Gümrük Yönetmeliği Ek:31 (Satış ve Devir Formu)

Course ID

EK 31

SATIŞ VE DEVİR FORMU

Beyanname Tarih/Sayısı

Eşyanın Satıldığı Firma Ünvanı ve Adresi

Satış tarihi

Yapılan Faaliyetler

© Akif PARLATAN 500&1715