Gümrük Yönetmeliği Ek:48 (Transit Refakat Belgesi)

Course ID

Belgenin orjinal şeklini görmek için TIKLAYIN…

MRN
Gönderici/İhracatçı (2)
No:
Alıcı (8)
No :
Yükleme yeri (S17)
Boşaltma yeri (S18)
Taşıma ücretleri ödeme şekli kodu (S29)
Sınırı geçecek hareketli taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke (21)
Kalemler (5)
Brüt ağırlık (kg) (35)
Toplam kap adedi (6)
Gümrük Bölgesindeki ilk varış yerine varış tarihi ve saati (S12)
Hareketteki taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke (18)
Taşıma şekli
Eşyanın bulunduğu yer (30)
sınırdaki (25)
Referans numaraları (7)
İade nüshası aşağıdaki gümrük idaresine gönderilmelidir:
Sevk/İhracat ülkesi kodu (15)
Varış ülkesi kodu (17)
Taşıma sırasındaki diğer olaylar

Açıklamalar ve alınan önlemler (56)

YETKİLİ MAKAMLARIN ONAYI (G)
Taşıma referans numarası (S10)
Güzergahtaki ülke(lerin) kodları (S13)
Alıcı (güvenlik) (S06)
No:
Gönderici (güvenlik) (S04)
No:
Taşıyıcı (S07)
No:
Mühür numarası (S28)
Aktarmalar
(55)
 Yer ve ülke:
 Yer ve ülke:
 Yeni taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke:
 Yeni taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke:
 Ktr.
 (1) Yeni konteynerin numarası:
 Ktr.
 (1) Yeni konteynerin numarası:
  (1) EVET ise 1, HAYIR ise 0 giriniz.
 (1) EVET ise 1, HAYIR ise 0 giriniz.
YETKİLİ
MAKAMLARIN
ONAYI (F)
Yeni mühürler: Adet:
Numara:
İmza:
Mühür:
Veriler sistemde kayıtlıdır
Rejim hak sahibi (asıl sorumlu) (50)                          No:
Yeni Mühürler: Adet:
Numara:
İmza:
Mühür:
Veriler sistemde kayıtlıdır
Asıl Sorumlu-TIR Karne Sahibi (50)
No:
HAREKET GÜMRÜK İDARESİ (C)
Öngörülen

transit idareleri      (ve ülkeler) (51)

Teminatın geçerli olmadığı ülkeler (52)
Kod
HAREKET GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ (D)
Sonuç:
Takılan mühürlerin:  Adedi:
Numarası:
Süre sınırı (tarih):
VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ (I)
Varış tarihi :
Mühürlerin kontrolü:
Açıklamalar:
Varış gümrük idaresi (ve ülkesi) (53)
İade nüshası
tarihinde
kayıt no. ile geri gönderilmiştir.
İmza:
Mühür:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Formlar(3)
 001
BEYAN TİPİ (1)
Diğer SCI (S32)
Güv. Bey. (S00)

© Akif PARLATAN 500&1715