Gümrük Yönetmeliği Ek:55 (Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu)

Course ID

Ek 55 in orjinal halini görmek için TIKLAYIN….

EK 55
(Değişik:RG-15/5/2013-28648) 
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu
Dikkat: Bu formu doldururken açıklayıcı bilgiler dikkate alınır.
ORJİNAL 1. Başvuru Sahibi  Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır.
2. Gümrük Rejimleri 3. Başvuru Türü 4. Devam Formu
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer
6. İznin Geçerlilik Süresi
a b
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
9. Planlanan işlemlerin detayları (Geçici ithalat rejiminde eşyanın kullanılacağı yerler)
10. Ekonomik Koşullar
11. Gümrük İdareleri
Giriş
a
İbra
b
Gözetim
c
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 15. Nakil ve Devir
a b
16. Ek Bilgi
17.
İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
İsim ……………………………………….
Antrepo İşletme İzin Başvurusu
Devam Formu
ORJİNAL 18. Antrepo Tipi
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)
20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi
21. Fire Oranı
22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya
GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
23. Mutat Elleçleme Şekilleri
24. Geçici Çıkış. Amacı:
25. İlave Bilgi
26.
İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
İsim ……………………………………….
Dahilde İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu
ORJİNAL 18. Eşdeğer Eşya
GTİP TANIM
19. Önceden İhracat
20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş
21. Ek Bilgi
22
İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
İsim ……………………………………….
Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru
Devam Formu
ORJİNAL 18. Sistem
19. İkame Ürünler
GTİP TANIM
20. Kanunun 137 nci maddesi
(Değişik ibare:RG-12/6/2013-28675) 21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi
22. Ek Bilgi
23
İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
İsim ……………………………………….

© Akif PARLATAN 500&1715