Gümrük Yönetmeliği Ek:27 (Nihai Kullanım Denetim Formu)

Course ID

EK 27

NİHAİ KULLANIM DENETİM FORMU

Gümrük İdaresi Gümrük Beyannamesi

 

Nihai Kullanımdan Yararlanan Kişi Yapılan Denetimin Firma Yetkilileri Denetim Sonuçları
Tescil Sayısı Tescil Tarihi Adı veya Ticaret Unvanı Adresi Yeri Tarihi Denetimi Yapan
İdare Amiri Muayene Memuru Memur

 

© Akif PARLATAN 500&1715