Gümrük Yönetmeliği Ek:28 (Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu)

Course ID

EK  28

NİHAİ KULLANIM İZİN BAŞVURU FORMU

Orijinal 1.Başvuru Sahibi Gümrük İdaresi için ayrılmıştır
  2.Gümrük Rejim(ler)i

 

3.Başvuru türü 4.Devam formları
  5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer
  6.İznin geçerlilik süresi             
  a   b  
  7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya
  GTİP Tanım Miktar Kıymet
  8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya
  GTİP                    Tanım Verimlilik Oranı
  9.Planlanan faaliyetlerin detayları
  10.Ekonomik koşullar
  11.Gümrük İdaresi/leri
  a Giriş Gümrük İdaresi :
  b Çıkış Gümrük İdaresi :
  c Denetleyici Gümrük İdaresi :
  12.Ayniyet 13.İbra Süresi (ay) 14.Basitleştirilmiş usüller 15.Devir
  a   b  
  16.İlave bilgi
  17.

 

İmza ……………………………                                           Tarih ……  …….  ………

 

İsim Soyad …………………….

 

 

© Akif PARLATAN 500&1715