Gümrük Yönetmeliği Ek:30 (Nihai Kullanım İzin Belgesi)

Course ID

EK  30

NİHAİ KULLANIM İZİN BELGESİ

    TR ………………………….

(İzin Numarası)

Orijinal 1.İzin Hak Sahibi İzni veren Gümrük İdaresi
  1a.Bu Karar aşağıdaki kayıt tarih ve sayılı başvurunuza ilişkindir:
  2.Gümrük Rejim(ler)i

 

3.Başvuru türü 4.Devam formları
  5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer
  6.İznin geçerlilik süresi               
  a   b  
  7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya
  GTİP Tanım Miktar Kıymet
         
  8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya
  GTİP                   Tanım Verimlilik Oranı
       
  9.Planlanan faaliyetlerin detayları
  10.Ekonomik koşullar
  11.Gümrük İdaresi/leri
  a Giriş Gümrük İdaresi :
  b Çıkış Gümrük İdaresi :
  c Denetleyici Gümrük İdaresi :
  12.Ayniyet 13.İbra Süresi (ay) 14.Basitleştirilmiş usüller 15.Devir
  a   b  
  16.İlave bilgi/koşullar (örneğin teminat gereksinimine ilişkin)
  17.

Tarih                                     İmza                                                  Mühür

                                               İsim Soyad

 

© Akif PARLATAN 500&1715