No  15 Çıkış/ihracat ülkesi  15 Çıkış ülkesi kodu  17 Gideceği ülke kodu
a
b
a
b
 16 Menşe ülke  17 Gideceği ülke
 18 Çıkıştaki taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke  19 Ktr.  20 Teslim şekli
 21 Sınırı geçen hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke  22 Döviz ve toplam fatura bedeli  23 Döviz kuru  24 İşlemin
 niteliği
 25 Sınırdaki taşıma  26 Dahili taşıma  27 Boşaltma yeri  28 Finansal ve bankacılık verileri
 şekli  şekli
 29 Giriş gümrük idaresi  30 Eşyanın bulunduğu yer
31
 Kapların marka ve numaraları – konteyner no(lar)ı – adet ve cinsleri  32 Kalem  33 Eşya kodu
 No
 34 Menşe ülke kodu  35 Brüt ağırlık (kg)  36Tercihli tarife
a
b
 37 R  E  J  İ  M  38 Net ağırlık (kg)  39 Kota
 40 Özet beyan
 41 Tamamlayıcı ölçü 42 Kalem fiyatı 43 HY kodu
44
E.B. Kodu  45 Ayarlama
 46 İstatistiki kıymet
47  Tür
 Vergi matrahı
 Oran
 Tutar
 ÖŞ
 48 Ödemenin ertelenmesi  49 Antreponun tipi ve kodu
 B  HESAP DETAYLARI
 Toplam:
 50 Asılsorumlu No İmza:  C  HAREKET GÜMRÜK İDARESİ
51
52 Teminat  Kod  53 Varış gümrük idaresi (ve ülke)
    geçerli değil
J  VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ Mühür:  54 Yer ve tarih
      Beyan sahibi / temsilcinin imzası ve adı:

© Akif PARLATAN 500&1715