Gümrük Yönetmeliği Ek:69 (Gümrük Statü Belgesi)

Course ID
EK 69
GÜMRÜK STATÜ BELGESİ
1. Malı Satın Alan veya Adına Mal Gönderilen Serbest Bögle Faaliyet Ruhsatı Sahibi (Tam İsim/Firma İsmi ve Adres) Serbest Bölgede Bulunan Eşyanın Gümrük Statü Belgesi

Tescil
No:                                          Tarih:

2.Onaylayan Serbest Bölge Gümrük İdaresi (Tam İsmi) 3.   4 üncü kutuda tanımlanan eşya
Serbest dolaşımda bulunan eşya
Serbest dolaşımda bulunmayan eşya
Uygun olan, daha sonra bir düzeltme yapılamayacak şekilde çarpı işaret (x) ile belirtilecektir.
4. Sıra numarası, işaretler, belirleyici sayılar, paketlerin sayı ve türü, eşyanın miktarı, tanımı, cinsi, CIF kıymeti. Eşyanın Geldiği Ülke

Eşyanın Menşei

© Akif PARLATAN 500&1715