Gümrük Yönetmeliği Ek:26 (Numune ve Şahit Numune Etiketi)

Course ID

EK 26

NUMUNE ETİKETİ NO:

1. Numunenin Cinsi

 

2. Numune Alanın Adı-İmzası

 

3. Beyanname Tarih / Sayısı

 

4.Beyan edilen GTİP 5. Numune Alma Tarihi
6. Kabın Marka No

 

7. Kabın Şekli 8. Numunenin Şekli / Rengi
9. Numune Tehlike Arz Ediyor mu?

Evet  /  Hayır

Ediyorsa Tehlikenin Niteliği / Türü:

 

10. Numunenin Fiziki Durumu:

(Katı / Sıvı / Gaz / Homojen / Heterojen)

 

 

ŞAHİT NUMUNE ETİKETİ NO:

1. Numunenin Cinsi

 

2. Numune Alanın Adı-İmzası

 

3. Beyanname Tarih / Sayısı

 

4.Beyan edilen GTİP 5. Numune Alma Tarihi
6. Kabın Marka No

 

7. Kabın Şekli 8. Numunenin Şekli / Rengi
9. Numune Tehlike Arz Ediyor mu?

Evet  /  Hayır

Ediyorsa Tehlikenin Niteliği / Türü:

 

10. Numunenin Fiziki Durumu:

(Katı / Sıvı / Gaz / Homojen / Heterojen)

 

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715