Gümrük Yönetmeliği Ek:25 (Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı)

Course ID

EK 25

                                          …..…………   Gümrük Müdürlüğü

                                    Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı

Alınan numuneler faturada yer alan eşyayı temsil etmektedir. İtirazım yoktur.

 

 

Beyan Sahibi / Temsilcisi                   Muayene Memuru                     İşletme Görevlisi

Adı Soyadı                                         Adı Soyadı                                  Adı Soyadı

İmzası                                                  İmzası                                         İmzası

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715